Gå til sygdomsliste

Behandling af livmoderhalskræft i stadium IB

Livmoderhalskræft i stadium IB behandler lægerne som regel med operation. Man får fjernet livmoderen, bindevævet ved siden af livmoderhalsen og lymfeknuder i bækkenet. I enkelte tilfælde er det muligt at få en operation (trakelektomi), hvor selve livmoderhulen bevares, så man senere kan blive gravid.

Lægen vurderer ud fra kræftknudens størrelse, om det er tilstrækkeligt at få fjernet skildvagtslymfeknuder (de første lymfeknuder, som tumoren dræner til), eller om du bør få fjernet alle lymfeknuderne langs de store blodårer i underlivet.

Hvis kræftknuden er større end 4 cm og ikke er vokset uden for livmoderen, vil lægerne lave en individuel vurdering og beslutte, om den bedste behandling er operation eller kombineret strålebehandling og kemoterapi.

Kan du ikke tåle at blive opereret, bliver du anbefalet en kombination af kemoterapi og strålebehandling. Læs mere:

Behandling af stadium II, III og IV

Operation med udvidet fjernelse af livmoderen

Behandlingen af de lidt større kræftknuder (stadium IB) består i en udvidet (radikal) fjernelse af livmoderen. Det er en omfattende operation, hvor lægen fjerner livmoderen, bindevævet ved siden af livmoderhalsen samt de øverste to cm af skeden.

Illustration af æggestokke, livmoder og livmoderhals

På tegningen kan man se livmoderen, æggelederne og æggestokkene. Ved udvidet fjernelse af livmoderen fjernes det væv, der ligger ved siden af livmoderhalsen. Det består af fedt og bindevæv. Derudover bliver de øverste to cm af skeden også fjernet.

Fjernelse af lymfeknuder omkring livmoderen, hvis kræftknuden er mindre end 2 cm

Ved operationen får man også fjernet lymfeknuder langs de store blodårer i underlivet. 

Det er ikke nødvendigt at fjerne alle lymfeknuder i området, da det er sikkert at nøjes med at få fjernet de såkaldte skildvagtslymfeknuder, som er de første lymfeknuder, der dræner kræftknuden.

Skildvagtslymfeknuder fjernes ved en speciel teknik, hvor lægen indsprøjter et sporstof i livmoderhalsen lige inden operationen.

Under operationen kan lægen med fluorescerende lys i kameraet følge lymfebanerne og finde de første lymfeknuder, der dræner kræftknuden.

Skildvagtslymfeknuder undersøges med en ekstra grundig teknik, så det er muligt at finde endnu mindre metastaser end ved den sædvanlige teknik.

Fordelen ved denne teknik er en lavere risiko for at få lymfødem efter operationen.

Fjernelse af lymfeknuder i bækkenet, hvis kræftknuden er større end 2 cm 
Det er standardbehandling at fjerne alle lymfeknuderne langs blodårerne i underlivet, hvis kræftknuden er større end 2 cm.

Din læge vil forklare dig de forskellige muligheder, når du er helt færdigundersøgt, og der skal tages stilling til valget af operationstype.

Æggestokkene bliver som regel ikke fjernet

Hos kvinder, der ikke er gået i overgangsalder, er det ikke nødvendigt, at man også får fjernet æggestokkene. Det betyder, at man ikke kommer i overgangsalder på grund af operationen.

Indgrebet foretages enten som en robotassisteret kikkertoperation eller som åben operation. Selve operationen tager cirka 3-4 timer.

Bivirkninger ved udvidet fjernelse af livmoderen

Hvis man har fået foretaget udvidet fjernelse af livmoderen og fået fjernet lymfeknuder i bækkenet, kan man opleve en eller flere af disse bivirkninger:

  • Problemer med vandladning
  • Ansamlinger af lymfevæske i benene
  • Påvirkning af sexlivet

Problemer med vandladning

Ved operationen får man fjernet vævet omkring selve livmoderhalsen. De nerver, der styrer vandladningen er beliggende dybt i bækkenet i nærheden af dette område.

Ved operationen kan nerverne til blæren blive beskadiget, og du kan derfor efter operationen opleve besvær med at mærke vandladningstrang og besvær med at tømme blæren helt.

Lige efter operationen kan det derfor være nødvendigt at blive oplært i at tømme blæren med et lille kateter, men de fleste lærer at træne blærefunktionen op igen. 

Det kan være en hjælp at lade vandet i tre omgange med en lille pause imellem, det såkaldte ’triple voiding’. Eventuelt kan et let pres over kønsbenet også hjælpe. Enkelte kvinder oplever kroniske blæretømningsproblemer og må anvende kateter, hver gang de skal lade vandet.  

Ansamlinger af lymfevæske i benene

Når man fjerner lymfeknuder i bækkenet kan det hos nogle medføre ansamlinger af lymfevæske i underlivet (lymfocele), omkring kønsbenet og i benene (lymfødem). De fleste tilfælde af lymfocele giver ikke symptomer.

Hvis der opstår trykgener i underlivet kan man få udtømt væsken. Lymfødem er oftest forbigående, men hvis der opstår vedvarende gener kan de afhjælpes med støttestrømper, motion og fysioterapi. Læs mere:

Gode råd ved lymfødem

Sexlivet kan påvirkes, men kan også fungere igen efter behandling

Da de øverste to cm af skeden fjernes ved operationen, kan skeden føles kortere ved samleje. Det kan i begyndelsen give smerter ved samleje, men da skedens væg er meget elastisk, kan skeden - efter at syningen er helet og ved et aktivt sexliv - med tiden føles normal igen. 

Efter operationen skal skedetoppen have tid til at hele. Det anbefales derfor, at man venter minimum 8 uger med første samleje efter operationen. Man kan sagtens have anden form for seksuelt samvær i denne tid.

Operationen kan påvirke nogle af de nerver, der styrer orgasme, og det at man bliver fugtig i skeden ved seksuel stimulation og ophidselse. Det er derfor helt normalt, at man i den første tid efter operationen kan have lidt vanskeligere ved at få orgasme og føle sig ophidset.

Psykologiske mekanismer kan også have indflydelse. De fleste kvinder oplever, at dette normaliserer sig inden for de første 3-6 måneder efter operationen. Læs mere om, hvordan kræft kan påvirke sexlivet, og hvad du kan gøre ved det:

Kræft og seksualitet

Går man i overgangsalder efter operation?

Det er ikke nødvendigt at få fjernet æggestokkene ved operation for livmoderhalskræft. Hvis man stadig har menstruationer inden operationen, går man derfor ikke i overgangsalder. Der kan være andre årsager til at få æggestokkene fjernet, og det er derfor vigtig at tale med kirurgen før operationen om fordele og ulemper.

Hvis æggestokkene fjernes, kan man blive behandlet med kvindelige kønshormoner. Kræft i livmoderhalsen påvirkes ikke af hormonbehandling, men det er en god idé at diskutere fordele og ulemper ved hormonbehandlingen med lægen. Læs mere om tidlig overgangsalder:

Tidlig overgangsalder

Efter operationen vurderer lægen, om der er behov for yderligere behandling

Efter operationen bliver alt det bortopererede væv undersøgt i mikroskop. I mikroskopet kan lægen se:

  • Hvor dybt kræftforandringerne vokser ned i livmoderhalsen
  • Om der er kræftceller i de små blod- og lymfekar omkring kræftforandringerne
  • Om der er spredning til lymfeknuderne eller vævet ved siden af livmoderhalsen

Eventuel efterbehandling med strålebehandling og kemoterapi

Ud fra dette vurderer lægen, om man er færdigbehandlet, eller om der er behov for yderligere behandling i form af udvendig strålebehandling og kemoterapi.

Som regel vil efterbehandlingen omfatte 25 udvendige strålebehandlinger, og samtidig vil man få kemoterapi (cisplatin) en gang om ugen under forløbet med strålebehandlingen. 

Man kan desværre få bivirkninger af strålebehandling og kemoterapi. De er beskrevet i afsnittet om strålebehandling af lokalt fremskreden livmoderhalskræft:

Bivirkninger ved strålebehandling

Læs mere om kemoterapiens virkning og bivirkninger:

Cisplatin

Fertilitetsbevarende operation (trakelektomi), hvis knuden er mindre end 2 cm

Livmoderhalskræft kan også opstå hos unge kvinder, der har et ønske om at få børn. 

Hvis man ønsker at bevare sin evne til at få børn (fertilitet), kan man i nogle tilfælde få foretaget en operation, hvor man kun får fjernet livmoderhalsen, bindevævet ved siden af livmoderhalsen, den øverste del af skeden og skildvagtslymfeknuder i bækkenet.

Det vil sige, at selve livmoderen bevares, så man senere kan gennemføre en graviditet. Denne type operation kaldes også for trakelektomi.

Trakelektomi foregår ved et robotkirurgisk indgreb. Lægen starter med at finde og fjerne de lymfeknuder, der dræner kræftknuden (skildvagtslymfeknuder).

Herefter fjernes den nederste del af livmoderhalsen og det omgivende bindevæv og de øverste 2 cm af skeden. Livmoderen med den resterende del af livmoderhalsen syes herefter på skedetoppen. 

Operationen afsluttes med, at der lægges et bændel rundt om den resterende del af livmoderhalsen. Formålet med dette er at styrke livmoderhalsen ved en eventuel graviditet.

Trakelektomi er kun muligt ved livmoderhalskræft i stadium IB, hvor kræftknuden er mindre end to cm. Operationen udføres kun på Rigshospitalet, da der kun foretages et lille antal af denne slags operationer om året i Danmark. 

Hvis man efter operationen bliver gravid, har man en øget risiko for abort og for tidlig fødsel. Der er dog blevet født en del børn i Danmark efter trakelektomi. Operationen medfører, at man skal føde ved kejsersnit på grund af det bændel, der er syet om livmoderhalsen.

Strålebehandling af livmoderhalskræft i stadium IB

Hvis kræftknuden er større end 4 cm, men er begrænset til livmoderen, vil lægerne vurdere ud fra din sygdom, om den bedste behandling er operation eller strålebehandling med samtidig kemoterapi.

Derudover er der nogle kvinder, der ikke kan tåle operation på grund af andre lidelser. Disse kvinder bliver i stedet tilbudt strålebehandling med samtidig kemoterapi.

Strålebehandling med samtidig kemoterapi giver lige så gode chancer for at overleve kræftsygdommen som ved operation.

Jeg har fået udvendige og indvendige strålebehandlinger og kemoterapi, og i dag er jeg kræftfri. Undervejs i mit forløb fokuserede jeg på at leve, som jeg plejer, fordi det var det, der virkede for mig. Jeg prøvede at holde fast i mit arbejde og at se min omgangskreds, men jeg var også god til at række ud efter støtte og praktisk hjælp hos familie og venner. Det hjalp at huske på, at jeg ikke var alene med sygdommen, og det fik jeg hjælp til af KIU og fra Kræftens Bekæmpelse.

Tidligere patient med livmoderhalskræft

Mere om behandling af livmoderhalskræft:

Behandling af livmoderhalskræft


 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Cancerforum.dk

Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Livmoderhalskræft" på Cancerforum.


Til pårørende

Få gode råd til at håndtere livet som pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft