Gå til sygdomsliste

Plejeorlov ved bopæl i udlandet

Hvis man ønsker at holde orlov for at pleje en døende, og enten den døende, plejeren eller begge bor i udlandet, gælder der særlige regler for plejeorlov og for at få økonomisk støtte i form af plejevederlag.

Plejeren bor i udlandet, og den døende bor i Danmark

Det kan være muligt at få økonomisk støtte i form af plejevederlag til pasning af en døende, hvis den døende bor i Danmark, og plejeren bor i udlandet. Det er nødvendigt, at plejeren kan opholde sig lovligt i Danmark.

Plejeren kan få plejevederlag, hvis han eller hun er omfattet af reglerne om social sikring i Danmark. Læs mere på borger.dk:

Social sikring i udlandet

Den døende bor i udlandet, og plejeren bor i Danmark

Der kan som hovedregel ikke udbetales plejevederlag til en plejer med bopæl i Danmark, som ønsker at holde plejeorlov og passe en døende med bopæl i udlandet.

Men hvis den døende bor i EU, Island, Lichtenstein, Norge eller Schweiz og lovgivningen i øvrigt overholdes, kan der dog alligevel være en mulighed at få økonomisk støtte i form af plejevederlag.

Hjælpen ydes da af plejerens opholdskommune.

Både den døende og plejeren bor i udlandet

Hvis både den døende og plejeren bor i udlandet, kan der som hovedregel ikke udbetales plejevederlag til plejeorlov.

Men hvis den døende bor i EU, Island, Lichtenstein, Norge eller Schweiz og lovgivningen i øvrigt overholdes, kan der dog alligevel være en mulighed at få økonomisk støtte i form af plejevederlag.

Desuden skal plejeren, som også bor i udlandet iflg. EU-retten være omfattet af reglerne om social sikring i Danmark eller som pensionist have ret til sygeforsikring for dansk regning. Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed:

Pensionist i udlandet 

Læs mere på Retsinformation.dk:

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (kap. 48)

Læs alt om at passe og pleje syg pårørende:

Orlov til at passe syg pårørende


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning