Gå til sygdomsliste

Statistik om lungekræft

Her kan du se statistik for, hvor mange der får lungekræft hvert år, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der dør af den. Nogle finder styrke i overlevelsestal, mens andre bliver triste eller bange. Overvej derfor, om gennemsnitstal kan tilføre noget positivt i forløbet, inden du læser videre.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform.

Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Lungekræft forekommer oftest i 70-84-årsalderen

Lungekræft ses sjældent hos personer under 45 år og var tidligere langt hyppigere hos mænd.

Blandt mænd har risikoen været faldende siden 1985 og for kvinder fra omkring 2010. Risikoen er nu næsten ens blandt mænd og kvinder.

Risikoen for at dø af lungekræft er for mænd faldet siden 1980, og for kvinder siden 2005.

Lungekræft er en alvorlig sygdom, men overlevelsen er forbedret meget de seneste 10 år - specielt 1-årsoverlevelsen.


Her kan du se, hvor mange der årligt får lungekræft, og hvor mange der har lungekræft i Danmark:

Antal personer med lungekræft i Danmark

Mænd

Kvinder

Antal nye tilfælde pr. år:

(Gennemsnit for årene 2017-2021)

2.452 2.558

Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2021:

(Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske).

6.567 8.828


Her kan du se, hvor mange der i gennemsnit har overlevet lungekræft mere end henholdsvis 1 og 5 år, efter de fik diagnosen:

Overlevelsen ved lungekræft*

Mænd

Kvinder

Efter 1 år 53 pct. 61 pct.
Efter 5 år** 25 pct. 32 pct.

*Overlevelsen er defineret som ’relativ overlevelse’ for patienter diagnosticeret 2017-2021. Den relative overlevelse er et skøn over, hvor mange der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. 1 eller 5 år efter diagnosen. Den ’relative overlevelse’ svarer altså til overlevelsen, hvis døden kun skyldes den konkrete kræftform.

**Efter 5-10 år vil risikoen for at dø af ens sygdom være meget mindre, så det næsten svarer til resten af befolkningen.

 


Her kan du se, hvor mange der årligt dør af lungekræft:

Hvor mange dør af sygdommen?

Mænd

Kvinder

Dødsfald pr. år:

(Gennemsnit fra årene 2017-2021)

1.774 1.737


Mere statistisk om lungekræft

Se flere nøgletal og udviklingen over tid:

Pdf-fil med grafer og nøgletal

Talgrundlaget for beregningerne på denne side stammer fra:

  • Det danske Cancerregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Befolkningsoplysninger fra Danmarks Statistik

Alle disse data er bearbejdet og samlet i NORDCAN.

Databasen NORDCAN

NORDCAN er en database med detaljerede oplysninger om forekomsten af kræftsygdomme i Norden. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller. Tallene opdateres løbende.

Database med kræftstatistik (NORDCAN)

Nye tal offentliggøres hvert år (med et års forsinkelse)

Hvert år offentliggøres nye tal med lidt over et års forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at der foretages en nøje kontrol af alle informationer blandt andet ved hjælp af registeret over dødsårsager i Danmark.

Ved slutningen af et år publicerer Sundhedsdatastyrelsen data fra det foregående år. Et halvt års tid senere er de færdigbehandlet og publiceret i NORDCAN.

Kræft i tal

Læs mere om nøgletal for kræft og se, hvilke kræftsygdomme der er de hyppigste i Danmark.

Statistik om kræft

Alt om lungekræft

Lungekræft – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.