Gå til sygdomsliste

Hjemmehjælp og døgnpleje

Nogle kræftpatienter kan få brug for hjemmehjælp eller pleje af en hjemmesygeplejerske i kortere eller længere perioder.

Hjemmesygepleje og døgnpleje

Du kan få pleje af en hjemmesygeplejerske i dit hjem, hvis din læge eller sygehuspersonalet indstiller til kommunen, at du har brug for det.

Kommunen tilbyder hjælpen hele døgnet, f.eks. hvis det er nødvendigt i behandlingen af smerter, som kræver medicin med faste intervaller.

Hjemmesygeplejersken kan også komme på forebyggende 'omsorgsbesøg', hvor han/hun støtter og vejleder dig og følger din sygdomsudvikling. Det er specielt en god idé, hvis der er risiko for, at sygdommen med tiden udvikler sig og kræver mere omfattende pleje.​ Forebyggende omsorgsbesøg giver kommunen bedre mulighed for at planlægge og tilrettelægge den fremtidige hjælp. Her kan du læse mere om smertehjælp: 

Smertebehandling

Hjemmehjælp til praktiske opgaver og personlig pleje

Nogle kræftpatienter kan få brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet eller hjælp til personlig pleje, f.eks. efter en operation eller i forbindelse med de belastninger, en kemo- eller strålebehandling kan medføre. Denne hjælp kan man søge om hos kommunens hjemmepleje.

Kommunen afgør, om du kan få bevilliget hjælp. Du kan selv ansøge eller bede din familie, din læge, sygehuset eller hjemmesygeplejersken om at kontakte kommunen. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad de kan tilbyde af hjælp og aflastning.

Aftalen om hjælp kan ændres, hvis dit behov for hjælp ændrer sig. Midlertidig hjemmehjælp skal du betale for, afhængig af husstandsindkomsten, mens varig hjemmehjælp er gratis.

Kommunerne har aftaler med private hjemmehjælpsfirmaer. Du kan frit vælge, om du vil bruge kommunens hjemmehjælpere eller det private firma. Reglerne for betaling er de samme.

Selvvalgt hjemmehjælp

Hvis du er berettiget til hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, f.eks. rengøring, indkøb og tøjvask, har du mulighed for selv at udpege den, som kommunen skal ansætte til opgaven. Personen skal være mellem 18 og 70 år og skal opfylde kommunens krav til uddannelse mv. Personen må gerne være en pårørende. Læs mere her:

Om hjemmehjælp på borger.dk

Tilskud til privat hjemmehjælp

Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed, f.eks. fordi den skal gives på særlige tidspunkter af døgnet, kan kommunen undtagelsesvis vælge at udbetale et tilskud til en hjælper, som du selv må ansætte.

Er du under 67 år og har brug for hjælp til praktiske opgaver i mere end 20 timer om ugen, kan du vælge at få udbetalt et kontant tilskud og selv ansætte en hjælper.

Der er dog mulighed for, at kommunen beslutter, at hjælpen skal ydes af en af kommunens ansatte eller beslutter, at hjælpen skal udbetales til en nærtstående, som i forvejen passer dig.

Unge der bor hos enlig kræftramt forælder

Vær opmærksom på, at de fleste kommuner forventer, at børn og unge, der bor hos en enlig kræftramt forælder, påtager sig nogle af de huslige pligter som indkøb, tøjvask og rengøring. Det er muligt at søge kommunen om hjælp til de praktiske opgaver, som I ikke selv kan nå eller klare. Hvis I skulle få afslag på hjælpen, er der mulighed for at anke afslaget. Børn og unge, der bor hos en enlig kræftramt forælder, har ikke ret til at modtage orlovsydelser. 

Det kan være svært for den unge at stå alene med pligter og ansvar i hjemmet. Selvom den syge forælder måske ikke har så meget lyst til det, er det en god idé, at I tænker over, om der er andre voksne i omgangskredsen, der kan hjælpe til med praktiske gøremål, omsorg og støtte. Søg eventuelt hjælp på din lokale kræftrådgivning eller på Kræftlinjen på telefon 80 30 10 30. Kræftens Bekæmpelse har også andre rådgivningstilbud, som du kan finde her:

Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud

Læs alt om hjælp i hjemmet her:

Hjælp i hjemmet

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning