Gå til sygdomsliste

Økonomisk hjælp ved dødsfald

Som pårørende kan man få økonomisk hjælp, hvis ens ægtefælle eller samlever dør. Læs mere her om efterlevelsespension, efterlevelseshjælp og begravelseshjælp.

Hjælp til efterlevende

Hvis man som pårørende er pensionist, og ens afdøde ægtefælle eller samlever enten var folke- eller førtidspensionist, har man ret til at få udbetalt afdødes pension i tre måneder. Hvis man ikke har ret til efterlevelsespension, kan man søge kommunen om efterlevelseshjælp

Hjælp til efterlevende

Økonomisk hjælp i forbindelse med begravelse

Der kan søges begravelseshjælp hos kommunen. Beløbets størrelse afhænger af afdødes og en evt. ægtefælles formueforhold.

Begravelseshjælp

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning