Gå til sygdomsliste

Forsikring ved kritisk sygdom

Når man rammes af kræftsygdom, er det en god idé at undersøge sine forsikringsforhold. Mange er bedre dækket, end de tror, gennem deres arbejdsplads, forsikringsselskab, faglige organisation eller bank.

Kræftsygdomme – bortset fra forstadier til kræft, HIV-relaterede svulster og hudkræft – er for det meste omfattet af forsikringsdækningen ved kritisk sygdom.

Find din forsikring

På pensionsinfo.dk kan du se, om du har en forsikring ved kritisk sygdom, og i hvilket selskab din forsikring er tegnet. Vilkårene for din forsikring finder du på selskabets hjemmeside.

Læs mere:

pensionsinfo.dk

Undersøg derfor altid, om du via din arbejdsplads eller faglige organisation er omfattet af en pensions- eller livsforsikringsordning, der giver mulighed for dækning ved kritisk sygdom.

Sygesikringen Danmark har også en forsikring ved visse kritiske sygdomme.

Om man kan få udbetalt et beløb ved kritisk sygdom, afhænger af, om den specifikke sygdom er nævnt i forsikringsbetingelserne. Det er helt op til pensionskasserne at bestemme, hvilke sygdomme der skal være omfattet af vilkårene.

For at få dækning skal:

  • Diagnosen fremgå af forsikringsbetingelserne
  • Diagnosen være stillet på den måde, som fremgår af vilkårene for forsikringen
  • Diagnosen være stillet, mens forsikringen er gældende

Prognosen for sygdommen vurderes ikke.

En diagnose er nødvendig

For at få forsikring for kritisk sygdom skal du være diagnosticeret med en sygdom, som er omfattet af forsikringsbetingelserne. Du kan ikke få forsikring for en kritisk sygdom, som du er disponeret for, men som du ikke er diagnosticeret med.

Forsikring ved kritisk sygdom

Forsikringerne dækker, indtil man holder op med at arbejde eller fylder 65, 67 eller 70 år, alt efter hvilke vilkår der gælder for forsikringen.

Økonomisk frihed i en svær tid

Det udbetalte beløb kan i en svær tid give økonomisk frihed og anvendes helt efter den enkeltes eget ønske og behov.

Pengene kan f.eks. bruges til:

  • At omlægge familiens økonomi
  • At betale for privat behandling eller pleje
  • At købe ægtefællen fri fra arbejde
  • At specialindrette hjemmet
  • At gøre noget, du længe har drømt om

Børn kan også være forsikrede mod kritisk sygdom

Hvis dit barn får kræft, bør du undersøge dine forsikringsbetingelser, da dit barn kan have mulighed for at få udbetalt et større engangsbeløb. Det er nemlig ikke kun voksne, der kan være forsikrede mod kritisk sygdom – hvis du som forælder er omfattet af en gruppelivsforsikring eller en pensionsordning, kan dit barn være omfattet af dækning.

Det er også muligt at tegne særskilte forsikringer mod kritisk sygdom for børn. I begge tilfælde vil barnet typisk være dækket fra fødslen og ind til det fylder 18 år.

Forsikring ved kritisk sygdom

Undersøg, om du via din arbejdsplads eller faglige organisation er omfattet af en pensions- eller livsforsikringsordning, der giver mulighed for dækning ved kritisk sygdom.

Hvilke kræftsygdomme dækker forsikringen

Generelt dækker forsikringen de fleste ondartede kræftformer og visse hjernetumorer, herunder leukæmi og lymfeknudekræft, men ikke de mindre aggressive typer. Forsikringen dækker oftest også visse godartede svulster i hjerne eller rygmarv.

Læs mere:

Forsikring og Pensions Hjemmeside

Fristen for at anmelde kritisk sygdom er afhængig af forsikringsselskabet

Forsikringsselskaberne og pensionskasserne har forskellige frister for anmeldelse af kritisk sygdom. Nogle har en anmeldelsesfrist på 3-5 år – andre har slet ingen frist.

Derfor er det altid en god ide at undersøge, om du har ret til at få et beløb udbetalt – også selvom du først bliver opmærksom på forsikringen, efter du er blevet rask eller ordningen måske er ophørt. Det afgørende er, om forsikringen var i kraft på det tidspunkt, hvor din diagnose blev stillet, og de øvrige forsikringsvilkår var/er opfyldt.

Afslag skal begrundes fra forsikringsselskabet

Når forsikringsselskabet har modtaget dine oplysninger, går de i gang med at indhente relevante helbredsoplysninger hos de læger og hospitaler, der har behandlet dig. Vurderer selskabet, at du ikke er berettiget til udbetaling, får du et brev med begrundelse for afslaget.

Du har mulighed for at klage ved afslag på din anmeldelse af kritisk sygdom

Hvis du har fået afslag på udbetaling af erstatningen fra dit forsikringsselskab, har du mulighed for at klage over afslaget. Du kan klage til Ankenævnet for Forsikring.

Læs mere:

Ankenævnet for Forsikring

Beløbet må ikke modregnes kontanthjælp

Hvis du modtager kontanthjælp, må kommunen ikke modregne din forsikringsudbetaling for kritisk sygdom i din kontanthjælp.

Hvis du har fået udbetalt en forsikringssum på op til 150.000 kr. skal disse penge altså ikke medtages i vurderingen af, om du kan forsørge dig selv.

Denne undtagelse gælder i fem år efter, du har fået udbetalt pengene. Hvis du efter fem år stadig har alle eller en del af forsikringspengene, vil de indgå i kommunens vurdering af dine muligheder for at få kontanthjælp.

Læs også:

Rejse og forsikring


Lære mere om dine rettigheder, når du har kræft:

Rettigheder (forsiden)

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning