Gå til sygdomsliste

Revalidering

Revalidering kan hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet, hvis følger efter din kræftsygdom betyder, at du ikke længere kan udføre dit gamle job.

Revalidering er økonomisk hjælp og aktiviteter, som er rettet imod, at du fastholder dit arbejde eller kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være:

  • Hjælp til uddannelse i op til 5 år
  • Jobtræning hos private eller offentlige arbejdsgivere
  • Hjælp til at etablere selvstændig virksomhed
  • Hjælp til anskaffelse af værktøj og redskaber

Målet er at finde den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet.

Du kan søge om revalidering i kommunen

Du kan søge om revalidering i din kommune, hvis du ikke på andre måder kan forbedre dine muligheder for at få et arbejde og forsørge dig selv og din familie.

Der er to overordnede betingelser, som skal være opfyldt:

  • Din arbejdsevne er varigt begrænset pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager, som medfører at du ikke kan forsørge dig selv og din familie
  • Der er ikke andre muligheder i lovgivningen for, at du kan tage en uddannelse på SU eller på kontanthjælp

I praksis bruges revalidering meget sjældent og kun til personer med begrænsninger i arbejdsevnen. Man får tilbudt revalidering, hvis andre erhvervsrettede aktiviteter som f.eks. praktik, optræning, omskoling eller uddannelse ikke er tilstrækkelige. 

Plan for revalidering

Når du får bevilget revalidering af din kommune, skal du og din sagsbehandler sammen tilrettelægge de aktiviteter, som skal hjælpe dig tilbage til et job. Du skal så vidt muligt uddannes eller optrænes inden for et område, hvor der er gode muligheder for at få arbejde.

Revalideringsplanen kan også bestå af kortere kurser, omskoling f.eks. igennem praktik eller ansættelse med løntilskud hos private eller offentlige arbejdsgivere.

Fast månedlig ydelse

Revalideringsperioden kan vare op til 5 år. I hele perioden får du en fast månedlig ydelse, som hedder revalideringsydelse. Størrelsen af revalideringsydelsen afhænger bl.a. af din alder, og af om du er forsørger for et barn. 

Se de gældende satser for revalideringsydelse

Støtte til bøger, materialer og transport

Hjælp til revalidering omfatter også nødvendige udgifter til bøger, materialer og transport. I praksis vil det sige den billigste transport med offentlige transportmuligheder.

Du kan også få hjælp til at anskaffe arbejdsredskaber og til at indrette din arbejdsplads, hvis det er en forudsætning for, at du kan udføre dit arbejde. Det er jobcenteret, der afgør dette.

Arbejde ved siden af uddannelsen

Du må tjene op til 12.000 kr. om året uden modregning I revalideringsydelsen.

Hjælp til at etablere selvstændig virksomhed

Revalidering kan også være hjælp til at etablere egen virksomhed. For at få hjælp til at blive selvstændig skal kommunen være enig i, at du har de nødvendige faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden. Samtidig skal det være sandsynligt, at du som selvstændig bliver i stand til at forsørge dig selv og din familie.

Kommunen kan give hjælpen som et rentefrit lån. Du kan også få tilskud til forsørgelse i en kortere periode, normalt i højest 6 måneder.

Læs mere om revalidering:

Information om revalidering på borger.dk

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning