Gå til sygdomsliste

Tilskud til brystproteser ved hel eller delvis fjernelse af brystet

Du kan få tilskud til brystproteser, hvis du har mistet hele brystet eller en del af brystet efter en operation.

Forskellige slags brystproteser

En protese kan enten være selvsiddende, eller det kan være en protese, som ligger løst i en bh. Du kan også søge om en delprotese, hvis en del af brystet er bevaret ved en brystbevarende operation. En delprotese er tilpasset, så brystet har samme form og fylde som før operationen.

Mange kvinder, der har fået fjernet en del af brystet eller det ene/begge bryster, ønsker at få en brystprotese.

Søg din kommune om tilskud til brystprotese

Du søger om tilskud ved at henvende dig direkte i hjælpemiddelafdelingen i din kommune.

Du kan også søge via din egen læge eller den afdeling, hvor du er blevet behandlet. Tal med sygeplejersken på afdelingen, som kender forholdene i dit område.

Tilskud til proteser bevilges efter Serviceloven.

Kommunen vurderer hver enkelt ansøgning

Kommunen vurderer hver enkelt ansøgning og bevilger protesen ud fra dine fysiske og kosmetiske gener.

Tilskud ved op til to proteser

Du kan få bevilget tilskud til op til to proteser første gang, du søger. Derefter kan du enten få tilskud til én udskiftningsprotese om året eller til to hvert andet år.

Der er mulighed for at få bevilget en brystprotese til skiftebrug, da der af hygiejniske hensyn kan være behov herfor f.eks. i forbindelse med sport og fysisk aktivitet. Tilskuddet svarer altid til den pris, som kommunen kan indkøbe protesen for hos deres leverandør. Vælger du en dyrere protese, er der en egenbetaling på prisforskellen.

Søg kommunen, inden du køber din brystprotese

Husk altid at søge om tilskud i kommunen, inden du køber dine proteser. Kommunen giver normalt ikke tilskud til hjælpemidler, som er indkøbt, inden der er givet bevilling.

Frit leverandørvalg

Du kan frit vælge, hvor du vil købe dine proteser. Du skal bare være opmærksom på, at der kan være en egenbetaling, hvis du vælger en leverandør, som er dyrere end den leverandør, kommunen har indkøbsaftaler med.

Medbring bevilling til leverandøren

Når kommunen har bevilget dine proteser, får du en skriftlig bevilling, som du kan tage med til leverandøren. I de fleste tilfælde afregner leverandøren direkte med kommunen. Der kan også være tilfælde, hvor du får en rekvisition, som er en betalingsgaranti fra kommunen.

Ingen tilskud til proteser, der skal indopereres, eller til særlige bh'er og badedragter

Du kan ikke få tilskud til proteser, som skal indopereres. Her skal du tale med hospitalet.

Du kan heller ikke få tilskud til bh'er eller badedragter.

Klag til kommunen, hvis du får afslag

Hvis du får afslag på ansøgningen om brystprotese, kan du klage til kommunen. Du har fire ugers klagefrist. Kommunen skal så vurdere afgørelsen igen. Hvis kommunen fastholder afslaget, sender de din klage videre til Ankestyrelsen, som behandler klagen.

Læs alt om økonomisk hjælp når du har eller har haft kræft:

Økonomisk hjælp

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning