Gå til sygdomsliste

Årsager til leverkræft

Årsagen til leverkræft er oftest ukendt, men type 1 sukkersyge og visse andre leversygdomme øger risikoen for at udvikle leverkræft. Arvelige forhold kan have en betydning for risikoen for at udvikle leverkræft. Højt alkoholforbrug, overvægt, rygning, visse kemikalier og ioniserende stråling øger også risikoen. Behandling af hepatitis B og C nedsætter risikoen. Kaffe nedsætter måske risikoen.

Patienter med type 1 sukkersyge har en øget risiko

Man kender ikke grunden til, at patienter med type 1 sukkersyge har en øget forekomst af leverkræft, men det kan skyldes, at man bliver mere undersøgt, når man har denne diagnose. Den øgede risiko for at få en kræftdiagnose er nemlig størst i den periode, hvor man får stillet sin sukkersygediagnose, og derefter aftager risikoen.

Der er ikke noget, der tyder på, at den øgede kræftrisiko hos patienter med type 1 sukkersyge skyldes behandling med insulin.

Hvis man har type 1 sukkersyge, anbefales man som alle andre at:

  • Følge de generelle råd om at leve sundt
  • Være opmærksom på symptomer på kræft og gå til læge ved mistanke

Og desuden følge de tilbudte sukkersygekontroller og undersøgelser.

Leversygdomme øger risikoen

Man har en forhøjet risiko for at udvikle kræft i leveren, hvis man har:

  • Haft leverbetændelse (hepatitis B og C)
  • Skrumpelever (cirrose)
  • De arvelige sygdomme hæmokromatose, Familiær Adenomatøs Polypose (FAP) eller Li-Fraumini`s syndrom

Leverkræft ses hyppigere hos mennesker med skrumpelever (cirrose). Lidt over halvdelen af alle tilfælde af leverkræft konstateres hos patienter med cirrose.

Hos omkring en tredjedel opstår leverkræft uden forudgående leversygdom.

Behandling af hepatitis B og C kan forebygge leverkræft

Kronisk hepatitis B og C kan i 4 ud af 5 tilfælde behandles effektivt med en kombination af to eller flere antivirale midler i tabletform. Behandlingen bekæmper ikke kun virusinfektionen, men sænker også markant risikoen for at udvikle leverkræft. Læs mere om infektioner og kræft:

Virusinfektioner som årsag til kræft

Leverkræft og arvelige sygdomme

Hæmokromatose er en arvelig sygdom, hvor kroppen optager for meget jern fra føden. Jernet aflejres blandt andet i leveren, hvilket kan føre til leverkræft. Hvis sygdommen hæmokromatose opdages i tide, kan man blive behandlet med jævnlige aftapninger af blod og på den måde undgå, at sygdommen udvikler sig til leverkræft.

Læs mere om FAP:

FAP – Familiær Adenomatøs Polypose

Læs mere om Li-Fraumini`s syndrom:

Li-Fraumini`s syndrom

Man kan blive undersøgt for de arvelige sygdomme ved hjælp af en gentest. Du kan læse mere under genetisk rådgivning:

Arvelig risiko for kræft -–– overvejer du genetisk rådgivning?

Stort alkoholindtag øger risikoen

Forskning viser, at jo højere alkoholindtag, jo større risiko for leverkræft. Denne sammenhæng viser sig dog først tydeligt ved et stort alkoholforbrug.

Alkohol

Overvægt øger risikoen

Overvægt øger risikoen for udvikling af leverkræft. Dette skyldes sandsynligvis, at overvægt øger risikoen for at få den type fedtlever, som ikke skyldes alkoholindtag. Denne kroniske leversygdom, non-alkoholisk fedtlever, udvikles hos personer med lavt forbrug af alkohol, og sygdommen er karakteriseret ved ændringer i levervævet, som gør, at fedtleveren kan udvikle sig til leverkræft.

Det skønnes, at op mod 90 pct. af svært overvægtige personer har fedtlever.

Læs mere om overvægt og kræft:

Overvægt

Rygning øger risikoen

Rygning øger risikoen for leverkræft. Risikoen øges, jo flere cigaretter man har røget, og jo flere år man har røget.

Læs mere om rygning og kræft:

Rygning

Bliv røgfri

Det er aldrig for sent at stoppe med at ryge. Der findes mange måder at få hjælp på, hvis man vil holde op med at ryge.

Bliv røgfri

Rygestop under en kræftsygdom

Svampegiften aflatoksin øger risikoen

Aflatoksiner, som dannes af skimmelsvampen aspergillus flavus, kan give leverkræft. Aflatoksiner kan findes i visse importerede fødevarer som ris, nødder, majs og tørrede frugter ved opbevaring ved høj temperatur og fugtighed. Aflatoksiner kan være et arbejdsproblem, når eksempelvis skibe med denne type fødevarer lodses.

Plastindustri og radioaktivitet

Mange års udsættelse i plastindustrien for høje koncentrationer af vinylklorid monomere kan medføre udvikling af en sjælden type kræft i leveren (angiosarkom). Det plastblødgørende stof DEHP er af IARC vurderet som muligvis kræftfremkaldende for mennesker.

Det radioaktive stof thorotrast, som tidligere blev brugt som røntgenkontrast, har også vist sig at kunne give leverkræft.

Triklorethylen, methylenklorid samt arsen og uorganiske arsenforbindelser øger sandsynligvis risikoen

De klorede opløsningsmidler triklorethylen (TRI) og methylenklorid (diklormetan) øger sandsynligvis risikoen for leverkræft. TRI har tidligere været meget brugt til kemisk rensning af tøj og i jern- og metalindustrien til affedtning af metaloverflader før maling. TRI anvendes ikke ret meget i dag, efter det er kommet på Miljøstyrelsens liste over uønskede kemikalier. TRI bliver dog fortsat brugt for eksempelvis på renserier til at fjerne vanskelige pletter.

Methylenklorid har især tidligere været anvendt som malingsfjerner. Uorganiske arsenforbindelser har tidligere været brugt i materialer af trykimprægneret træ.

Læs mere om arbejdsrelateret kræft:

Arbejdsmiljø og kemikalier

Ioniserende stråling øger risikoen for leverkræft

Ioniserende stråling er den stråling, man får ved strålebehandling og ved røntgenundersøgelser. Gammastråling er en form for ioniserende stråling, der udover til kræftbehandling også anvendes i industrien til at sikre, at svejsesømme er tætte og til måling af pladetykkelser.

Læs mere om ioniserende stråling og kræft:

Ioniserende stråling

Kaffe mindsker sandsynligvis risikoen

Hvis man drikker meget kaffe, så mindsker det sandsynligvis risikoen for leverkræft. En række mekanismer for den beskyttende virkning er foreslået, men det vides ikke med sikkerhed, hvilke indholdsstoffer i kaffen der kan tilskrives denne effekt.

Alt om leverkræft

Leverkræft – forsiden

 

Livet med kræft

To kvinder sidder ude i en have og taler sammen

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Leverkræft" på Cancerforum.


Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende