Skip navigation

Kronisk lymfatisk leukæmi

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er en kræftsygdom, der opstår i stamceller i knoglemarven, som danner blod. Behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er først og fremmest kemoterapi i kombination med antistoffer (immunbehandling).