Gå til sygdomsliste

Retshjælp

Hvis du har brug for juridisk rådgivning eller retshjælp f.eks. med udfærdigelse af testamente eller en klage, er der forskellige muligheder: Advokatvagten, private retshjælpskontorer og offentlig retshjælp.

Advokatvagten

I mange byer har lokale advokater etableret en advokatvagt med gratis juridisk rådgivning. Advokatvagterne yder gratis og anonym rådgivning for alle uanset indkomst, formue og sagens art. Rådgivningen er kortfattet og udelukkende mundtlig.

Du kan få mere at vide om advokatvagten på www.advokatvagterne.dk. Her kan du bl.a. se en liste med adresser og åbningstider over advokatvagterne:

www.advokatvagterne.dk

Private retshjælpskontorer

Du kan desuden få gratis juridisk rådgivning og retshjælp hos et af de private retshjælpskontorer, som findes i mange af de større byer. 

Du kan finde en liste over godkendte retshjælpskontorer og advokatvagter hos Civilstyrelsen: 

Godkendte retshjælpskontorer og advokatvagter

Offentlig retshjælp

Har du brug for mere specifik juridisk rådgivning, f.eks. hjælp til at skrive klager, breve eller blanketter, eller hjælp til at føre din sag, kan du – hvis du opfylder visse økonomiske betingelser – søge om offentlig retshjælp. Du betaler selv en del af advokaternes honorar, hvis du får offentlig retshjælp. Kun hvis du tilkendes fri proces, får du alle udgifter betalt. Indtægtsgrænsen for at få tilkendt offentlig retshjælp justeres årligt, og den afhænger af, om du er enlig forsørger eller samlevende og om du har børn.

Civilstyrelsen kan oplyse den gældende indtægtsgrænse (se kontaktinfo på civilstyrelsen.dk):

Civilstyrelsen

Læs mere om offentlig retshjælp på domstol.dk:

Offentlig retshjælp på domstol.dk 

Tjek din private forsikring

Det kan være en idé at tjekke, om der er tilknyttet en retshjælpsforsikring til din private forsikring. Typisk vil din indboforsikring indeholde en retshjælpsforsikring.

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning