Gå til sygdomsliste

Opfølgning efter mavesækskræft

Efter du er færdig med din behandling for kræft i mavesækken, bliver du tilbudt at møde til opfølgning på hospitalet. Ved opfølgningsbesøgene taler du med lægen om eventuelle symptomer og bliver undersøgt for, om der er tegn på, at sygdommen er vendt tilbage. Først er der få måneder mellem opfølgningsbesøgene og senere går der længere tid imellem.

Opfølgningsforløb efter behandling for mavesækskræft tilpasses den enkelte patient og foregår ikke nødvendigvis ens på de forskellige hospitaler i Danmark.

Opfølgningsbesøgene foregår ikke altid på det hospital, hvor du er blevet behandlet. De kan også foregå på dit lokale hospital og senere evt. hos din egen læge. Besøgene foregår ambulant, det betyder, at du ikke skal indlægges.

Hvad sker der ved et opfølgningsbesøg?

Ved besøgene taler du med lægen eller sygeplejersken om eventuelle symptomer. Spørg, om der er særlige symptomer, du skal være opmærksom på, og hvem du skal kontakte, hvis symptomerne opstår.

Oftest får du foretaget en almen lægeundersøgelse, og i nogle tilfælde tager lægen blodprøver og bestiller røntgen- eller kikkertundersøgelser. Læs mere om undersøgelserne:

Blodprøver

Røntgenundersøgelse

Kikkertundersøgelse (gastroskopi)

Vær opmærksom på kroppens signaler

Kontakt den afdeling, hvor du går til opfølgning, og få fremrykket dit næste besøg, hvis du får nye symptomer eller bliver bekymret mellem opfølgningsbesøgene. 

Symptomer på tilbagefald kan være:

  • Smerter i maven
  • Synkebesvær
  • Manglende appetit
  • Tiltagende træthed
  • Vægttab uden grund

Behandling af bivirkninger eller senfølger  

Opfølgningsbesøgene er en god anledning til, at du tager dine spørgsmål, bekymringer og problemer op. Det kan f.eks. være symptomer, som skyldes gener opstået efter behandlingen, som lægen kan søge at behandle og lindre.   

Gode råd om kost, livsstil og hjælpemidler  

Ved besøgene kan du også få råd om kost, livsstil og hjælpemidler, hvis du har behov for det. Der kan evt. være behov for henvisning til specialiseret genoptræning eller videre behandling af følgesygdomme i en anden afdeling.   

  • Ved udskrivningen kan du spørge din læge på afdelingen, hvor tit du skal komme til opfølgning 
  • Hør også hvilke særlige symptomer, du skal være opmærksom på, og hvem du skal kontakte, hvis symptomerne opstår 
  • Skriv ned, hvordan du har haft det siden sidste besøg, og giv denne viden videre ved opfølgningsbesøget 
  • Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned i forvejen 
  • Tag gerne en pårørende eller en ven med til besøgene. Det er en god støtte for mange 

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan forberede dig til mødet med lægen:

Forbered dig på opfølgningsforløb

Du kan læse mere om opfølgningsforløb generelt

Opfølgningsforløb efter behandling for kræft

Læs mere:

Læs mere om hverdagsliv og få gode råd til at håndtere eventuelle senfølger efter behandlingen for kræft i mavesækken:

At leve med mavesækskræft

Læs mere om bivirkninger og senfølger og hvad der kan gøres ved dem: 

Bivirkninger og senfølger 

Kan jeg selv gøre noget? 
Få viden og gode råd om bl.a. kost, alternativ behandling og motion - som kan forbedre din livskvalitet: 

Hvad kan du selv gøre

Bekymring for tilbagefald  

Det er helt normalt at være bekymret for tilbagefald efter endt behandling, også selvom blodprøverne og andre undersøgelser ser fine ud.   
 
Bekymringen kan påvirke din hverdag – måske får du svært ved at sove eller får problemer med at huske og koncentrere dig.   
 
Det kan være en hjælp at tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp af Kræftens Bekæmpelse. Vi tilbyder gratis rådgivning, hvor du enten kan møde op i en af vores kræftrådgivninger eller ringe og tale med en rådgiver på Kræftlinjen. Læs mere:  

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation  
Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum:  

Cancerforum.dk  


Ved tilbagefald af mavesækskræft

Risikoen for, at kræft i mavesækken vender tilbage, afhænger af sygdommens stadium før behandling, og hvilken behandling du tidligere har fået. Risikoen for tilbagefald er størst i løbet af de første år efter endt behandling. Ved mistanke om tilbagefald laver lægen enten en kikkertundersøgelse af mavesækken eller en CT-skanning.

Hvad er tilbagefald af kræft?

Tilbagefald af en kræftsygdom betyder, at sygdommen er vendt tilbage igen, efter man har været fri for kræft. Det kaldes også recidiv. Man kan få lokalt tilbagefald og/eller tilbagefald med spredning. 

Lokalt tilbagefald 

Det kaldes lokalt tilbagefald, hvis kræften vender tilbage til den del af kroppen, hvor kræften først opstod. 

Tilbagefald med spredning 

Kræft kan også vende tilbage i form af spredning af sygdommen. Kræften kan være vokset ind i lymfebanen og derfor have spredt sig til lymfeknuderne eller være vokset ind i blodbanen og via blodet være spredt til andre organer i kroppen. 

Det kaldes metastaser, når kræftceller fra en kræftknude spreder sig med blodet eller lymfen og danner nye kræftknuder andre steder i kroppen. 

En metastase består af samme type kræftceller, som den oprindelige kræftknude bestod af. Det vil sige, at f.eks. brystkræft, der har spredt sig til knoglerne, består af brystkræftceller. 

Undersøgelser ved mistanke om tilbagefald 

Er der mistanke om tilbagefald, kan lægen lave en kikkertundersøgelse af mavesækken og tage en vævsprøve. 

Du kan også få foretaget en CT-scanning (eller en PET/CT-scanning) af bughulen og brystkassen for at få afklaret, om kræften er dukket op i andre organer (metastaser). 

Læs mere om undersøgelserne generelt: 

Kikkertundersøgelse (gastroskopi)

CT-scanning

PET/CT-scanning

Behandling ved tilbagefald 

Tilbagefald kan desværre sjældent helbredes, men der er flere muligheder for at få lindrende behandling. Afhængig af, hvor kræften sidder, kan du få behandling med operation, kemoterapi og/eller strålebehandling. 

Hvis du har smerter eller kvalme, kan du få medicin, der lindrer disse symptomer. 

Operation 

Operation kan i sjældne tilfælde være en mulighed ved tilbagefald af mavesækskræft. 

Hvilken operation du kan få afhænger af, hvor tilbagefaldet sidder. 

Kemoterapi og strålebehandling 

Kemoterapi og eventuelt strålebehandling kan komme på tale som lindrende behandlinger. Kemoterapi og strålebehandling kan virke smertestillende. 

Formålet med behandlingen er at lindre smerterne og dæmpe de gener, der kan følge med sygdommen. Læs mere: 

Når operation ikke er mulig ved mavesækskræft

Opfølgning efter mavesækskræft

En stent er et lille rør, der kan skabe passage, hvis kræften blokerer.

Lindring ved spiseproblemer 

Hvis du har spiseproblemer på grund af et lokalt tilbagefald af mavesækskræft, kan du få skabt passage til maden ved at få indsat et lille rør (en stent). 

Spiseproblemerne kan også lindres ved at brænde en passage i mavesækken ved hjælp af en elektrode. 

Denne type behandling skal som regel gentages for at holde effekten ved lige. 

Hvis kræften ikke forsvinder 

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes. 

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente.


Læs alt om mavesækskræft

Mavesækskræft – forsiden


 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen 'Mave- og spiserørskræft' på Cancerforum.