Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:DRAGONFLY

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom
Forklaring I forsøget skal lægerne finde frem til den optimale dosis af forsøgsmidlet DF1001 og undersøge, hvor sikkert det er at bruge forsøgsmidlet. Det er et forsøg til patienter, hvis kræftsygdom ikke kan opereres bort, og som ikke længere kan behandles med standardbehandling.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

DF1001 er et forsøgsmiddel, som har vist lovende resultater i laboratorie- og dyreforsøg. Dette forsøg vil være første gang, at man giver DF1001 til mennesker.


I forsøget vil lægerne undersøge effekt og sikkerhed ved DF1001 samt finde frem til den optimale dosis af stoffet - det vil sige den dosis, som har en virkning på kræften, og som patienten kan tåle uden at få for svære bivirkninger.
Forsøget er til patienter med kræft, der er vendt tilbage trods behandling, eller hvor sygdommen ikke kan behandles med standardbehandling eller opereres væk.


Forsøget består totalt af 2 dele, men denne information omhandler kun del 1.


DF1001 er såkaldt immunterapi.Hvad er immunterapi?
Ved immunterapi lærer man immuncellerne at genkende kræftcellerne, så kroppen selv slår sygdommen ned. Det er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftcellerne.
Der findes forskellige former for immunterapi.


Forsøgsmetode

Forsøget er det, man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder, at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor i del 1 af forsøget at finde den rette dosis af stoffet. For at finde den optimale dosis vil de første patienter få en lille dosis, der så øges hos den næste gruppe patienter. Hver ny gruppe får således en højere dosis end den forrige, indtil der opstår uacceptable bivirkninger.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har kræft, der har spredt sig eller er vokset i en grad, så sygdommen ikke egner sig til helbredende kirurgi og/eller strålebehandling

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)

 • Dit hjerte, din lever og dine nyrer fungerer tilstrækkeligt

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du tidligere har fået behandling med medicin, der ikke er tilladt i dette forsøg

 • Du har fået anden kræftbehandling, behandling med anden forsøgsmedicin eller gennemgået en større operation inden for 28 dage op til forsøgets start

 • Du har fået lindrende behandling med medicin, der nedsætter immunforsvaret (immunsuppressiv behandling), inden for 28 dage op til forsøgets start

 • Du har haft en anden kræftsygdom inden for 3 år

 • Kræften har spredt sig til hjernen eller rygmarven

 • Du har gennemgået en organ- eller stamcelletransplantation

 • Du har en autoimmunsystem (f.eks. sukkersyge, psoriasis eller leddegigt), der inden for de seneste 3 år har krævet behandling med medicin, der nedsætter immunforsvaret

 • Du har eller har haft nedsat immunforsvar inden for 7 dage op til forsøgets start

 • Du tidligere har haft anafylaksi (alvorlig allergisk reaktion)

 • Du har alvorlige bivirkninger fra tidligere behandling

 • Du har alvorlig sygdom i hjerte eller lunger

 • Du har en anden alvorlig sygdom, som kan påvirke resultatet af forsøget

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.


Du får tildelt en bestemt dosis, som du modtager i hele forsøgsperioden.


Du får forsøgsmedicinen én gang om ugen i de første tre uger. Herefter skal du have medicinen hver 2. uge.
Du får medicinen direkte i dine blodårer gennem et drop.


Kontrol, afslutning og opfølgning
Du skal jævnligt have taget forskellige prøver og skanninger i løbet af behandlingsperioden, så lægerne kan holde øje med, hvordan du reagerer på forsøgsmedicinen.


Du får maksimalt behandlingen i 12 måneder. Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.


Når behandlingen stopper, skal du til et afsluttende besøg på hospitalet inden for den første uge. Herefter starter opfølgningsperioden, hvor du jævnligt skal til kontrol.

Bivirkninger ved behandlingen

Der kan være bivirkninger forbundet med at deltage i forsøget. Da det er første gang, man giver lægemidlet til mennesker, kan der opstå bivirkninger, som man ikke kender til på forhånd. Kendte bivirkninger, som kan forekomme, er: • Reaktioner på indgivelse af medicinen (inkl. smerte, ubehag eller blå mærker ved indstiksstedet samt kvalme, opkastning, feber, kulderystelser, skælven eller lavt blodtryk)

 • Nedsat hjertefunktion

 • Allergiske reaktioner

 • Tumorlyse syndrom (ophobning af affaldsstoffer i kroppen, og som kræver behandling)

 • Voldsom immunreaktion (kan give problemer med lunger, tarm, lever eller stofskifte)Din læge kan uddybe de listede bivirkninger for dig.

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Afdelinger

 • Herlev Hospital 

 • Rigshospitalet

Diverse

Sponsor: Dragonfly Therapeutics, 35 Gatehouse Drive, Waltham, MA, 02451, USA

Forsøgets id-numre

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04143711

Denne side er sidst opdateret: 2022-01-24

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat