Gå til sygdomsliste

Gode råd til, hvordan man søger et legat

Læs legatbeskrivelsen igennem og find det/de legater, som passer til din situation. Der kommer ofte mange ansøgninger til det enkelte legat, så udvælg de legater, som passer bedst.
Overhold altid tidsfristen for ansøgningen, men send den ikke mange måneder for tidlig, da den derved kan virke mindre akut.
Brug altid ansøgningsskemaet, hvis der er krav om det. Vedlæg evt. bilag med begrundelse for ansøgningen.

Ansøg om et konkret beløb og husk relevant dokumentation
Det er ofte en god ide at ansøge om et konkret legatbeløb. Angiver legatbeskrivelsen et beløb, så brug det. Ellers forsøg at få en fornemmelse af, om legatbeskrivelsen lægger op til et legatformål, som typisk kræver et større eller mindre beløb. Beløbet ligger normalt mellem 1.000-20.000 kr.
Husk dokumentation. Har din økonomiske situation betydning for ansøgningen af legatet, skal du typisk vedlægge kopi af årsopgørelsen. Har din sygdomsmæssige situation betydning for ansøgningen af legatet, skal du typisk vedlægge kopi af lægeattest eller relevant journal.
Husk at vedlægge frankeret svarkuvert, hvis det kræves.

Skriv kortfattet og gør det klart, hvad legatet skal bruges til
Ansøgningen bør være kortfattet - helst under 1½ A4 side.
Legatadministratorerne får mange ansøgninger, og det er en fordel, hvis de hurtigt kan danne sig et overblik over, hvorfor netop du har behov for legatet.
Angiv et klart formuleret formål for, hvad legatet skal bruges til.

Eksempel på opbygning af en ansøgning
Start ansøgningen med kort (ca. 2 linjer) at beskrive, hvilken fond/legat du ansøger, beløbet du ansøger, og hvad beløbet skal bruges til.
Beskriv kort de vigtigste forhold ved din økonomiske, sociale og sygdomsmæssige situation, hvis legatbeskrivelsen lægger vægt på disse områder.
Fortæl hvorfor du har behov for legatet til det formål, du har ansøgt om.
Argumenter for, hvorfor legatet vil have en afgørende betydning for din situation (husk på at din ansøgning er en blandt mange, og at det derfor vil være en fordel, hvis det er tydeligt for legatadministratorerne, at netop du har et stort behov for dette legat.)
Afslut med at tilbyde yderligere oplysninger eller dokumentation, hvis det ønskes.
Husk at vedlægge/vedhæfte dokumentation.

Andre gode råd
På www.fundraising.how er en artikel med 10 gode råd til søge legater. Artiklen er særligt målrettet mennesker med sygdom og andre økonomisk trængte. I artiklen får du råd til at opbygge en god ansøgning.

“Legater for værdigt trængende – hvordan søger man?”

 
Har du endnu ikke ansøgt om Kræftens Bekæmpelses legat på 4.000 kr.? Se om du opfylder kriterierne
Kræftens Bekæmpelses legat til kræftpatienter og pårørende

Har du haft kræft inde på livet inden for de sidste to år og bor i Danmark?
  
Læs mere om legatet og kriterierne for at søge skattefrit legat på 4.000 kr.

Andre legater

Du kan læse om andre legater, hvor/hvordan man finder frem til dem, gode råd til hvordan man udarbejder en legatansøgning.

Andre legater
  
Liste med forslag til legater