Gå til sygdomsliste

Eksperimentel behandling

Eksperimentel behandling kan være en mulighed, hvis du har en livstruende kræftsygdom, og lægen har udtømt alle andre muligheder for behandling. I så fald kan du få din sag vurderet af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Panel om eksperimentel behandling. Denne mulighed kaldtes tidligere second opinion-ordningen.

Formålet med at kontakte det rådgivende panel er at få vurderet, om der findes behandling - herunder eksperimentel behandling - andre steder i Danmark eller i udlandet, som eventuelt vil kunne gavne dig.

Vurderingen tager udgangspunkt i dit konkrete sygdomsforløb og din aktuelle helbredstilstand.

Panelet består af danske eksperter med både onkologisk og kirurgisk ekspertise, som har mulighed for at indhente oplysninger og rådgivning til brug for din sag fra både ind- og udenlandske specialister.

Hvad er eksperimentel behandling

Eksperimentel behandling’ kaldes ofte også for forsøgsbehandling. Det er behandling til patienter, der deltager i et godkendt lægevidenskabeligt forsøg med flere deltagere.

Eksperimentel behandling kan dog også (modsat forsøgsbehandling) være ikke-afprøvet behandling, der sættes i værk uden at være led i et forsøg, fordi der ikke er andre behandlingsmuligheder. Det er behandling, som lægerne sammensætter til en enkelt patient. Du kan læse mere om emnet her: 

Eksperimentel behandling

Forsøgsbehandling

Sådan får du din sag vurderet af det rådgivende panel

For at sikre at alle relevante oplysninger formidles videre til panelet, er det alene din behandlende hospitalslæge, der kan tage kontakt til ekspertpanelet.

Din læge sender en beskrivelse af dit behandlingsforløb og evt. en beskrivelse af en konkret ønsket behandling.

Der er intet krav om, at du selv skal have fundet en behandling et sted i verden. Nogle patienter har selv fundet frem til behandlinger, som panelet specifikt bliver bedt om at vurdere, mens andre patienter generelt beder om panelets hjælp til at vurdere, om der findes en relevant eksperimentel behandling.  

Læs mere:
Behandling i udlandet

Svar fra det rådgivende panel

Det tager typisk mellem to til fire uger fra sygehusafdelingen har forelagt en sag for det rådgivende panel, til panelet sender sit svar til din læge.  

Svaret fra panelet kommer til din læge, og lægen vil herefter gennemgå svaret med dig. Hvis du ønsker selv at se svaret, kan din læge hjælpe dig med en kopi af brevet. 

Udvalgets råd kan være:

  • Yderligere udredning og/eller behandling i udlandet
  • Yderligere udredning og/eller behandling i Danmark
  • Panelet enig i aktuelle behandlingstilbud i Danmark
  • Ingen yderligere forslag til behandling

Herefter kan du sammen med din læge tage stilling til, hvordan du vil forholde dig til udvalgets råd.

Der findes ingen formelle klagemuligheder, hvis du er utilfreds med svaret fra det rådgivende panel.

Læs mere

Pjece om Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling 2015
(tidligere: second opinion ordningen)

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning