Gå til sygdomsliste

Alternativ behandling under indlæggelse

Hvis du får behandling af en alternativ behandler, har du ofte mulighed for at fortsætte med behandlingen, mens du er indlagt på et hospital.

Hvis du ønsker at fortsætte med den alternative behandling, mens du er indlagt på et hospital, kræver det, at:

  • den alternative behandler er indstillet på at komme på sygehuset og give dig behandlingen
  • den ansvarlige læge vurderer, at den alternative behandling ikke er til gene for arbejdet på afdelingen

Hvis lægen ved, at den alternative behandling kan indebære en risiko for dig, f.eks. hvis behandlingen kan øge tendensen til at bløde, skal lægen fortælle dig det og fraråde, at du bruger behandlingen.

Den alternative behandler - og ikke hospitalet - har ansvaret for den alternative behandling.

Du skal selv betale for den alternative behandling, selv om den finder sted på et hospital.

Læs mere om alternativ behandling og kræft

Få viden om en række alternative behandlingsformer, naturlægemidler og kosttilskud i relation til kræft. Du finder også en guide til, hvad der kan være godt at overveje, inden du vælger alternativ behandling:

Alternativ behandling


Læs alt om dine rettigheder, når du er i behandling for kræft:

Rettigheder under behandlingen

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning