• Livsrum i Aalborg

Bog om Livsrum

Bogen handler om den unikke arkitektur i de nye kræftrådgivninger, og om det liv, som udfolder sig. Den er skrevet af journalist Jette Friis O’Broin og fotograf Tina Enghoff. Bogen er på 260 sider trykt i lækker kvalitet, og den kan købes for 200,- kroner.

Gå til webshop

Huset omfavner én

Ny evaluering af kræftrådgivningerne i Projekt Livsrum tegner et billede af stor tilfredshed med både deres arkitek-toniske udformning, indretning og fysiske placering.

Bygningen af de seks nye rådgivnings-centre inddrager den nyeste viden om, hvordan de fysiske rammer påvirker patienters heling og helbred. Her ses en hyggekrog i kræftrådgivningen i Herning.hen til husene.

Læs mere om evalueringen

Flere brugere i nye rådgivninger

Et af målene med at bygge de nye kræftrådgivninger tættere på sygehusene er at nå flere brugere på et tidligere tidspunkt. Og det mål er i høj grad blevet indfriet, fortæller Laila Walther, der er afdelingschef for Patientstøtte og Lokal Indsats i Kræftens Bekæmpelse. 

Læs nyhedsartikel

 


HERLEV: Konkurrencen er i gang

Kræftens Bekæmpelse og Realdania er endnu et skridt nærmere at bygge det sidste af syv livsrum for kræftpatienter og pårørende, nemlig kræftrådgivningen i Herlev. Der er nu udvalgt de arkitekter og entreprenører, som er gået videre i bygge- og arkitektkonkurrencen om at skabe det nye livsrum for kræftpatienter og pårørende.

- Vi har fundet grunden og har talt med brugerne om, hvordan kræftrådgivningen skal være. Vi har prækvalificeret de arkitekter og entreprenører, der skal deltage i vores bygge- og arkitektkonkurrence - og nu fundet de tre teams, der sammen skal udarbejde et konkurrenceforslag. Det bliver rigtig spændende at se forslagene, siger Laila Walther, afdelingschef i Patientstøtte og Lokal Indsats, Kræftens Bekæmpelse, der samtidig glæder sig over, at Regionsrådet i Region Hovedstaden nu har besluttet, at Herlev Hospital kan indgå aftale med Kræftens Bekæmpelse om anvendelse af kræftrådgivningen til Krop & Kræft.

De tre teams, er udvalgt til at fremlægge bud på det kommende livsrumsbyggeri er:

- Daurehøj Erhvervsbyg / Hundsbæk og Henriksen / Leth og Gori
- BASE Erhverv / Ingeniør'ne / JAJA Arkitektur
- Svaneeng / Aksel V. Jensen / Cornelius+Vöge ApS

Det forventes, at vinderen findes i uge 18.

Download hele tidsplanen for byggeriet af Livsrum i Herlev her