Gå til sygdomsliste

Begravelseshjælp

Udbetaling Danmark udbetaler begravelseshjælp, hvis den afdøde havde ret til dansk sygesikring.

Beløbets størrelse

Hvis børn under 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen 10.100 kr. (2023).

Hvis voksne over 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 12.100 kr. (2023).

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Beløbets størrelse afhænger af afdødes og en eventuel ægtefælles formueforhold.

Hvis afdøde efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes begravelseshjælpen i det omfang, afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger 40.500 kr. Hjælpen bortfalder helt ved en formue over 52.600 kr. (2023)..

Hvis afdøde hverken efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år, nedsættes begravelseshjælpen med det beløb, formuen overstiger 20.300 kr. Hjælpen bortfalder helt ved en formue over 32.400 kr. (2023).

Sygeforsikringen Danmark yder hjælp til begravelsesudgifter til deres gruppe 1 og 2 medlemmer.

Det er altid en god idé at undersøge, om man kan få begravelseshjælp fra sin fagforening.

Læs mere:

Borger.dk's information om begravelseshjælp

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning