Gå til sygdomsliste

Orlov til pasning og pleje af den syge

Hvis en nær ven eller et familiemedlem har kræft, har man som nærtstående pårørende mulighed for at få orlov fra sit arbejde for at passe ham eller hende. Afhængig af situationen kan man enten få pasningsorlov, plejeorlov eller omsorgsdage.

Hænder, der holder i andre hænder

For nogle kan pasnings- eller plejeorlov være en mulighed for at få mere ro til at passe en alvorligt syg pårørende.

Pasningsorlov

Familiemedlemmer og venner har mulighed for at tage orlov fra deres arbejde for at passe en alvorligt syg kræftpatient.

Pasningsorlov


Plejeorlov

Man har også mulighed for at få orlov, hvis man skal passe en nærtstående, der er døende. Det er en forudsætning for at få plejeorlov, at den kræftramte ikke længere får helbredende behandling.

Plejeorlov


Omsorgsdage til pårørende

 Hvis du er lønmodtager, kan du få op til fem dages fravær om året uden løn til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem eller en person i samme husstand som dig, hvis pågældende har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. 

Omsorgsdage til pårørende


Plejeorlov ved bopæl i udlandet

Hvis man ønsker at holde orlov for at pleje en døende, og enten den døende, plejeren eller begge bor i udlandet, gælder der særlige regler for plejeorlov og for at få økonomisk støtte i form af plejevederlag.

Plejeorlov ved bopæl i udlandet


Hjælp og viden til kræftpatienter og pårørende:

Hjælp og viden


Læs alt om rettigheder:

Rettigheder


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning