Gå til sygdomsliste

Merkelcellekarcinom

Merkelcellekarcinom er en sjælden og aggressiv type hudkræft, som skyldes Merkelcellepolyomavirus og/eller UV-stråling. Sygdommen kaldes også Merkelcellekræft, og behandlingen er operation, stråler, immunterapi eller kemoterapi.

Hvad er en Merkelcelle?

Merkelcellerne sidder i huden. Det er dem, der registrerer berøring af huden og sender disse signaler til hjernen.

Merkelcellekarcinom ses især i hoved- og halsområdet og på arme og ben, hvor huden får mest sol. 

Det viser sig oftest som en fast rødlig/violet bule på huden, som ikke er øm, men som vokser hurtigt. For at få stillet diagnosen, får man taget en vævsprøve.

Sygdommen rammer som regel personer over 70 år - og kvinder rammes lidt oftere end mænd. Hos omkring en tredjedel har sygdommen spredt sig på diagnosetidspunktet.

I Danmark rammes cirka 26 årligt, og antallet er steget over de seneste år.

Årsager til Merkelcelle tumorer

I nogle Merkelcelle-tumorer har forskere fundet et virus, som kaldes Merkelcellepolyomavirus. Man mener, at Merkelcellekarcinom både kan udvikle sig på grund af infektion med Merkelcelle polyomavirus og/eller på grund af solens uv-stråler.

Merkelcelle-tumorer ses oftere hos patienter med kronisk immunsuppression (kronisk lymfatisk leukæmi, HIV og organtransplantation), og hos personer, der har fået meget uv-stråling (sollys).

PET-CT-scanning kan vise spredning

For at vurdere hvor aggressiv kræften er, kan man få foretaget en PET-CT-scanning med sukkersporstoffet FDG. Stoffet FDG optages især i kræftceller, der deler sig hurtigt, og viser omsætningen af sukker i kræftknuden. Denne scanning bruger man både, når man skal stille diagnosen og ved kontrolopfølgning, når behandlingen er slut.

Kvindelig læge hjælper en kvindelig patient med at ligge rigtigt i en pet-ct-scanner

Man bruger både PET-CT-scanninger til at stille diagnosen og til kontrolopfølgning, når behandlingen er slut.

Undersøgelse for spredning til de lokale lymfeknuder i forbindelse med operationen

Da Merkelcelle-karcinom har tendens til at sprede sig til lymfeknuderne tæt på, får du undersøgt lymfeknuderne med såkaldt sentinel lymfeknude-biopsi. Hvis man finder ud af, at der er spredning, får man fjernet lymfeknuderne.

Sentinel lymfeknude biopsi er en metode til at spore og fjerne den lymfeknude, som er den første til at modtage lymfe og dermed kræftceller fra en kræftknude, hvis den spreder sig. På dansk kaldes denne lymfeknude skildvagts-lymfeknuden.

Undersøgelsen foregår ved, at man får sprøjtet et sporstof ind omkring kræftknuden. Under operationen følger kirurgen sporene til skildvagtslymfeknuden og fjerner den.

Hvis man ikke finder kræftceller ved den efterfølgende mikroskopi af skildvagtslymfeknuden, er det ikke nødvendigt at få fjernet flere lymfeknuder.

Operationen foregår på plastikkirurgisk afdeling

Ved operationen får du fjernet tumoren i 1-2 cm's afstand. Man lukker såret ved at sy det. Hvis det er et stort sår, der skal dækkes, kan det det dog gøres ved hjælp af en hudlap af passende form og størrelse. Lappen skæres oftest fra et nærtliggende hudområde.

Hvis man har fundet kræftceller i skildvagtslymfeknuden, fjerner lægen også resten af lymfeknuderne for at fjerne eventuel kræftspredning til disse lymfeknuder.

Hvis du har spredning uden for lymfeknuderne, bliver du tilbudt strålebehandling efter operationen, for at mindske risikoen for tilbagefald.

Immunterapi med antistof ved spredning 

Merkelcelle karcinom har høj risiko for tilbagefald, og 90% af tilbagefaldene sker inden for de første 2 år. Ved spredning har immunterapi med antistof (checkpointhæmmere) god effekt og få bivirkninger.

Kemoterapi være lindrende, men ældre patienter har ofte svært ved at tåle denne behandling, og den har kortvarig effekt.

Behandlingen og opfølgningsforløbet planlægges i et tæt samarbejde mellem forskellige typer specialister i det, der hedder et multidisciplinært team. Det multidisciplinære team samarbejder både før, under og efter behandlingerne. Specialisterne drøfter behandlingsmulighederne og lægger sammen en plan for hver enkelt patient.

Læs mere om immunterapi med antistoffer:

Immunterapi med antistoffer

Avelumab

Pembrolizumab

Opfølgning efter behandling

Du bliver tilbudt opfølgning i minimum 5 år efter operation. Dit opfølgningsforløb bliver tilrettelagt afhængig af sygdommen og den behandling, du får.


Læs alt om hudkræft:

Hudkræft (forsiden)


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Hudkræft" på Cancerforum.