Gå til sygdomsliste

Behandlingstestamente

Et behandlingstestamente sikrer, at lægerne følger dine ønsker til behandling, hvis du ikke længere selv er i stand til at give udtryk for dine ønsker.

I et behandlingstestamente kan du bestemme, at du ikke ønsker livsforlængende behandling, herunder genoplivning ved hjertestop, i følgende situationer:

  • Hvis døden med stor sandsynlighed forventes at indtræde inden for dage til uger
  • Hvis du er permanent hjælpeløs, og der ikke er tegn på bedring
  • Hvis fysiske konsekvenser af sygdom eller behandling er meget alvorlige og smertefulde

I behandlingstestamente kan du også registrere, at du ikke ønsker at blive behandlet med tvang for en fysisk lidelse, hvis du bliver varig inhabil, f.eks. på grund af demens.

Sundhedspersonale skal respektere de ønsker, du har udtrykt i et behandlingstestamente.

Du skal være 18 år og i stand til at handle fornuftsmæssigt for at oprette et behandlingstestamente. Et behandlingstestamente kan altid ændres eller tilbagekaldes.

Behandlingstestamente hed livstestamente før 1. januar 2019

Hvis du har oprettet et livstestamente, er det fortsat gældende. Det anbefales dog, at du ændrer det til et behandlingstestamente, som er mere bindende for sundhedspersonale, og som giver flere valgmuligheder. 

Behandlingstestamente er ikke aktiv dødshjælp

I et behandlingstestamente kommer man med et ønske om ikke at blive holdt i live, hvis der ikke er håb om bedring. Man kan se det som en slags 'forsikring', hvis man ikke har mulighed for selv at ytre sig. Det er ikke det samme som et ønske om aktiv dødshjælp, hvor man fremskynder døden aktivt.

Læs mere om behandlingstestamente

På borger.dk kan du læse mere om behandlingstestamente:

Borger.dk

På sundhed.dk kan du oprette dit eget behandlingstestamente 

Sundhed.dk

Læs mere

At leve med uhelbredelig kræft

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning