Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:NORDIC-SUN

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Nyrekræft
Forklaring I dette forsøg vil lægerne undersøge, om behandling med to immunstoffer og efterfølgende operation er bedre end behandling med de to immunstoffer alene. Forsøget henvender sig til patienter med nyrekræft, der har spredt sig.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Ipilimumab og nivolumab er immunstoffer, der bruges i immunterapi.

Lægerne vil undersøge, om 3-6 måneders forbehandling med ipilimumab og nivolumab med efterfølgende operation vil virke bedre end behandling med ipilimumab og nivolumab alene.

Lægerne kan bedst undersøge effekten ved at fordele forsøgsdeltagerne i to grupper. Den ene gruppe får behandling med ipilimumab og nivolumab alene, mens den anden gruppe får fjernet nyretumoren ved en operation efter behandlingen med ipilimumab og nivolumab.

Grupperne opdeles først efter, at alle forsøgsdeltagere har fået ipilimumab og nivolumab i 3 måneder. Derefter vil lægerne vurdere, om du er egnet til at få foretaget operation.

Hvis du er egnet til operation, vil lægerne tildele dig operation eller fortsat behandling med ipilimumab og nivolumab i 3 måneder. Tildelingen foregår helt tilfældigt via et computerprogram med lodtrækning. Hvis du ikke er egnet til operation, vil du få endnu 3 måneders immunterapi. Derefter vurderer lægerne igen, om du er egnet til operation.

Forsøgsmetode

Forsøget er et lodtrækningsforsøg. Et computerprogram trækker lod blandt deltagerne, for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling med immunterapi og efterfølgende operation, og hvem der får immunterapi alene.

Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har nyrekræft med spredning

 • Sygdommen kan følges med scanninger

 • Lægen vurderer, at du kan tilbydes behandling med nivolumab eller ipilimumab

 • Du som minimum klarer dig selv, men er ude af stand til normal aktivitet eller aktivt arbejde (Karnofsky performance status ≥ 70)

 • Din knoglemarvs- og organfunktion er tilstrækkelig

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du har fået medicinsk behandling for din nyrekræft tidligere

 • Du har haft en anden ondartet sygdom inden for de seneste 3 år

 • Du har gennemgået en større operation eller fået foretaget en kirurgisk vævsprøve inden for 28 dage op til forsøgets start

 • Du har været udsat for en større skade inden for 28 dage op til forsøgets start

 • Du har en alvorlig hjertekarsygdom eller blodkarsygdom – f.eks. blodprop i hjertet, hjertesvigt eller hjertekramper

 • Du har spredning til hjernen, som kræver medicinsk steroid behandling

 • Du har deltaget eller deltager i et andet forsøg inden for 30 dage op til forsøgets start

 • Du har en autoimmun sygdom eller en anden tilstand, der kræver medicinsk steroid eller immunhæmmende behandling

 • Du er overfølsom over for såkaldte monoklonale antistoffer

 • Du har HIV eller AIDS

 • Du har hepatitis B eller C

 • Du har fået antibiotika inden for 14 dage op til forsøgets start

Sådan foregår behandlingen

Du får behandling med nivolumab og ipilimumab i serier. De første 4 serier varer 3 uger hver. Herefter varer de resterende serier 4 uger hver. Lægerne har planlagt, at behandlingen skal vare cirka 2 år i alt.

Du får ipilimumab og nivolumab direkte i dine blodårer gennem et drop.

Behandlingen stopper dog før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Hvis du, efter behandlingen med ipilimumab og nivolumab, bliver vurderet til at kunne opereres, og du tildeles operation ved lodtrækningen, vil lægerne indkalde dig til en samtale.

Lægerne vil fjerne nyren med kræftknuden under operationen, men på grund af kræftspredningen vil operationen ikke gøre dig sygdomsfri. Alt efter hvordan din sygdom sidder, vil lægerne enten lave en kikkertoperation eller en åben operation. Det vurderer kirurgerne.

Bivirkninger ved behandlingen

Du kan opleve bivirkninger, mens du deltager i forsøget. Alle, som deltager i undersøgelsen, vil blive omhyggeligt kontrolleret for mulige bivirkninger. Men lægerne kender ikke alle bivirkninger, som eventuelt kan opstå.

Du kan læse på minmedicin.dk om de forskellige stoffers bivirkninger:


Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03977571

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat