Gå til sygdomsliste

Kræftens Bekæmpelses legat

Kræftens Bekæmpelse har en mindre pulje midler, som uddeles via legater til kræftpatienter og pårørende. Legatet er et skattefrit engangsbeløb på 4.000 kr.

Legatet kan søges af kræftpatienter og én samboende pårørende. Kræftpatienten skal være diagnosticeret og/eller behandlet for en kræftsygdom indenfor de sidste to år (kontrol medregnes ikke som behandling). Forstadier til kræft og hudkræft (undtaget modermærkekræft) giver ikke adgang til legat.

Legatet kan kun modtages af nulevende kræftpatienter og pårørende til nulevende kræftpatienter og desværre ikke af efterladte.

Er man gift eller samboende bevilges legat efter både den pårørendes og kræftpatientens indtægts- og formueforhold.

Kræftpatienten skal sammen med den pårørende underskrive ansøgningen og dermed også give fuldmagt til, at der indhentes lægelige oplysninger.

Legatet kan kun tildeles én gang pr. person, uanset om den pågældende rammes af kræft flere gange eller tidligere har modtaget som pårørende.

Ansøg om Kræftens Bekæmpelses legat online

Du skal vedhæfte lægelig dokumentation samt årsopgørelse/ forskudsopgørelse (ikke for kræftsygt barn under 18 år) - så hav dette klar.

Vær opmærksom på, at der er op til 3 ugers ekspeditionstid.

Klik her for at ansøge online

Hent ansøgningsskema til Kræftens Bekæmpelses legat

Når ansøgningsskemaet er udfyldt af ansøger (patient eller pårørende) samt læge sendes skemaet inkl. årsopgørelse til Kræftens Bekæmpelse, Patientstøtte & Frivillig Indsats, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø.
 
Vær opmærksom på, at der er op til 3 ugers ekspeditionstid.

Hent eller få ansøgningsskemaet tilsendt

Formue og indtægt kriterier
Ansøgeren og dennes ægtefælle/samlevers likvide formue inkl. kursværdi af aktier og obligationer må ikke overstige 50.000 kr.

Ansøgerens og ægtefælles/samlevers årlige samlede indtægt før skat m.v. (bruttoindkomst) må maksimalt udgøre 400.000 kr.

For enlige udgør beløbet maksimalt 275.000 kr.

For familier og enlige med hjemmeboende børn under 18 år øges indtægts-grænsebeløbet med 25.000 kr. for første barn og 10.000 kr. for hvert af de efterfølgende børn.

Kræftpatienter under 18 år bevilges legatet uafhængigt af forældrenes indtægts- og formueforhold.

Pårørende under 18 år bevilges legat efter forældres indtægts- og formueforhold.

Dokumentation
Kopi af kræftpatientens og pårørendes seneste årsopgørelse fra skattevæsenet skal vedlægges ansøgningen.

Er ansøger pårørende under 18 år skal dokumentation for slægtsskab vedlægges i form af kopi af fødsels- eller dåbsattest.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til: Sekretariatet i Patientstøtte & Frivillig Indsats på tlf. 35 25 74 81 eller e-mail: pfi-sekretariat@cancer.dk 

Andre legater
Du kan læse om andre legater, hvor/hvordan man finder frem til dem, gode råd til hvordan man udarbejder en legatansøgning

Der er også nævnt et par konkrete legater - men lidt mere uddybende information.

Læs om andre legater her

Hent liste over forslag til legater

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning