Gå til sygdomsliste

Forsøgets titel:TIGER

Tilbage til søgeresultat

Kræftsygdom Testikelkræft
Forklaring I dette forsøg sammenlignes to behandlinger. Begge behandlinger er med kemoterapi, men i forsøgsbehandlingen gives kemoterapien i øget dosis sammen med en stamcelletransplantation. Forsøget er til patienter med testikelkræft, hvor sygdommen enten er vendt tilbage efter en periode med bedring, eller som ikke reagerer på den første behandling med kemoterapi.
Baggrund for forsøgsbehandlingen

Kemoterapi i standard doser såvel som høje doser har vist sig at kunne mindske kræft. Lægerne ved dog endnu ikke, om den ene type er bedre end den anden. Formålet med dette forsøg er derfor at sammenligne de positive og negative effekter ved de to forskellige doser.

Forsøgsmetode

Forsøget er et åbent forsøg, hvilket vil sige, at både du og lægen ved, hvilken behandling du får. Desuden er det et lodtrækningsforsøg, hvor et computerprogram trækker lod blandt deltagerne for tilfældigt at afgøre, hvem der får forsøgsbehandling, og hvem der får standardbehandling.

Læs mere om lodtrækningsforsøg:


Du kan deltage i forsøget hvis:

 • Du har testikelkræft (seminom og non-seminom)

 • Din kræft vokser eller er vendt tilbage vurderet ud fra vævs- og blodprøver trods behandling med 3-6 serier kemoterapi

 • Du som minimum er selvhjulpen og oppegående mere end halvdelen af dagen (performancestatus 2)

 • Du er over 14 år

 • Du tidligere er blevet behandlet med kemoterapistoffet cisplatin

 • Dine organer fungerer tilstrækkelig

Du kan ikke deltage i forsøget hvis:

 • Du lider af HIV, humant T-celle leukæmivirus, hepatitis B eller hepatitis C

 • Du har en anden ondartet sygdom

 • Det er muligt at operere dig

 • Du har spredning til hjernen

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse. Herefter vil du blive tildelt en af følgende to grupper: • Gruppe 1: Standarddosis af kemoterapistofferne paclitaxel (Abraxane®) + ifosfamid (Holoxan®) + cisplatin (Accord®) + pegfilgrastim (Neulasta®)

 • Gruppe 2: Øget dosis af kemoterapistofferne paclitaxel (Abraxane®) + ifosfamid (Holoxan®) + carboplatin (Accord®) + etoposid (Accord®) + stamcelletransplantation


Kontrol
Du skal løbende gå til kontrol, mens forsøget står på. Her vil du blive undersøgt, få taget blodprøver og blive CT- eller MR-scannet.

Så længe kan du være med i forsøget
Hvis du tildeles gruppe 1, vil du blive behandlet med kemoterapi i ca. 12 uger. Hvis du bliver en del af gruppe 2, vil du få behandling i ca. 13 – 16 uger.
Behandlingen stopper før tid, hvis kræften bliver værre under forsøget, hvis bivirkningerne bliver for store, eller hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Når du er færdig med behandlingen, vil lægen blive ved med at følge dig med prøver og scanninger for evt. bivirkninger i de efterfølgende 5 år.

Bivirkninger ved behandlingen

På minmedicin.dk kan du læse om bivirkninger til de forskellige kemoterapistoffer:Bivirkningerne til stamcelletransplantationen er: • Nedsat antal hvide blodlegemer, som kan øge risikoen for infektion

 • Nedsat antal blodplader, som kan øge risikoen for blå mærker eller blødning

 • Nedsat antal røde blodlegemer, som kan øge risikoen for træthed og åndenød

 • Feber og/eller kuldegysninger

 • Influenzalignende symptomer

 • Træthed

 • Tab af appetit/og eller vægttab

 • Diarré

 • Kvalme og/eller opkastninger

 • Delvist hårtab eller udtynding af håret

 • Udslæt og/eller nældefeber

Det skal understreges, at de omtalte bivirkninger er mulige bivirkninger. Man får altså ikke nødvendigvis dem alle, og de fleste af dem kan lægerne forebygge og lindre.


De fleste bivirkninger er midlertidige og holder op i løbet af nogle uger eller måneder efter behandlingen. Inden forsøgsbehandlingen taler lægerne med dig om de mulige bivirkninger.

Her kan du få behandlingen
 • Rigshospitalet (Lukket)

Hvis du er interesseret i behandlingen, så tal med lægen på dit sygehus. Lægen kan undersøge, om behandlingen kan være en mulighed for dig.

Forsøgets id-numre

EudraCT nr.: 2014-003930-17


Clinicaltrials.gov nr.: NCT02375204

Denne side er sidst opdateret: 2021-04-01

Lægefaglig beskrivelse af forsøget

Resume for fagpersoner

 

Tilbage til søgeresultat