Gå til sygdomsliste

Befordringsgodtgørelse

Via sygesikringen kan du i nogle situationer få hel eller delvis dækning af dine udgifter til transport til og fra sygehuset og den praktiserende læge eller speciallæge.

Alle har ret til at blive kørt gratis til sygehuset, f.eks. med ambulance, hvis det er nødvendigt. Her kan du læse om de generelle muligheder for at få befordringsgodtgørelse, når du går til behandling på sygehuset eller hos din praktiserende læge eller speciallæge.

Befordringsgodtgørelse til og fra sygehus

Du har ret til befordringsgodtgørelse, hvis din bopæl er mere end 50 km fra hospitalet, du er indkaldt til, og du har en samlet udgift på mere end 108 kr. tur/retur. Er du pensionist, har du ret til at få dækket hele befordringsudgiften, hvis udgiften til og fra behandling overstiger 45 kr. i alt - uanset afstanden til hospitalet.

Reglerne gælder også i forbindelse med ambulant efterbehandling for deldøgnspatienter eller ved midlertidig udskrivelse, når man - på grund af sin sygdom - ikke kan bruge de offentlige transportmidler.

Hvis du har valgt at blive behandlet på et sygehus uden for din region, har du ret til befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det behandlingssted, regionen ellers henviser til.

Kræftpatienter, der får strålebehandling eller kemoterapi, vil være omfattet af disse regler. Det er lægen, der afgør, om du kan bruge offentlige transportmidler. Hvis din læge har henvist dig til behandling på et andet behandlingssted og du i øvrigt opfylder betingelserne for at få befordring eller befordringsgodtgørelse, skal du ikke selv betale transporten. 

Spørgsmål i forbindelse med befordring til sygehuset kan rettes til sygehusets kørselskontor, der også udbetaler befordringsgodtgørelse eller arrangerer transporten. Hvis det er nødvendigt med en ledsager, dækkes udgifterne til ledsageren også.

Tilskud til rejseudgifter til Grønland ved dødsfald eller alvorlig sygdom

Du kan søge om hjælp til rejseudgifter til, fra og i Grønland ved dødsfald eller alvorlig sygdom i familien. Læs mere om hvordan på borger.dk:

Tilskud til rejseudgifter - Grønland

Befordringsgodtgørelse til praktiserende læge eller speciallæge

Befordringsgodtgørelse til transport til og fra den praktiserende læge eller speciallæge udbetales af sygesikringskontoret i din kommune. Du kan kun få befordringsgodtgørelse, hvis du er medlem af sygesikringens gruppe 1.

Du kan få befordringsgodtgørelse til nærmeste speciallæge, hvis afstanden mellem din bopæl og lægens konsultation er mindst 50 km, og udgiften til og fra lægen overstiger 108 kr. i alt.

Pensionister kan i sygdomstilfælde få befordringsgodtgørelse til den praktiserende læge eller nærmeste speciallæge (efter lægehenvisning), hvis udgiften til og fra behandlingen overstiger 45 kr. i alt.

Befordringen skal altid foregå med det billigste transportmiddel under hensyn til den syges tilstand. Det er lægen, der afgør, hvilket transportmiddel der er forsvarligt.

Alle gruppe 1 sikrede kan få dækket udgifter til ambulance eller særlig kørsel til akut skadebehandling hos praktiserende læge eller nærmeste speciallæge.

Sygesikring og sikringsgrupper

Der findes to sikringsgrupper i Danmark. Langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1, hvor du er tilmeldt en praktiserende læge, og skal have henvisning til speciallæger. I sikringsgruppe 2 er man ikke tilmeldt en bestemt læge. Du kan se på dit gule sundhedskort hvilken sikringsgruppe, du er i.

Læs mere om sygesikring på borger.dk

Transportudgifter til anden behandling

I nogle tilfælde kan du også få dækket dine transportudgifter til f.eks. behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, psykolog eller lignende. Om du kan få dækket dine transportudgifter afhænger dog af en konkret økonomisk vurdering, som din kommune vil foretage.

Læs alt om dine rettigheder, når du er i behandling for kræft:

Rettigheder under behandlingen


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning