Gå til sygdomsliste

Genoptræning

Efter kræftbehandlingen vil du måske opleve fysiske gener – her kan genoptræning være med til at få dig tilbage i grundform. Hvis du stadig er indlagt, er det hospitalslægen, der skal vurdere, om du har behov for genoptræning. Hvis du er udskrevet, eller hvis der er tale om vedligeholdende træning, skal du tale med din kommune.

Hvad dækker individuel træningsindsats over

Det er et tilbud om en individuel træningsindsats for at vedligeholde fysiske og/eller psykiske færdigheder.

Hvis du har været indlagt med en kræftsygdom og efterfølgende oplever fysiske gener og nedsat funktionsniveau, skal hospitalets læge vurdere, om du har behov for genoptræning, og hvis du har: på hvilket niveau – niveauet har betydning for, hvor genoptræningen skal foregå.

Hvis lægen vurderer, at du har behov for genoptræning, så skal lægen sammen med dig skrive en genoptræningsplan.

Hvad dækker udskrivning over

Udskrivning skal forstås bredt, da mange behandlinger i dag foregår, uden at man er indlagt på et sengeafsnit. Det gælder derfor også udskrivning fra et ambulatorium, et dagafsnit eller en skadestue/akutmodtagelse.

Husk at få en genoptræningsplan, inden du bliver udskrevet

Det er vigtigt, at du får genoptræningsplanen, inden du bliver udskrevet fra hospitalet – genoptræningsplanen fungerer som en lægelig henvisning til genoptræning og dermed har du ret til at få gratis genoptræning. Tag derfor selv initiativ til at tale med hospitalslægen om dine gener.

Genoptræningsplanen skal være skriftlig, og den skal udleveres til dig, din praktiserende læge og din kommune. Det vil fremgå af planen, hvor du skal henvende dig for at starte genoptræning. Tal også med din læge om, hvornår genoptræningen skal startes op – det kan være en god oplysning at få med i genoptræningsplanen.

Forskellige niveauer

Inden for genoptræning kan der være tale om:

 • almen genoptræning (kommunen skelner mellem basal og avanceret)
 • specialiseret genoptræning
 • specialiseret rehabilitering

Niveauerne afspejler, om dit behov kan klares med træning, eller om du også har behov for hjælp på andre områder, f.eks. et behov for hjælpemidler i hverdagen.

Læs mere om de forskellige niveauer:
Genoptræning

Genoptræning

Genoptræning kan f.eks. være fysioterapi.

Godt at vide om din genoptræning
 • Dit behov for genoptræning skal vurderes af hospitalslægen, inden du udskrives af hospitalet
 • Genoptræningsplanen skal laves, før du bliver udskrevet. Tag derfor selv initiativ til at tale med lægen om dine eventuelle gener
 • Hvis lægen har vurderet, at du har behov for genoptræning, har du ret til at få en genoptræningsplan og dermed også ret til at få den form for genoptræning, som står beskrevet i planen
 • Genoptræningen er gratis, når du har en genoptræningsplan
 • Planen laves af lægen i samarbejde med dig, inden du bliver udskrevet fra sengeafdeling, ambulatorium, dagafsnit eller skadestue/akutmodtagelse
 • Du kan læse i genoptræningsplanen, hvor du skal henvende dig

Valg af genoptræningssted

Når du er blevet henvist til almen genoptræning i kommunen, vurderer kommunen først, om du har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau. Herefter kan du vælge mellem et af kommunens egne tilbud eller eventuelt et tilbud fra de leverandører, som din kommune samarbejder med. Du kan ikke vælge genoptræning på hospital eller ved en privatpraktiserende fysioterapeut og lignende.

Hvis du er blevet henvist til specialiseret genoptræning på et hospital, kan du frit vælge, hvilket hospital i regionen, du ønsker behandling på.

Indhold i genoptræningsplanen

Genoptræningsplanen skal indeholde beskrivelser af:

 • Hvordan du har klaret din hverdag, inden du blev indlagt
 • Om du har brug for hjælpemidler
 • Hvordan dit sociale netværk er 
 • Hvordan du klarer dig ved udskrivningen
 • Om du klarer dig med/uden hjælp i din hverdag
 • Om du klarer dig med/uden hjælpemidler, når du går og står
 • Hvordan dit genoptræningsbehov er ved udskrivelsen
 • Information om, hvornår din kommune kontakter dig om dit genoptræningsforløb, og hvordan du kan kontakte din kommune med eventuelle spørgsmål

Stil spørgsmål

Det er naturligt at have mange spørgsmål om genoptræning, når man har været i behandling for kræft. Den bedste måde at få svar på spørgsmålene er at tale med personalet, der hvor genoptræningen skal foregå. Nyttige spørgsmål kan f.eks. være:

 • Hvad må jeg, og hvad må jeg ikke gøre? 
 • Hvad kan jeg selv gøre for at mindske generne? 
 • Kan jeg gå til genoptræning på et almindeligt hold sammen med andre?
Tilbud om rehabiliteringsforløb

Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) tilbyder rehabiliteringsforløb til kræftpatienter, som har brug for hjælp til at komme i gang med fysisk aktivitet.

Kurset henvender sig til dig, som er i dårlig fysisk form, og som gerne vil have hjælp til at finde motivationen til fysisk aktivitet og få lagt en plan.

Læs mere om kurset, og hvordan du ansøger om at deltage her:

REHPA rehabiliteringsforløb

Genoptræning hvis du ikke er indlagt

Hvis dit behov for genoptræning opstår, uden at du har været indlagt, eller efter at du er udskrevet fra hospitalet, skal du henvende dig til din kommune og søge om genoptræning eller vedligeholdende træning. Kommunen skal foretage en individuel, konkret vurdering og vil typisk indhente oplysninger fra din egen læge.

Genoptræningen uden hospitalsindlæggelse er også gratis i den periode, som kommunen har godkendt.  

Kørselsgodtgørelse

Pensionister har mulighed for at få kørsel eller kørselsgodtgørelse til genoptræningen. Andre end pensionister kan få kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis deres tilstand udelukker transport med offentlige transportmidler eller når afstanden til genoptræningsstedet er over 50 km.

Læs mere

På sundhed.dk kan du finde en oversigt over rehabiliteringstilbud, herunder genoptræning, for kræftpatienter i din kommune eller region.

Sundhedstilbud

På borger.dk kan du læse generelt om genoptræning

Genoptræning

Genoptræning af bækkenbunden

Øvelser til at genoptræne bækkenbunden efter behandling for kræft i underlivet for både mænd og kvinder:

Bækkenbundstræning

Læs alt om dine rettigheder, når du er i behandling for kræft:

Rettigheder under behandlingen

Mennesker træner sammen indendørs

Genoptræning kan foregå på hold eller for dig selv

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning