Gå til sygdomsliste

Tilskud til psykologsamtaler

Kræftpatienter og pårørende kan efter lægehenvisning få tilskud fra Sygesikringen til samtaler hos en privatpraktiserende psykolog.

Sygesikringens tilskud udgør 60 pct. af det sædvanlige honorar, og patienten betaler selv resten til psykologen. Man kan maksimalt få tilskud til 12 konsultationer, som skal foregå hos en psykolog, der har overenskomst med Sygesikringen.

Er man i behandling for depression kan man ved behov genhenvises, så man kan få tilskud til 24 konsultationer i alt.

Henvisning til en psykolog skal normalt ske inden for 6 måneder efter diagnosetidspunktet, og henvisningen kan senest gives 12 måneder efter diagnosen. Tal med din praktiserende læge om mulighederne.

Tilskud til psykologsamtaler

Du kan få økonomisk tilskud fra sygesikringen, hvis din læge henviser dig til en psykolog.

Tilskud fra en privat forsikring

Vær også opmærksom på, at du kan få yderligere tilskud, hvis du er medlem af 'Sygeforsikringen "danmark"'. "danmark" giver tilskud i visse tilfælde, som det offentlige ikke dækker. Læs mere her:

Tilskud til psykologhjælp - Sygeforsikringen "danmark"

Du kan også undersøge, om du har en privat forsikring, f.eks. en sundhedssikring, hvor du kan søge om tilskud til den del af psykologens honorar, som du ellers selv skal betale.

Tilbud på hospitaler og hos Kræftens Bekæmpelse

Nogle hospitaler har ansat psykologer, som kan støtte og rådgive kræftpatienter og deres pårørende. Du kan også kontakte Kræftlinjen på 80 30 10 30 eller et af Kræftens Bekæmpelses rådgivningscentre, hvor du kan få gratis rådgivning, støtte og vejledning. Her finder du et rådgivningscenter i nærheden af dig:

Kræftrådgivninger

Læs mere:

Offentlige tilskudsordninger

På hjemmesiden 'Psykologer i Danmark' fra Dansk Psykologforening kan du læse mere om tilskudsordningen

Offentlige tilskudsordninger

Find psykolog  

På hjemmesiden Psykologer i Danmark kan du søge efter en privatpraktiserende psykolog, som du kan komme til med eller uden lægehenvisning. Du kan søge ud fra forskellige kriterier, eksempelvis lokalområde, speciale og sprog:

Psykologer i Danmark

Læs alt om økonomisk hjælp når du har eller har haft kræft:

Økonomisk hjælp

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning