Gå til sygdomsliste

Tilskud til paryk ved hårtab efter behandling

Som kræftpatient kan du få tilskud til paryk eller anden hovedbeklædning, hvis du har mistet håret efter kemoterapi eller strålebehandling.

Økonomisk tilskud til paryk eller tørklæde, hue og kasket afhænger af, om du har midlertidigt hårtab eller varigt hårtab, da det er to forskellige sæt regler, som sætter rammerne for tilskud.

Ved midlertidigt hårtab betaler hospitalet en paryk. Ved varigt hårtab vurderer kommunen hver enkelt ansøgning og tager stilling til, om man har ret til paryk.

Tilskud ved midlertidigt hårtab

Hvis du mister håret midlertidigt af kemoterapi eller strålebehandling, kan du få tilskud til paryk eller til tørklæde, hue og kasket. Tilskuddets størrelse bliver fastsat og justeret årligt af Danske Regioner. 

Tilskuddet til en paryk er i 2019 på 3.745 kr. inklusiv moms. Hvis indkøbet overstiger overstiger de 3.745 kr., skal du selv betale resten. Tilskuddet gælder kun ved køb af paryk. 

Hvis du vælger tilskud til tørklæde, hat, huer og/eller kasket er beløbet i 2019 på 1.414 kr. inklusiv moms.

Midlertidigt hårtab: Søg tilskud på afdelingen, hvor du får behandling

Når du har midlertidigt hårtab, skal du søge om tilskud til paryk eller anden hovedbeklædning på den afdeling, hvor du er i behandling.

De enkelte sygehuse administrerer tilskudsordningen til paryk forskelligt. På nogle sygehuse får du en såkaldt rekvisition på tilskudsbeløbet, som du afleverer i butikken, og så afregner butikken med hospitalet. Andre sygehuse udbetaler beløbet direkte til din NemKonto. Du må spørge på din afdeling, hvordan de gør det.

Hvis du vælger en paryk, der koster mere end det tilskud, du får, skal du selv afregne prisforskellen med butikken.

Du kan spørge personalet på afdelingen til råds om forhandlere af paryk, tørklæde, hat eller kasket i dit område. Du har frit valg af leverandør, og de fleste leverandører kender også reglerne for tilskud. 

Tilskud ved varigt hårtab

Hvis du mister håret varigt som følge af direkte stråling på hovedet eller efter kemoterapi (sker i sjældne tilfælde), gælder der regler, som er fastsat i Serviceloven. Der er ikke faste takster for tilskud til paryk eller hovedbeklædning, hvis man har fået varigt hårtab. Man får tilskud til den bedst egnede og billigste paryk.

Som regel giver kommunen tilskud til en standardparyk eller -toupe fremstillet i kunstfibre og til en paryk at skifte med. En standardparyk er en maskinfremstillet paryk, som fremstilles i faste størrelser.

Hvis der er særlige grunde, f.eks. bestemte arbejdsforhold, en atypisk hovedform eller en hudlidelse i hovedbunden, kan kommunen bevilge en ekstra paryk eller en individuelt fremstillet paryk.

Varigt hårtab: Søg tilskud i din kommune

Ved varigt hårtab er det i kommunen, du bor i, at du skal søge om tilskud til paryk eller anden hovedbeklædning. Ansøgningsskemaet kan du få enten på din kommunes hjemmeside eller ved at henvende dig personligt i Borgerservice.

Din ansøgning skal indeholde lægefaglig dokumentation for, at hårtabet er varigt. Det kan være fra en speciallæge, lægen på din afdeling eller din egen læge.

I ansøgningen skal du også redegøre for, hvordan hårtabet har indflydelse på din livskvalitet og din mulighed for at fungere almindeligt i hverdagen (funktionsniveau).

Når kommunen ud fra din ansøgning vurderer, om du kan få tilskud, ser de på din samlede situation. De lægger bl.a. vægt på, hvordan en paryk vil forbedre dit selvværd og din mulighed for at leve et liv som alle andre i samme livssituation (med samme alder, samme job osv.).

Når du har fået bevilget en paryk, bestemmer du selv din leverandør. Du kan eventuelt forhøre dig i din kommune eller på den afdeling, du er blevet behandlet på, om de har nogle anbefalinger til lokale forhandlere af parykker.

Du kan klage til kommunen, hvis du får afslag på ansøgningen

Hvis du har varigt hårtab og får afslag på ansøgningen om paryk, kan du klage til kommunen. Du har fire ugers klagefrist. Kommunen skal så vurdere afgørelsen igen. Hvis kommunen fastholder afslaget, så sender de din klage videre til Ankestyrelsen, som behandler klagen og tager stilling til, om kommunens afgørelse er korrekt.

Ankestyrelsen kan enten komme til samme resultat som kommunen, eller de kan give dig ret i klagen. Endelig kan Ankestyrelsen sende sagen retur til kommunen og bede kommunen om at indhente flere oplysninger. Ankestyrelsen har en lang sagsbehandlingstid og i den tid, som det tager at behandle klagen, er det kommunens afgørelse, som gælder. Du kan læse mere om, hvordan du klager her:

Klager over sociale sager

Kvinde uden hår står foran et spejl
Donation af hår til paryk

Når man som kræftpatient mister håret, fordi man får kemoterapi, får man tilskud til at købe en paryk. Hårtabet er midlertidigt, og langt de fleste af de parykker, der anvendes til dette formål, er fremstillet i kunstfiberhår.

Det kunstfibermateriale, man bruger til disse parykker, er i dag så godt et produkt, at det kan behandles næsten, som var det ens eget hår. Og det er ofte meget svært at se forskel på kunstfiber og ægte hår.

Parykker fremstillet af ægte hår er en del dyrere end kunstfiberhår. Derfor vælger mange i dag en paryk i kunstfiber, hvis de skal i kemoterapi.

De fleste parykker i dag bliver fremstillet af kunstfiberhår og fremstilles i Østen - typisk i Kina. Ægtehårsparykker laves fortrinsvis af indisk og kinesisk hår. På fabrikkerne i Kina bruger man sjældent europæisk hår, primært fordi der ikke findes meget europæisk hår på markedet, og fordi det derfor er meget dyrt at købe.

Vi kender til to steder i Danmark, som tager imod hårdonationer og fremstiller parykker af ægte europæisk hår efter den traditionelle metode. Det donerede hår bliver kun brugt til patienter, der har mistet hår på grund af sygdom, men det kan ikke garanteres, at det er en kræftpatient, der får glæde af lige netop din donation. Prisen vil, på grund af det tidskrævende håndarbejde, være højere end prisen på en syntetisk paryk.

Hvis du fortsat ønsker at donere dit hår, skal det opfylde følgende krav:

- være mindst være 25 cm langt og gerne 30 cm
- ikke være behandlet (lysnet, farvet eller permanentet)
- være klippet over elastikken i en hestehale, så alle hår vender samme vej

Afklippet hår, der opfylder disse kriterier, kan doneres til:

Anker og Løvbo
Amagerbrogade 196,
2300 København S
Telefon: 32 84 88 85

Eller til Toftild Alternativt Hår i Aalborg. Læs mere og find kontaktoplysninger:

Toftild alternativt hår

Der findes en del udenlandske organisationer, der tager imod hår, og får fremstillet parykker til børn fra familier, som ikke selv har råd til at købe en paryk. Disse børn lider af hårtab på grund af forskellige sygdomme - blandt andet kræft. Du kan søge på ”hair donations” for at finde de udenlandske organisationer.

Læs mere om hårtab:

Hårtab

Læs alt om økonomisk hjælp når du har eller har haft kræft:

Økonomisk hjælp

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning