Gå til sygdomsliste

Kemoterapi og anden behandling

Behandlingen af Hodgkin lymfom er først og fremmest kemoterapi. Behandlingen vil typisk strække sig over 3-9 måneder. Da behandlingen foregår ambulant (uden indlæggelse), kan mange fortsætte deres dagligdag under behandlingen.

Behandling af Hodgkin lymfom:

  • Stadie 1 og 2 behandles oftest med kemoterapi i kombination med strålebehandling
  • Stadie 3 og 4 behandles med kemoterapi, eventuelt suppleret med strålebehandling

Behandlingen af Hodgkin lymfom er særdeles effektiv, og der er god chance for at blive helt rask, især hvis man har sygdommen i en af de første sygdomsstadier.

Læs mere om de forskellige stadier af sygdommen:

Diagnose og stadieinddeling af Hodgkin lymfom

I årenes løb er lægerne blevet gode til at opdage og stille diagnosen Hodgkin lymfom, og behandlingen af sygdommen er blevet betydeligt bedre. Langt hovedparten af patienterne bliver raske, ligesom vi til stadighed bliver bedre til at mindske eller helt forhindre følgevirkninger af behandlingen.

Overlæge, dr.med. Peter de Nully Brown, Rigshospitalet

Kemoterapi ved Hodgkin lymfom

Kemoterapien gives som kombinationsbehandling med flere stoffer. En meget anvendt behandling ved Hodgkin lymfom er den såkaldte ABVD-behandling, der indeholder stofferne doxorubicin, bleomycin, vinblastin og dacarbazin.

Læs mere om virkning og bivirkninger:

Doxorubicin

Bleomycin

Vinblastin

Dacarbazin

Hvis sygdommen er mere udbredt, får man den såkaldte BEACOPP-behandling, der indeholder bleomycin, etoposid, doxorubicin, cyclophosphamid, vincristin, procarbazin og prednison.

Læs mere om virkning og bivirkninger:

Bleomycin

Etoposid

Doxorubicin

Cyclophosphamid

Vincristin

Prednison

Kvinde, der går med dropstativ med kemoterapi.

Du er ikke indlagt på hospitalet, når du får kemoterapi, men møder ind til behandlingen og kan så tage hjem igen. For mange betyder det, at man kan fortsætte en dagligdag under behandlingen.

Bivirkninger ved kemoterapi med ABVD og BEACOPP

Bivirkningerne, imens man er i behandling, er især kvalme, opkastning og hårtab. Hårtab er dog ikke særlig udtalt ved ABVD-behandlingen. Man kan også få nedsat knoglemarvsfunktion, hvilket kan medføre en tendens til infektioner og blødning, og man kan få tegn på blodmangel.

I nogle tilfælde kan der i forløbet opstå en kemisk lungebetændelse, som bl.a. kan skyldes stoffet bleomycin. En kemisk lungebetændelse er forårsaget af kemoterapistoffet, og ikke af bakterier. Hvis du oplever at blive tiltagende stakåndet under behandlingen, er det vigtigt, at du fortæller det til din læge på hospitalet, også hvis det opstår i månederne efter kemoterapien er afsluttet.

En alvorlig langtidsbivirkning ved kemoterapi er sterilitet, som især kan ramme mænd, mens kvinder sjældnere bliver sterile. Risikoen for sterilitet ved ABVD-behandlingen er mindre end ved andre tidligere anvendte behandlinger. Behandling med BEACOPP medfører til gengæld ofte sterilitet.

Behandlingen med BEACOPP kan medføre sterilitet

Yngre mænd rådes til at deponere sæd forud for behandling med BEACOPP. For kvinder er det i nogle tilfælde muligt at udtage ægceller til nedfrysning inden behandlingen.

Læs mere om behandling og sterilitet:

Kræftbehandling kan påvirke evnen til at få børn

Strålebehandling

Nogle får strålebehandling af de syge lymfeknuder og de omkringliggende lymfeknuder.

Bivirkninger ved strålebehandling af Hodgkin lymfom

Æggestokke og især testikler er meget følsomme over for strålebehandling. Strålebehandling af mellemgulvet medfører stor risiko for at blive steril. Yngre patienter får derfor tilbudt at få deponeret deres sædceller eller ægceller inden behandlingen.

Strålebehandling af bughulen kan give kvalme og diarré. Strålebehandling under mellemgulvet og eventuelt i området omkring blæren kan medføre svie og hyppige vandladninger.

Øget risiko for andre kræftformer

Nogle mennesker med Hodgkin lymfom har en højere risiko for at udvikle andre kræftformer senere i livet. Risikoen vil sandsynligvis falde i fremtiden, fordi behandlingerne i dag medfører færre risici. Rygere kan mindske deres risiko ved at stoppe med at ryge.

Det er vigtigt, at kvinder, der har modtaget strålebehandling mod brystet, begynder på regelmæssige undersøgelser for brystkræft i 40-års alderen eller 8 år efter de har afsluttet strålebehandlingen.

Senfølger efter strålebehandling af Hodgkin lymfom

På længere sigt kan strålebehandlingen bl.a. medføre tørhed i munden, hvilket kan give tandskader – få undersøgt dine tænder jævnligt hos tandlægen.

Hjertets funktion bliver påvirket, hvis man får strålebehandling af brysthulen. Risikoen for nedsat hjertefunktion efter strålebehandling afhænger af, hvor stor en del af hjertet, der får stråling, og hvor meget strålebehandling man har fået.

Man har særlig øget risiko for hjerte- og karkomplikationer, hvis man har fået høj stråledosis mod området tæt på hjertet i forbindelse med kræft i ung alder. Nogle typer kemoterapi, rygning, sukkersyge, forhøjet blodtryk og høje værdier af fedtstoffer i blodet kan også være med til at øge risikoen for hjertesygdom efter strålebehandling nær hjertet.

Hvis du har fået hjertenær strålebehandling og har øget risiko for at få hjertekomplikationer, er det en god idé, at du bliver fulgt med regelmæssig kontrol med ekkokardiografi eller MUGA-skanning.

Skjoldbruskkirtlens funktion kan nedsættes, hvis man får strålebehandling af halsen. Det betyder, at man kan få nedsat stofskifte, der viser sig som træthed, kuldskærhed og træg afføring. Det kan behandles med tabletter, som indeholder stofskiftehormonet thyroxin.

Vær opmærksom på, at nedsat stofskifte kan opstå flere år efter behandlingen er afsluttet. Få derfor kontrolleret dit stofskifte, hvis du oplever symptomer som f.eks. udpræget træthed, kuldskærhed, hårtab og træg afføring – også mange år efter endt behandling.

Læs mere og få gode råd til at tackle senfølger:

Bivirkninger og senfølger

Antistofbehandling

Antistoffet brentuximab vedotin kan anvendes til behandling af Hodgkins lymfom, når kræftcellerne er CD30-positive, dvs. når cellerne har proteinet CD30 på overfladen. Behandlingen kan i nogle tilfælde fjerne alle tegn på kræft.

Stoffet bruges primært ved tilbagefald af sygdommen, eller hvis der ikke har været effekt af anden behandling.

Brentuximab vedotin forbinder sig med CD30 på overfladen af de CD30-positive kræftceller. Antistoffet brentuximab vedotin er bundet til et celledræbende molekyle, som slår kræftcellerne ihjel, når det kommer ind i dem.

Man får brentuximab vedotin som drop i en vene hver tredje uge. Behandlingen kan fortsætte i op til 1 år.

Behandlingen bliver stoppet eller ændret, hvis sygdommen bliver værre i stedet for bedre, eller hvis man får generende bivirkninger.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger

Brentuximab vedotin

Du skal gå til opfølgning, når behandling er afsluttet

Hvis der ikke længere kan påvises sygdom efter endt behandling, bliver behandlingen afsluttet. Herefter skal du gå til opfølgning gennem en årrække, så lægerne kan holde øje med, om sygdommen vender tilbage.

Opfølgning efter Hodgkin lymfom

Behandlingsmuligheder, hvis sygdommen vender tilbage

Behandling af tilbagefald


Alt om Hodgkin lymfom

Forsiden – Hodgkin lymfom

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Lymfekræft" på Cancerforum.