Gå til sygdomsliste

Kronisk og behandlingskrævende sygdom

Hvis du er alvorligt eller kronisk syg, er det vigtigt at undersøge, hvordan du er dækket, hvis du får behov for behandling under dit udlandsophold. Den offentlige rejsesygesikring ophørte i august 2014, det er derfor en god idé at tjekke, om du er dækket af en privat rejseforsikring, inden du rejser.

Er du kronisk eller alvorligt syg, bør du i god tid inden din udlandsrejse undersøge, om du kan få dækket lægeregninger, sygehusophold og hjemtransport, hvis uheldet er ude. Det samme kan gælde, hvis du har været alvorligt syg, men nu er erklæret rask. Ellers kan det blive en meget dyr oplevelse.

Desuden bør du overveje, om det - uanset dækning - er en god idé at rejse til et sted, hvor behandlingsmulighederne måske ikke er af samme standard som herhjemme.

Hvis du rejser inden for EU, skal du huske at tage det blå EU-sygesikringskort med på rejsen. Hvis du får et akut behov for behandling under dit ophold i et EU-land, har du med det blå kort samme ret til behandling, som borgerne i landet. I nogle lande kan der være egenbetaling på dele af behandlingen, og det er muligt, at du i nogle lande selv skal lægge ud for behandlingen. Du kan efterfølgende søge om refusion hos din region.

Hvis du bliver syg på rejsen 

Det blå kort dækker ikke planlagte behandlinger ved kronisk sygdom

Hvis du lider af en kronisk sygdom, kan du have behov for at modtage behandling under opholdet i udlandet – et behov, der ikke opstår akut. Det blå kort dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til, at du er rejst til det pågældende land. Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen, er heller ikke dækket.

Hvornår er du ikke dækket af rejseforsikringen?

En privat rejseforsikring dækker som regel ikke udgifter til behandling, hvis man med rimelighed kunne forvente, at sygdommen ville medføre et behov for behandling under udlandsopholdet.

Der er typisk ikke dækning for udgifter til behandling af en alvorlig eller kronisk sygdom, hvis sygdommen inden for to måneder før afrejsen har medført:

  • sygehusindlæggelse
  • ændret medicinering

Desuden er der typisk ikke dækning, hvis du inden rejsen:

  • er henvist af en læge til vurdering eller behandling
  • ikke har søgt læge, har opgivet eller sagt nej til behandling af en sygdom, selv om du vidste, at sygdommen krævede behandling
  • er stoppet med en behandling efter lægeligt råd eller har fået afslag på behandling
  • er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg

Endelig er der ikke dækning for udgifter i udlandet til:

  • kontrol, behandling eller medicin til at holde en sygdom stabil
  • et behandlingsbehov, der var kendt før afrejsen

Det kan være en god idé at tale om punkterne herover med din egen læge og eventuelt dit forsikringsselskab, inden du skal rejse. Men husk at lægen ikke kan tage stilling til, om du er dækket eller ej, det kan kun forsikringsselskabet, som muligvis tilbyder dig en medicinsk forhåndsvurdering.

En medicinsk forhåndsvurdering giver svar på, hvad din forsikring dækker

En medicinsk forhåndsvurdering vil afklare, hvordan din forsikring dækker på en aktuel rejse, hvis du lider af en kronisk eller alvorlig sygdom. Med en medicinsk forhåndsvurdering kan du inden afrejse få svar på, om din rejseforsikring dækker på normale vilkår på trods af din sygdom.

Udgifter til behandling af en kronisk sygdom dækkes kun, hvis man på afrejsetidspunktet ikke kunne forvente, at der ville blive behov for behandling under rejsen.

Forsikringsselskabets vurdering afgør om du er dækket

I nogle tilfælde kan dit forsikringsselskab give dig et forhåndstilsagn om fuld dækning. Det vil sige, at du inden afrejse ved, at du er dækket for den specifikke sygdom, som forhåndsvurderingen vedrører, hvis du under rejsen får brug for behandling.

I andre tilfælde vil du få en medicinsk forhåndsvurdering med forbehold, der betyder, at behandling i forbindelse med din kroniske sygdom ikke er dækket under din rejse. Det er dit forsikringsselskabs vurdering, der gælder. Din egen eller din læges vurdering er ikke afgørende. Dette kan for eksempel betyde, at din forsikring dækker behandlingen for et brækket ben, der opstår under din rejse, mens der tages forbehold for behandling, der skyldes en kræftsygdom, som var kendt inden afrejse.

Hvis du rejser uden en medicinsk forhåndsvurdering og får brug for behandling under rejsen, kan forsikringsselskabet foretage samme vurdering, når behovet opstår. Vurderer forsikringsselskabet på det tidspunkt, at behandlingsbehovet var forventeligt inden afrejse, vil udgifterne til behandlingen ikke være dækket. 

Afbestilling af rejsen

Så længe du har behov for at få behandling, bør du overveje at vente med at bestille en rejse. Du kan først få forsikringsselskabets forhåndsvurdering få uger før afrejsetidspunktet, og har du bestilt en rejse, kan det koste penge at afbestille den. Typisk bliver det dyrere at afbestille, jo tættere du kommer på afrejsetidspunktet.

En afbestillingsforsikring vil ikke altid kunne dække dine omkostninger. Har du en kronisk sygdom, dækker afbestillingsforsikringen kun, hvis der opstår en uventet forværring af din sygdom i perioden fra du bestilte rejsen og frem til planlagt afrejsetidspunkt. Forværringen af din sygdom skal være, at du er blevet indlagt, er blevet ordineret sengeleje af en læge eller noget, der kan sidestilles med det.

Læs mere:

Behandling i udlandet
Læs om, hvornår du har ret til gratis behandling i udlandet. Du kan også finde råd og vejledning, hvis du overvejer at tage til udlandet og få en bestemt behandling for egen regning.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning