Gå til sygdomsliste

Legater

Et legat kan være en økonomisk hjælp til hverdagen, når man er kræftramt. Kræftens Bekæmpelse har en mindre pulje, som uddeles som legater til kræftpatienter og pårørende. Her får du tips til, hvordan man kan lave en legatansøgning og inspiration til at søge andre legater.

Legat til kræftpatienter og pårørende fra Kræftens Bekæmpelse

Legatet er skattefrit og på 4.000 kr. Det kan søges af kræftpatienter og pårørende, der opfylder betingelserne for, hvad man maksimalt må tjene og have i formue. Læs mere om legatet og hent en ansøgningsblanket her:

Kræftens Bekæmpelses legat og ansøgningsblanket

Andre legater, der kan være relevante for kræftpatienter

Mand, der sidder med sin iPad

Et legat kan være en hjælp til hverdagen, hvis man er ramt af en kræftsygdom. Du kan bl.a. finde legater på nettet.

Find yderligere legater i legathåndbøger på biblioteket

Langt de fleste biblioteker har legathåndbøger eller legat-cd´er stående, som har oplysninger om de fleste legater. På biblioteket kan du normalt få hjælp af en bibliotekar til at gennemse legaterne.

Legatoplysningerne ændres forholdsvis ofte, så vær opmærksom på, om det er den nyeste udgave af legathåndbogen, du kigger i. Legathåndbøgerne/legat-cd´erne udgives typisk hvert andet år.

Sådan bruger du legathåndbogen

I legathåndbogen er legaterne ofte inddelt i forskellige emneområder og ansøgningstidspunkter. Emneområderne kan f.eks. være legater til økonomisk dårligt stillede eller sygdomsramte. Det kræver derfor en del tid at gennemse de forskellige legater for at finde ud af, om du kan søge dem.

Med legat-cd kan du lave mere specifikke søgninger

Ved brug af legat-cd´en kan du søge mere konkret på områder, som vedrører netop din situation og det ansøgningstidspunkt, som er relevant for dig. Typiske søgeord kan f.eks. være:

 • Kræft
 • Cancer
 • Sygdom
 • Alvorlig sygdom
 • Kronisk sygdom
 • Børn/ældre
 • Pensionister
 • Økonomisk/økonomi (ved svær økonomi)
 • Værdigt trængende (ved svær økonomi)
 • Helbred
 • Behandling
 • Bopæl (f.eks. Lyngby)
 • Andre særlige forhold som vedrører din situation

Legathåndbøger og legat-cd´er udgives bl.a. af Krak, som udgiver 'Kraks Fonds- & Legatvejviser' samt Billesø og Baltzer, der udgiver 'Vejviser til legater og fonde'.

Find legater online

Du kan finde legater, der kan være relevante for dig på hjemmesiden legatbogen.dk:

Find legater i legatbogen

Hvordan søger man et legat?

Start med at læse hele legatbeskrivelsen igennem. Få en fornemmelse af, hvilke forhold, der lægges vægt på i dette legat.

Brug kun tid på at søge legater, hvor hovedparten af legatbeskrivelsen passer på din situation. Typisk søges legaterne af mange flere, end der uddeles til, hvilket betyder at der normalt kun gives til dem, som passer præcist til formålet for legatet.

Overhold tidsfristen for ansøgningen. Undgå samtidig at sende ansøgningen mange måneder for tidlig, da den derved kommer til at virke mindre akut.

Brug altid ansøgningsskemaet, hvis der er krav om det. Vedlæg evt. bilag med begrundelse for ansøgningen.

Ansøg om et konkret beløb og husk relevant dokumentation

Det er ofte en god ide at ansøge om et konkret legatbeløb. Angiver legatbeskrivelsen et beløb, så brug det. Ellers forsøg at få en fornemmelse af, om legatbeskrivelsen lægger op til et legatformål, som typisk kræver et større eller mindre beløb. Beløbet ligger normalt mellem 1.000 - 20.000 kr.

Husk dokumentation. Har din økonomiske situation betydning for ansøgningen af legatet, skal du typisk vedlægge kopi af årsopgørelsen. Har din sygdomsmæssige situation betydning for ansøgningen af legatet, skal du typisk vedlægge kopi af lægeattest eller relevant journal.

Husk at vedlægge frankeret svarkuvert, hvis det kræves.

Bliv bedre til at søge legater

Hjemmesiden www.fundraising.how har skrevet en artikel med 10 gode råd til søge legater. Artiklen er særligt målrettet mennesker med sygdom og andre økonomisk trængte. I artiklen får du råd til at opbygge en god ansøgning.

“Legater for værdigt trængende – hvordan søger man?”

Skriv kortfattet og gør det klart, hvad legatet skal bruges til

Undgå at lave ansøgningen for lang. Helst under 1½ A-4 side. Legatadministratorerne får mange ansøgninger, og det er en fordel, hvis de hurtigt kan danne sig et overblik over, hvorfor netop du har behov for legatet.

Angiv et klart formuleret formål for, hvad legatet skal bruges til.

Eksempel på opbygning af ansøgning

 • Start ansøgningen med kort (ca. 2 linier) at beskrive, hvilken fond du ansøger, beløbet du ansøger og hvad beløbet skal bruges til
 • Beskriv kort de vigtigste forhold ved din økonomiske, sociale og sygdomsmæssige situation, hvis legatbeskrivelsen lægger vægt på disse områder
 • Beskriv hvorfor du har behov for legatet til det formål, du har ansøgt om
 • Argumenter for, hvorfor legatet vil have en afgørende betydning for din situation (husk på at din ansøgning er en blandt mange og at det derfor vil være en fordel, hvis det er tydeligt for legatadministratorerne, at netop du har et stort behov for dette legat.)
 • Afslut med at tilbyde yderligere oplysninger eller dokumentation, hvis det ønskes
 • Vedlæg dokumentation
Eksempel på en legatansøgning

Her kan du se et eksempel på en legatansøgning, den kan du måske bruge som inspiration til din egen ansøgning.

Eksempel på ansøgning om legat (Navnene er opdigtede)


Læs mere om økonomisk hjælp under en kræftsygdom

Økonomisk hjælp

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning