Gå til sygdomsliste

Statistik om modermærkekræft

Her kan du se statistik for, hvor mange der får modermærkekræft hvert år, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der dør af den. Nogle finder styrke i overlevelsestal, mens andre bliver triste eller bange. Overvej, om gennemsnitstal kan tilføre noget positivt i kræftforløbet, inden du læser videre.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, lige som det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Flere overlever modermærkekræft i huden

Modermærkekræft rammer alle aldersgrupper – men er mest almindeligt hos personer over 15 år.

Hos yngre personer er der lidt flere kvinder end mænd, der får stillet diagnosen.

Antallet af personer, der får stillet diagnosen, har været kraftigt stigende gennem de seneste 50 år, mens antallet af personer, der dør af sygdommen, til gengæld kun har været svagt stigende gennem de seneste år.

Overlevelsen efter diagnosen modermærkekræft er gennem de seneste 50 år forbedret.


Her kan du se, hvor mange der årligt får modermærkekræft, og hvor mange der har modermærkekræft i Danmark:

Antal personer med modermærkekræft i Danmark

Mænd

Kvinder

Antal nye tilfælde pr. år:

(Gennemsnit for årene 2011-2015)

1.040 1.212

Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2015:

(Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske).

11.305 16.692


Her kan du se, hvor mange der gennemsnitligt er i live henholdsvis 1 og 5 år efter, at de fik diagnosen modermærkekræft:

Overlevelsen ved modermærkekræft*

Mænd

Kvinder

Efter 1 år 97 pct. 99 pct.
Efter 5 år** 89 pct. 94 pct.

*Overlevelsen er defineret som ’relativ overlevelse’ for patienter diagnosticeret 2011-2015. Den relative overlevelse er et skøn over, hvor mange der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. 1 eller 5 år efter diagnosen. Den ’relative overlevelse’ svarer altså til overlevelsen, hvis døden kun skyldes den konkrete kræftform.

**Efter 5-10 år vil risikoen for at dø af ens sygdom være meget mindre, så det næsten svarer til resten af befolkningen.

 


Her kan du se, hvor mange der årligt dør af modermærkekræft:

Hvor mange dør af sygdommen?

Mænd

Kvinder

Dødsfald pr. år:

(Gennemsnit fra årene 2011-2015)

166 118

Mere statistisk om modermærkekræft

Se flere nøgletal og udviklingen over tid:

Pdf-fil med nøgletal og grafer

Talgrundlaget for beregningerne på denne side stammer fra:

  • Det danske Cancerregister i Statens Serum Institut
  • Det danske Dødsårsagsregister i Statens Serum Institut
  • Befolkningsoplysninger fra Danmarks Statistik

Alle disse data er bearbejdet og samlet i NORDCAN.

Databasen NORDCAN

NORDCAN er en database med detaljerede oplysninger om forekomsten af kræftsygdomme i Norden. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller. Tallene opdateres løbende.

Database med kræftstatistik (NORDCAN)

Nye tal offentliggøres hvert år (med et års forsinkelse)

Hvert år offentliggøres nye tal med lidt over et års forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at der foretages en nøje kontrol af alle informationer blandt andet ved hjælp af registeret over dødsårsager i Danmark.

Ved slutningen af et år publicerer Statens serum Institut data fra det foregående år. Et par måneder senere er de færdigbehandlet og publiceret i NORDCAN.

Kræft i tal

Læs mere om nøgletal for kræft og se, hvilke kræftsygdomme der er de hyppigste i Danmark.

Statistik om kræft

Læs alt om modermærkekræft

Modermærkekræft – forsiden

 

Rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Modermærkekræft" på Cancerforum.


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft