Gå til sygdomsliste

Statistik om de kroniske myeloproliferative kræftsygdomme

Her kan du se statistik for, hvor mange der rammes af MPNs hvert år, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der dør af den. Vores erfaring er, at nogle finder styrke i overlevelsestal, mens andre bliver kede af det eller bange. Inden du læser videre, kan du overveje, om gennemsnitlige overlevelsestal kan tilføre noget positivt i dit kræftforløb.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.


Her kan du se, hvor mange der årligt får MPNs, og hvor mange i Danmark der har MPNs:

Antal personer med de kroniske myeloproliferative cancersygdomme i Danmark

Mænd

Kvinder

Antal nye tilfælde pr. år:

(Gennemsnit for årene 2017-2021)

303 322

Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2021:

(Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske).

2.823 3.474


Her kan du se, hvor mange der i gennemsnit har overlevet MPNs mere end henholdsvis 1 og 5 år, efter de fik diagnosen:  

Overlevelsen ved de kroniske myeloproliferative sygdomme*

Mænd

Kvinder

Efter 1 år  96,2 pct.  99,9 pct.
Efter 5 år 81,7 pct. 93,1 pct.

*Overlevelsen er defineret som ’relativ overlevelse’ for patienter diagnosticeret 2017-2021. Den relative overlevelse er et skøn over, hvor mange der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. 1 eller 5 år efter diagnosen. Den ’relative overlevelse’ svarer altså til overlevelsen, hvis døden kun skyldes den konkrete kræftform.


Her kan du se, hvor mange der årligt dør af de kroniske myeloproliferative sygdomme:

Hvor mange dør af sygdommen?

Mænd

Kvinder

Dødsfald pr. år:

(Gennemsnit fra årene 2017-2021)

36 40


Mere statistisk om de kroniske myeloproliferative kræftsygdomme

Se flere nøgletal og udviklingen over tid:

Pdf-fil med nøgletal og grafer

Talgrundlaget for beregningerne på denne side stammer fra:

  • Det danske Cancerregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Befolkningsoplysninger fra Danmarks Statistik

Alle disse data er bearbejdet og samlet i NORDCAN.

Databasen NORDCAN

NORDCAN er en database med detaljerede oplysninger om forekomsten af kræftsygdomme i Norden. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller. Tallene opdateres løbende.

Database med kræftstatistik (NORDCAN)

Nye tal offentliggøres hvert år (med et års forsinkelse)

Hvert år offentliggøres nye tal med lidt over et års forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at der foretages en nøje kontrol af alle informationer blandt andet ved hjælp af registeret over dødsårsager i Danmark.

Ved slutningen af et år publicerer Sundhedsdatastyrelsen data fra det foregående år. Et halvt års tid senere er de færdigbehandlet og publiceret i NORDCAN.

Kræft i tal

Læs mere om nøgletal for kræft og se, hvilke kræftsygdomme der er de hyppigste i Danmark.

Statistik om kræft

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS)

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme er en gruppe specialister i kroniske myeloide sygdomme. Gruppen er en del af de Danske Multidisciplinære Cancergrupper. På gruppens hjemmeside finder du retningslinjerne for behandling af kroniske myeloide sygdomme.

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Alt om de kroniske myeloproliferative kræftsygdomme

Kronisk myeloproliferative kræftsygdomme - forsiden


 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.