Gå til sygdomsliste

Legater

Kræftens Bekæmpelse har en mindre pulje midler, der uddeler legater til kræftpatienter og pårørende. Få også inspiration til at søge legater andre steder fra og tips til, hvordan man kan lave en legatansøgning.

Legat fra Kræftens Bekæmpelse

Legatet er skattefrit og på 3.000 kr. Det kan søges af kræftpatienter og pårørende, der opfylder betingelserne for, hvad man maksimalt må tjene og have i formue.
Læs mere om legatet her (hvor du også kan hente en ansøgningsblanket)

Legat til værdigt trængende personer fra Heinrich og Laurine Jessens Fond

Fondens hjælper værdigt trængende personer, fortrinsvis syge eller gamle personer, hvis økonomiske kår ikke svarer til deres opdragelse og stilling.
Læs mere: Heinrich og Laurine Jessens Fond

Legat til unge kræftramte fra Valdbjørns Fond

Valdbjørns Fond uddeler legater til kræftramte unge mellem 18-22 år.
Læs mere: Valdbjørns Fond

Find andre legater: Legathåndbøger og legatcd'er

Langt de fleste biblioteker har legathåndbøger eller legat-cd´er stående, som indeholder oplysninger om flertallet af de legater som findes. Vælger du at gennemse legaterne på biblioteket, vil der normalt være mulighed for at få hjælp af en bibliotekar.

Hvis du låner legathåndbogen/legat-cd´en med hjem så vær opmærksom på, at det ikke er en ældre udgave. Legatoplysningerne ændres forholdsvis ofte og du risikerer derfor at ansøge om legater som ikke findes mere. Legathåndbøgerne/legat-cd´erne udgives typisk hvert andet år.

Ved brug af legathåndbog

I legathåndbogen er legaterne som oftest inddelt i forskellige emneområder og ansøgningstidspunkter. Emneområderne kan f.eks. være legater til økonomisk dårligt stillede eller sygdomsramte. Det kræver derfor en del tid at gennemse de forskellige legater i forhold til, om der er nogen af dem, du har mulighed for at søge.

Ved brug af legat-cd

Ved brug af legat-cd´en har du mulighed for at søge mere konkret på områder, som vedrører netop din situation og det ansøgningstidspunkt, som er relevant for dig. Typiske søgeord kan f.eks. være være:

 • Kræft
 • Cancer
 • Sygdom
 • Alvorlig sygdom
 • Kronisk sygdom
 • Børn/ældre
 • Pensionister
 • Økonomisk/økonomi (ved svær økonomi)
 • Værdigt trængende (ved svær økonomi)
 • Helbred
 • Behandling
 • Bopæl (f.eks. Lyngby)
 • Andre særlige forhold som vedrører din situation

Legathåndbøger og legat-cd´er udgives af følgende forlag

Krak, som udgiver 'Kraks Fonds- & Legatvejviser' samt Billesø og Baltzer, der udgiver 'Vejviser til legater og fonde'.

Find legater online

Du kan finde legater, der kan være relevante for dig på hjemmesiden legatbogen.dk

Find legater

Hvordan søger man et legat?

 • Start med at læse hele legatbeskrivelsen igennem. Få en fornemmelse af, hvad det er for nogle forhold, som der lægges vægt på i dette legat.
 • Brug kun tid på at søge legater, hvor hovedparten af legatbeskrivelsen passer på din situation (typisk søges legaterne af mange flere, end der uddeles til, hvilket betyder at der normalt kun gives til dem, som passer præcist til formålet for legatet).
 • Overhold den evt. tidsfrist for ansøgningen. Undgå samtidig at sende ansøgningen mange måneder for tidlig, da den derved kommer til at virke mindre akut.
 • Ved krav om ansøgningsskema anvend altid dette. Vedlæg evt. bilag med begrundelse for ansøgningen.
 • Det er ofte en god ide at ansøge om et konkret legatbeløb, således at legatadministratorerne ved præcist, hvilket beløb der skal til, for at afhjælpe netop dit ansøgningsformål. Angiver legatbeskrivelsen et beløb anvend dette. Ellers forsøg at få en fornemmelse af om legatbeskrivelsen lægger op til et legatformål som typisk kræver et større eller mindre beløb. Beløbet ligger normalt mellem 1.000 – 20.000 kr. Typisk 3000-5000 kr.
 • Husk dokumentation. Har din økonomiske situation betydning for ansøgningen af legatet, vedlæg kopi af årsopgørelsen. Har din sygdomsmæssige situation betydning for ansøgningen af legatet, vedlæg kopi af lægeattest eller relevant journal.
 • Husk at vedlægge frankeret svarkuvert hvis det kræves.
 • Undgå at lave ansøgningen for lang. Helst under 1½ A-4 side (legatadministratorerne får mange ansøgninger, hvilket betyder at det er en fordel, hvis de hurtigt kan danne sig et overblik over, hvorfor netop du har behov for legatet).
 • Angiv et klart formuleret formål for, hvad legatet skal anvendes til.

Eksempel på opbygning af ansøgning

 • Start ansøgning med kort (ca. 2 linier) at beskrive hvilken fond du ansøger, beløbet du ansøger og hvad beløbet skal bruges til.

 • Beskriv kort de vigtigste forhold omkring din økonomiske, sociale og sygdomsmæssige situation, hvis legatbeskrivelsen lægger vægt på disse områder.

 • Beskriv hvorfor du har behov for legatet til det formål, du har ansøgt om.

 • Argumenter for hvorfor legatet vil have en afgørende betydning for din situation (husk på at din ansøgning er en blandt mange og at det derfor vil være en fordel, hvis det er tydeligt for legatadministratorerne, at netop du har et stort behov for dette legat).

 • Afslut med at tilbyde yderligere oplysninger eller dokumentation, såfremt dette ønskes.

 • Vedlæg dokumentation.
Eksempel på en legatansøgning

Her kan du se et eksempel på en legatansøgning, den kan du måske bruge som inspiration til din egen ansøgning.

Eksempel på ansøgning om legat (Navnene er opdigtede)

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende