Gå til sygdomsliste

Tilbagefald ved hjernetumorer

Risikoen for, at kræften i hjernen vender tilbage, afhænger af hvilken type tumor, der er tale om, og af hvilken behandling man har fået.

Tilbagefald

Risikoen for tilbagefald er for de fleste hjernetumorer størst i løbet af de første år efter endt behandling.

Det vil sige, at jo flere år der går uden tegn på tilbagefald, jo mindre er risikoen for, at sygdommen kommer igen.

Spredning til andre dele af kroppen er sjældne

Metastaser betyder, at sygdommen har spredt sig til andre dele af kroppen. Med få undtagelser spreder hjernetumorer sig aldrig uden for hjernen.

Ependymomer kan sprede sig inden for hjernen og rygmarvskanalen. I meget sjældne tilfælde kan især aggressive hjernetumorer sprede sig via blodet uden for hjernen og rygmarven.

Der er forskellige muligheder for behandling.

Mand, der spiller guitar i sin stue

For de fleste er det overvældende at få at vide, at kræften er kommet igen, men der findes nye behandlingsmuligheder. Når det første chok har lagt sig, kan du opleve at sygdommen fylder mindre, og at du igen kan glæde dig over livet.

Gå til lægen, hvis du får symptomer på tilbagefald:

Det er vigtigt at kontakte lægen - også mellem opfølgningsbesøgene - hvis du oplever symptomer som:

  • Tiltagende hovedpine
  • Opkastninger
  • Synsforstyrrelser
  • Krampeanfald
  • Ændringer i personligheden

Tilbagefald samme sted (lokalt recidiv)
De forskellige typer hjernetumorer opfører sig forskelligt, og der er forskel på deres tendens til at komme igen det samme sted.

Behandling ved tilbagefald
Ved tilbagefald er det nogle gange muligt at blive opereret igen. Antallet af operationer kan dog begrænses af, at det kan være svært at få huden til at hele efter flere operationer - især hvis man også har fået strålebehandling.

Ved tilbagefald får man ofte supplerende behandling med kemoterapi. I nogle tilfælde får man eksperimentel behandling.

Tilbagefald af glioblastom og astrocytomer grad III

Glioblastom og astrocytomer grad III vil ofte gendanne sig, selvom de blev fjernet helt ved operation.

Hvis tumoren kan opereres, kan man få foretaget en ny operation. Neurokirurgen og onkologen vil drøfte beslutningen med dig og din familie.

Efter operation vil man som regel blive behandlet med kemoterapi og/eller eksperimentel behandling. Det er sjældent, at man får strålebehandling igen.

Tilbagefald af astrocytomer grad II, oligodendrogliomer grad II og III og ependymomer grad II og III

Nogle tumorer kan fjernes helt, og man kan leve i årevis efter operationen. I andre tilfælde kan en ikke aggressiv tumor ikke fjernes helt, og den giver derfor symptomer igen på et senere tidspunkt. Fælles for alle tumortyperne er, at man i mange tilfælde efter operationen vil starte på efterbehandling med stråle- og/eller kemoterapi.

Hvis tumoren vokser igen, vil lægerne i første omgang overveje en ny operation og efterfølgende en ny form for kemoterapi. Strålebehandling kommer som regel ikke på tale igen.

Tilbagefald af meningeomer

Hvis meningeomet kan fjernes helt, er man ofte helt sygdomsfri. Meningeomer som sidder et sted, der er vanskeligt tilgængeligt for operation, og som derfor ikke kan fjernes helt, kan vokse igen og skal måske opereres på ny.

Nogle meningeomer har en større tilbøjelighed til at vokse igen end andre. Man bliver altid kontrolleret med årlige scanninger efter operationen.

Nogle meningeomer kan komme igen efter mange år, selv om de tilsyneladende var fjernet helt. Det anbefales derfor, at man får foretaget kontrolscanninger med års mellemrum helt op til 15-20 år efter operationen.

Tilbagefald af neurinom
Neurinomer kommer sjældent igen, hvis de er fjernet helt ved operation. Er der efterladt noget af tumoren ved operationen, vokser denne rest meget langsomt. Man kan eventuelt få strålebehandling.

Tumorer i hypofysen, tumorer ved corpus pineale og kraniofaryngiom

Hvis disse ikke aggressive tumorer kommer igen, vil operation oftest komme på tale. Enkelte gange kan strålebehandling være relevant.

Hæmangioblastom

Ved tilbagefald af et hæmangioblastom er en ny operation ofte en mulighed. Hvis tumoren ikke kan fjernes helt, kan strålebehandling være relevant.

Medulloblastom og germinalcelletumorer

Ved tilbagefald af et medulloblastom eller germinalcelletumorer vil operation altid blive overvejet først, og ellers er kemoterapi en behandlingsmulighed. Strålebehandling kommer sjældent på tale igen.

Hvis kræften ikke forsvinder

Har man én gang haft kræft, ligger det for de fleste i baghovedet, at kræften kan komme tilbage. Alligevel er beskeden om, at kræften rent faktisk er kommet tilbage oftest overvældende.

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes.

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente.

Læs mere:

Hvis kræften er kommet igen

At leve med uhelbredelig kræft

Mød andre i samme situation

Hjernetumorforeningen er en patientforening, der har til formål at støtte og hjælpe patienter med kræft i hjernen og deres pårørende i forhold, der vedrører sygdommen.

HjernetumorForeningen

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen 'Hjernekræft' på cancerforum.

Cancerforum.dk


Læs alt om hjernetumorer:

Hjernetumorer - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Hjernekræft" på Cancerforum.