Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:GCT1042-01

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Lungekræft, Modermærkekræft, Tyktarmskræft
Forklaring Dette forsøg undersøger effekten og sikkerheden af en behandling med forsøgsmedicinen kaldet GEN1042. Forsøget er til patienter med kræft i de solide organer, hvor standardbehandling ikke er mulig.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Lægerne vil undersøge forsøgsmedicinen GEN1042. Det er første gang, man giver medicinen til mennesker. Lægerne vil undersøge, om medicinen kan hjælpe dit immunforsvar til at bekæmpe din sygdom.

GEN0142 er en type immunterapi.

I dette forsøg vil lægerne finde frem til den optimale dosis af medicinen. De undersøger også, hvor effektivt stoffet er, hvor sikkert det er at bruge, og hvordan kroppen fordeler og omsætter stoffet.Hvad er solide tumorer, og hvad er immunterapi?


Solide tumorer er kræftknuder, der sidder i og stammer fra solidt væv. F.eks. bryst, lunge, lever, prostata etc.

Ved immunterapi lærer man immuncellerne at genkende kræftcellerne, så kroppen selv slår sygdommen ned. Det er en behandlingsform, hvor man udnytter specielle dele af immunsystemet til målrettet at bekæmpe kræftcellerne.
Der findes forskellige former for immunterapi.


Forsøgsmetode

Forsøget er det, man kalder et fase 1 forsøg. Det betyder, at forskerne forsøger at finde ud af, hvordan stoffet virker på den menneskelige organisme. Man forsøger derfor først at finde den rette dosis af stoffet – det vil sige den dosis, som patienten kan tåle uden at få for svære bivirkninger.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Lægerne kan følge din sygdom via scanninger

 • Du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)

 • Dine organer og knoglemarv fungerer tilstrækkeligt

 • Din kræftsygdom har spredt sig, eller hvis din kræftsygdom ikke kan opereres (undtagen hjernetumorer), og der ikke findes flere standardbehandlinger

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har en aktiv infektion, der kræver behandling i op til 2 uger før forsøgets start

 • Du har problemer med hjertet (f.eks. hjertesvigt, hjertekramper eller hjerterytmeforstyrrelser)

 • Du har et ukontrolleret forhøjet blodtryk (over 160 systolisk eller over 100 diastolisk på trods af behandling)

 • Du har eller har haft en alvorlig autoimmun sygdom, der har krævet/kræver anden behandling med medicin, der nedsætter immunforsvaret og kan give immunrelaterede bivirkninger

 • Du har alvorlige sår, eller hvis du har brud på nogle af dine knogler

 • Du tidligere har haft bivirkninger ved behandling med immunterapi, der har medført ophør med denne

 • Du har en anden medicinsk lidelse, der ikke er forenelig med indgang i studiet

 • Du har fået en organtransplantation eller en stamcelletransplantation indenfor 3 måneder op til forsøgets start

 • Du har vedvarende bivirkninger fra tidligere behandlinger

Sådan foregår behandlingen

Du vil få forsøgsmedicinen i serier. En serie varer 3 uger, og du vil få forsøgsmedicinen en gang hver 3. uge. Du får medicinen direkte i dine blodårer via et drop i armen.

Lægerne vil tage blodprøver for at kontrollere din sikkerhed undervejs i forsøget.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Bivirkninger ved behandlingen

Dette er det første forsøg, hvor GEN1042 bliver givet til mennesker. Det vil sige, at lægerne endnu ikke har nogen information om mulige bivirkninger.

Dyreforsøg tyder dog på, at der kan være følgende bivirkninger ved behandling med GEN1042: • Blå mærker eller blødninger


Stoffer der ligner GEN1042, har blandt andet givet følgende bivirkninger: • Lunge-, lever- og tarmbetændelse

 • Feber

 • Kvalme


GEN1042 er en type immunterapi. Man har tidligere oplevet, at patienter der behandles med immunterapi kan få bivirkninger. Du kan læse om immunrelaterede bivirkninger her:


Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Diverse

Sponsor: Genmab A/S

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2018-003716-47


ClinicalTrials.gov nr.: NCT04083599

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat