Gå til sygdomsliste

Statistik om hjernetumorer

Her kan du se statistik for, hvor mange der får hjernetumorer hvert år. Det er svært at sige noget om udsigten for de enkelte typer af hjernetumorer, da tal for overlevelsen kun er gjort op samlet for alle typer. Hjernetumorer er mange forskellige diagnoser med meget forskellige forløb.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Store individuelle forskelle på patienter med hjernetumorer

Det er svært at sige noget om udsigten for den enkelte patient. Lægers viden om de forskellige former for hjernetumorer stammer fra store undersøgelser med mange patienter med sygdommen, så din læge kan kun fortælle, hvordan de forskellige sygdomme typisk forløber.

Der er meget store individuelle forskelle på patienter. Derfor går det ikke nødvendigvis, som statistikken forudsiger.

Hvis hjernetumoren ikke er fjernet helt, kan den vokse ud igen. Der er imidlertid stor forskel på, hvor hurtigt det går. Nogle vokser meget langsomt og andre vokser slet ikke i lange perioder.

For de fleste primære hjernetumorer afhænger udsigten af:

  • Alder (jo yngre man er, desto bedre er prognosen)
  • Helbredstilstand før og efter operationen
  • Tumorens karakter og grad
  • Hvor meget af tumoren, der kunne fjernes
  • Om tumoren reagerer på efterbehandling, f.eks. strålebehandling
    og kemoterapi 

Overlevelsen efter diagnosen hjernetumorer er gennem de seneste 10-15 år forbedret.


Her kan du se, hvor mange der årligt får hjernetumorer, og hvor mange der har hjernetumorer i Danmark:

Antal personer med hjernetumor i Danmark

Mænd

Kvinder

Antal nye tilfælde pr. år:

(Gennemsnit for årene 2017-2021)

749 1.037

Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2021:

(Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske).

7.632 11.824


Her kan du se, hvor mange der gennemsnitligt er i live henholdsvis 1 og 5 år efter, at de fik diagnosen hjernetumor:

Overlevelsen ved hjernetumor*

Mænd

Kvinder

Efter 1 år 83 pct. 91 pct.
Efter 5 år** 67 pct. 82 pct.

*Overlevelsen er defineret som ’relativ overlevelse’ for patienter diagnosticeret 2017-2021. Den relative overlevelse er et skøn over, hvor mange der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. 1 eller 5 år efter diagnosen. Den ’relative overlevelse’ svarer altså til overlevelsen, hvis døden kun skyldes den konkrete kræftform.

**Efter 5-10 år vil risikoen for at dø af ens sygdom være meget mindre, så det næsten svarer til resten af befolkningen.


Her kan du se, hvor mange der årligt dør af hjernetumorer:

Hvor mange dør af sygdommen?

Mænd

Kvinder

Dødsfald pr. år:

(Gennemsnit fra årene 2017-2021)

271 222


Mere statistisk om hjernetumorer

Se flere nøgletal og udviklingen over tid:

Pdf-fil med nøgletal og grafer

Talgrundlaget for beregningerne på denne side stammer fra:

  • Det danske Cancerregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Befolkningsoplysninger fra Danmarks Statistik

Alle disse data er bearbejdet og samlet i NORDCAN.

Databasen NORDCAN

NORDCAN er en database med detaljerede oplysninger om forekomsten af kræftsygdomme i Norden. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller. Tallene opdateres løbende.

Database med kræftstatistik (NORDCAN)

Nye tal offentliggøres hvert år (med et års forsinkelse)

Hvert år offentliggøres nye tal med lidt over et års forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at der foretages en nøje kontrol af alle informationer blandt andet ved hjælp af registeret over dødsårsager i Danmark.

Ved slutningen af et år publicerer Sundhedsdatastyrelsen data fra det foregående år. Et halvt års tid senere er de færdigbehandlet og publiceret i NORDCAN.

Kræft i tal

Læs mere om nøgletal for kræft og se, hvilke kræftsygdomme der er de hyppigste i Danmark.

Statistik om kræft


Læs alt om hjernetumorer:

Hjernetumorer - forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Hjernekræft" på Cancerforum.