Gå til sygdomsliste

Hvis du bliver syg på rejsen

Hvis du bliver syg mens du er i udlandet, er det en god idé at kontakte en lokal læge i landet. Er du i et EU-land kan du med det blå EU-sygesikringskort få behandling på offentlige behandlingssteder. I lande uden for EU skal du selv betale for behandlingen eller bruge en privat rejseforsikring.

Hvis du bliver syg på rejsen

Hvis du bliver syg eller kommer til skade under et udlandsophold, er det altid klogt at søge læge. Det blå EU-sundhedskort giver dig ret til behandling i alle EU/EØS-lande. Behandlingen er som udgangspunkt gratis, men der kan være regler i det land, du opholder dig i, som medfører, at du selv skal betale en del af behandlingen.

Enkelte steder skal du muligvis selv lægge ud for behandlingen og derefter søge om refusion.

Refusion af udgifter - gem alle kvitteringer

Er du kommet af sted uden det blå sundhedskort, eller har du selv lagt ud for din behandling, har du mulighed for at søge om refusion for dine udgifter.

Når du kommer hjem fra din rejse, skal du kontakte Udbetaling Danmark, som sørger for at sende sagen videre til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen tager kontakt til det land, du har modtaget behandlingen i, og herefter afgør den, om du kan få refunderet dine udgifter.

Har du tegnet en privat rejseforsikring, er det muligt at søge refusion fra dit private forsikringsselskab, hvis du har udgifter, som du ikke kan få refunderet via Styrelsen for Patientsikkerhed. Du skal kontakte dit forsikringsselskab for mere information.

Styrelsen for Patientsikkerhed er den relevante myndighed for EU-sygesikring i Danmark. Læs mere på deres hjemmeside:

www.stps.dk

Den offentlige rejsesygesikring ophørte 1. august 2014

Det gule sundhedskort kan ikke længere bruges som offentlig rejsesygesikring, du skal i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort eller tegne en privat rejseforsikring. Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling på offentlige behandlingssteder ved midlertidige ophold (op til 1 år) i et EU-land og i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Rejse og forsikring

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning