Gå til sygdomsliste

Økonomisk hjælp

Mange kræftpatienter oplever, at deres indtægt og økonomiske situation bliver påvirket af sygdommen. Det kan f.eks. være fordi, man ikke kan passe sit arbejde, eller fordi sygdommen giver ekstra udgifter.

Økonomisk hjælp

Afhængig af ens situation, kan man få dækket nogle af udgifterne under sygdomsforløbet. Det kan være udgifter til transporten, når man skal til behandling, til medicinen eller det kan være tilskud til f.eks. psykologhjælp.

Transport til og fra sygehus

Enhver, der har mere end 50 km til eller fra sygehuset, har ret til befordringsgodtgørelse, dvs. få dækket transportomkostninger til og fra hospitalet. Læs mere om reglerne her: 

Befordringsgodtgørelse


Hvis du har en uoverskuelig gæld

Gældssanering er en ordning, hvor du får nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som du er i stand til at betale.

Gældssanering


Økonomisk hjælp i form af legat

Læs her om Kræftens Bekæmpelses legat samt om andre fondes legater.

Legater


 Advokatvagten, private retshjælpskontorer og offentlig retshjælp

Man kan få brug for juridisk rådgivning eller retshjælp f.eks. med udfærdigelse af testamente eller en klage.

Retshjælp


Tilskud til medicin

Der findes forskellige former for medicintilskud. Dem kan du læse om her: 

Medicintilskud


Mulighed for tilskud til samtaler med psykolog

En kræftdiagnose er overvældende, og mange patienter og pårørende har glæde af at tale med en psykolog. Her kan du læse om mulighederne for tilskud.

Tilskud til psykologsamtaler


Især kræftpatienter, der har fået stråler på hoved eller hals, får problemer med tandskader

Kræftpatienter, som får alvorlige problemer med tænderne, har - efter de er færdige med kræftbehandlingen - mulighed for at få økonomisk tilskud til tandlægebehandlingen i den region, hvor de bor.

Tilskud til tandskader efter behandling


Hjælp til brystproteser efter operation

Mange kvinder, der har fået fjernet en del af brystet eller det ene/begge bryster, ønsker at få en brystprotese.

Tilskud til brystproteser ved hel eller delvis fjernelse af brystet


Økonomisk hjælp til paryk

Økonomisk tilskud til paryk eller tørklæde, hue og kasket afhænger af, om du har midlertidigt hårtab eller varigt hårtab, da det er to forskellige sæt regler, som sætter rammerne for tilskud.

Tilskud til paryk ved hårtab efter behandling


Økonomisk hjælp til pårørende

Som pårørende kan man få økonomisk hjælp, hvis ens ægtefælle eller samlever dør.

Økonomisk hjælp ved dødsfaldLæs alt om rettigheder som kræftpatient

Rettigheder - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning