Gå til sygdomsliste

Hjælp til efterlevende

Hvis du selv er pensionist, og din ægtefælle eller samlever dør, har du ret til at få udbetalt afdødes pension i tre måneder, hvis den afdøde var folke- eller førtidspensionist.

Efterlevelsespension - ret til udbetaling af afdødes pension

Hvis ens ægtefælle eller samlever dør, har man ret til at få udbetalt afdødes pension i tre måneder, hvis man selv er pensionist, og den afdøde var enten folke- eller førtidspensionist. Udbetalingen sker automatisk fra Udbetaling Danmark.

Der bliver beregnet skat af beløbet og Udbetaling Danmark anvender den efterlevendes bikort. Efter 3 måneder omberegner Udbetaling Danmark automatisk pensionen efter satsen for enlige. Det er dog en betingelse, at man boede sammen på tidspunktet for dødsfaldet. 

Efterlevelseshjælp - engangsbeløb ved dødsfald

Hvis man ikke har ret til efterlevelsespension, kan man søge kommunen om efterlevelseshjælp, hvis ens samlever eller ægtefælle dør.

Beløbets størrelse

Efterlevelseshjælp er et engangsbeløb på højst 15.601 kr. (2023).

Hvis efterlevendes årsindkomst er på over 256.852 kr. (2023), nedsættes beløbet. Hvis den er over 401.327 kr. (2023), kan man ikke få hjælp.

Hvis du har formue over 160.528 (2023) beregner Udbetaling Danmark et formuetillæg på 30 pct. af den del af formuen, der overstiger beløbet. Formuetillægget lægges oven i din årlige indkomst.

For at kunne søge om efterlevelseshjælp skal man have haft fælles bopæl i Danmark de seneste tre år inden dødsfaldet.

Ansøgningen skal afleveres til Udbetaling Danmark senest 6 måneder efter dødsfaldet. Hvis man bor i udlandet, skal man også søge hos Udbetaling Danmark. Du læse mere det på borger.dk:

Borger.dk - efterlevelseshjælp

Banken lukker afdødes konti

Vær opmærksom på, at banken i forbindelse med et dødsfald lukker alle den afdødes konti. Derfor er det vigtigt at sørge for, at de efterladte har penge stående på en konto i deres eget navn. Ellers risikerer de efterladte oven i sorgen også at stå med akutte økonomiske problemer. Særligt før i tiden var det almindeligt, at ægtepar havde alle penge stående i mandens navn, og det gav store problemer for den efterlevende kvinde.

Med hensyn til fælles bankkonto, kommer det an på, hvad reglerne er for den enkelte konto. I de fleste tilfælde kan ægtefællen dog fortsat hæve penge på kontoen.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning