Om Projekt Livsrum

Kræftens Bekæmpelse og Realdania bygger sammen syv nye kræftrådgivninger tæt på kræftafdelingerne. Husene bygges efter principper om helende arkitektur.
Projektet kaldes Livsrum, da ambitionen er at skabe huse, der inviterer indenfor og giver plads til livet. Nøgleordene er tryghed, hjemlighed, åbenhed og nærvær.

Kræftens Bekæmpelse og Realdania har indtil nu bygget seks af de syv nye kræftrådgivninger, som kan ses herunder. I Herlev er der netop fundet en egnet byggegrund nær hospitalet.

Målet med at rykke rådgivningerne tæt på hospitalerne er at kunne hjælpe langt flere kræftpatienter og deres pårørende tidligere i sygdomsforløbet. 

Læs mere om de enkelte livsrum her

Rejsegilde i Herlev – et skridt tættere en ny kræftrådgivning

5. november blev der afholdt rejsegilde for den kommende kræftrådgivning i Herlev. I sin tale glædede afdelingschef  Laila Walther glæder sig  over, at byggeriet snart stod klar til kræftramte med mulighed for at finde samvær og nærvær i gode helende rammer. Realdania fik også en stor tak på grund af det gode samarbejde, som Kræftens Bekæmpelse har haft sammen med dem omkring de nu snart syv kræftrådgivninger i projekt Livsrum.

Efter planen skal den nye rådgivning stå klar medio april 2019 – og selve ibrugtagningen bliver i løbet af sommeren.

Vinderen i Herlev er fundet

Kræftens Bekæmpelse og Realdania bygger nu den syvende og sidste kræftrådgivning i projekt Livsrum.

Læs hele nyheden her

Læs dommerbetænkningen

Læs mere om projektet og vinderne:Svaneeng A/S / Cornelius Vöge / Aksel V. Jensen

Byggeriet af den nye kræftrådgivning ved Herlev Hospital er i fuld gang - pressemeddelelse

Kræftens Bekæmpelse og Realdania bygger nu den syvende og sidste kræftrådgivning i projekt Livsrum. Kræftrådgivningen opføres efter principperne om helende arkitektur og vil invitere kræftpatienter og pårørende til ro og frirum lige ved den pulserende ringvej ved Herlev Hospital.

- Når byggeriet står færdigt næste år kan vi tilbyde kræftpatienter og deres familier et smukt og helende frirum, når de står midt i en hård og krævende tid. Ingen skal stå alene med kræft, og i den nye kræftrådgivning kan alle komme ind fra gaden og få hjælp og støtte, hvis der er brug for det. Tak til Realdania for den store støtte, udtaler afdelingschef for Patientstøtte og Lokal Indsats i Kræftens Bekæmpelse, Laila Walther.

Læs hele pressemeddelelsen


Huset omfavner én

Ny evaluering af kræftrådgivningerne i Projekt Livsrum tegner et billede af stor tilfredshed med både deres arkitek-toniske udformning, indretning og fysiske placering.

Bygningen af de seks nye rådgivnings-centre inddrager den nyeste viden om, hvordan de fysiske rammer påvirker patienters heling og helbred. Her ses en hyggekrog i kræftrådgivningen i Herning.hen til husene.

Læs mere om evalueringen

Flere brugere i nye rådgivninger

Et af målene med at bygge de nye kræftrådgivninger tættere på sygehusene er at nå flere brugere på et tidligere tidspunkt. Og det mål er i høj grad blevet indfriet, fortæller Laila Walther, der er afdelingschef for Patient- & Pårørendestøtte i Kræftens Bekæmpelse. 

Læs nyhedsartikel