Gå til sygdomsliste

Få hjælp til at klage

Som kræftpatient kan du få hjælp af hospitalets socialrådgiver eller en patientvejleder, hvis du ønsker at klage over kommunen, regionen eller den konkrete behandling, du har fået på hospitalet.

Når du skal skrive din klage, er det en hjælp at have din journal. Du har ret til at se din journal og ret til at få en kopi af den (aktindsigt). Dette gælder både sygehusjournaler, journaler hos lægen og den journal, der føres i socialforvaltningen eller ved andre offentlige myndigheder.

Fagsproget i en journal kan være svært at forstå, og du har derfor også ret til at få hjælp til at gennemgå journalen.

Du har også altid elektronisk adgang til din e-journal via sundhed.dk. E-journalen indeholder oplysninger fra din praktiserende læge, speciallæger og hospitaler. Du kan læse mere om e-journal på sundhed.dks hjemmeside:

www.sundhed.dk/borger/

Patientvejledere kan vejlede i klagesager

Alle regioner har patientkontorer, der er bemandet af patientvejledere. Patientvejledere er uafhængige og har til opgave at vejlede patienter og pårørende om sundhedsvæsenets ydelser og patienters rettigheder, herunder klageadgang og mulighed for at søge erstatning.

Patientvejlederen kan også give information og vejledning i forbindelse med:

  • Undersøgelse, behandling og pleje
  • Sygehusets service
  • Afklaring af opståede problemer
  • Ventetid på undersøgelse og behandling
  • Frit og udvidet frit sygehusvalg
  • Mulighed for at få behandling i udlandet

Se sundhedsstyrelsen oversigt over patientvejledere:
Patientvejledere

Få hjælp til at klage

Socialrådgiveren på hospitalet kan rådgive dig om dine sociale rettigheder som kræftpatient. F.eks. hvordan du er stillet i forhold til sygedagpenge, revalidering og medicintilskud.

Socialrådgiveren på hospitalet kan rådgive om rettigheder

Nogle af landets hospitaler har ansat socialrådgivere, som kan rådgive dig om dine sociale rettigheder som kræftpatient. F.eks. hvordan du er stillet i forhold til sygedagpenge, revalidering, pension, hjemmehjælp og medicintilskud.

Socialrådgiveren på hospitalet kan tage kontakt til din kommune, mens du endnu er indlagt, og f.eks. hjælpe dig med at søge om hjemmehjælp eller støtte til rekreationsophold. Dermed kan den støtte og hjælp, du har brug for, være parat den dag, du bliver udskrevet fra hospitalet.

Offentlig retshjælp til at udarbejde en klage

Du kan søge om offentlig retshjælp, hvis du har behov for mere hjælp til at udarbejde en klage, og ikke selv kan betale for retshjælpen. Vær opmærksom på, at din indkomst kan have betydning for, hvilken type gratis retshjælp du kan tilbydes. Du kan læse mere om indkomstgrænserne på Advokatsamfundets hjemmeside:

Retshjælp og fri proces

Du kan henvende dig på dommerkontoret eller i socialforvaltningen og få oplyst, hvilke lokale advokater der tilbyder offentlig retshjælp. Du kan også se en liste over godkendte retshjælpskontorer og advokatvagter på Civilstyrelsens hjemmeside:

Godkendte retshjælpsinstitutioner

Medarbejderne på retshjælpskontorer har tavshedspligt, og du kan være anonym. Nogle steder har du mulighed for at ringe i forvejen og reservere en tid. Det er en fordel, hvis du medbringer relevante dokumenter fra hospitalet eller kommunen og dit NemID, når du møder op til en samtale hos retshjælpen.

Retshjælpsforsikring

Hvis du ønsker at føre en retssag, bør du undersøge, om du er dækket af en retshjælpsforsikring. En retshjælpsforsikring er en forsikring, der dækker omkostninger ved visse retssager. Retshjælpsforsikring kan være en del af en:

  • familieforsikring
  • bilens kaskoforsikring
  • lystbådsforsikring
  • villa- og fritidshusforsikring

Læs også:

Læs om mulighederne for at klage over din behandling og manglende overholdelse af dine patientrettigheder på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside:

Styrelsen for Patientklager

Læs om mulighederne for at søge erstatning for behandlingsskader i sundhedsvæsenet på Patienterstatningens hjemmeside:

Patienterstatningen


Læs alt om rettigheder i forbindelse med kræft:

Rettigheder (forsiden)

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning