Gå til sygdomsliste

Opfølgning efter mundhulekræft

Når du har afsluttet din behandling for kræft i mundhulen, vil du blive tilbudt at møde til opfølgning på hospitalet. Ved opfølgningsbesøgene taler du med lægen om eventuelle symptomer og bliver undersøgt for, om der er tegn på, at sygdommen er vendt tilbage. Planen for opfølgning vil også have fokus på håndtering af senfølger.

Første fremmøde er som regel 14 dage efter sidste behandling. Næste møde er 2 måneder senere, hvor du møder både onkolog/kræftlæge og øre-næse-halslæge, som vil vurdere det samlede behandlingsresultat.

Man bliver fulgt i op til 5 år efter sidste behandling. De første 2 år kommer man til opfølgning ca. hvert halve år. De sidste 3 år er det én gang om året.

Hvad sker der ved opfølgningsbesøgene?

Ved besøgene taler du med lægen og sygeplejersken om eventuelle symptomer, om der er bivirkninger ved behandlingen, og om der er opstået senfølger. Hvis du oplever senfølger, skal du tale med lægen og sygeplejersken om det, så de kan hjælpe dig med at håndtere dem.

Du vil også blive undersøgt for, om der skulle være tegn på, at sygdommen er vendt tilbage. Hvis der er mistanke om tilbagefald, får du foretaget flere undersøgelser som f.eks. vævsprøver, blodprøver og forskellige scanninger.

Vær opmærksom på kroppens signaler

Kontakt den afdeling, hvor du går til opfølgning, og få fremrykket dit næste besøg, hvis du får nye symptomer eller bliver bekymret mellem opfølgningsbesøgene. 

Symptomer på tilbagefald kan være:

 • Sår i mundhulen, som ikke vil hele
 • Knude i mundhulen
 • Blødning fra munden
 • Løse tænder
 • Tandprotese, der ikke længere passer
 • Smerter, der stråler ud til kæben eller øret
 • Problemer med at spise
 • Hævede lymfeknuder på halsen

Spørgsmål til lægen

Opfølgningsbesøgene er en god anledning til, at du bringer dine spørgsmål, bekymringer og problemer op. Det er en god idé at skrive dine spørgsmål ned i forvejen, så du ikke glemmer noget. Tag også gerne en pårørende med til samtalen, som kan hjælpe med at lytte og spørge.

Gør opmærksom på symptomer eller gener

Det er vigtigt, at du gør lægen opmærksom på det, hvis du oplever nye symptomer eller ændringer, så lægen om muligt kan tilbyde dig supplerende undersøgelser og eventuelt behandling eller lindring. Det kan også være, hvis du oplever gener, som skyldes den behandling, du har været igennem.

Lægen vil også kunne give råd om f.eks. kost, livsstil eller hjælpemidler - eller henvise til andre fagpersoner, der kan hjælpe.

Ved behov for en talepædagog

Hvis det er blevet vanskeligt at tale efter operation, kan du have gavn af en henvisning til en talepædagog (logopæd), som kan hjælpe med stemmetræning.

Gode råd om at gå til opfølgning
 • Ved udskrivningen kan du spørge din læge på afdelingen, hvor tit du skal komme til opfølgning 
 • Hør også hvilke særlige symptomer, du skal være opmærksom på, og hvem du skal kontakte, hvis symptomerne opstår 
 • Skriv ned, hvordan du har haft det siden sidste besøg, og giv denne viden videre ved opfølgningsbesøget 
 • Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned i forvejen 
 • Tag gerne en pårørende eller en ven med til besøgene. Det er en god støtte for mange 

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan forberede dig til mødet med lægen:

Forbered dig på opfølgningsforløb

Du kan læse mere om opfølgningsforløb generelt

Opfølgningsforløb efter behandling for kræft

Læs også:

Læs mere om hverdagsliv og få gode råd til at håndtere eventuelle senfølger efter behandlingen for kræft i mundhulen:

At leve med kræft i munden

Læs mere om bivirkninger og senfølger og hvad der kan gøres ved dem: 

Bivirkninger og senfølger 

Kan jeg selv gøre noget? 
Få viden og gode råd om bl.a. kost, alternativ behandling og motion - som kan forbedre din livskvalitet: 

Hvad kan du selv gøre

Bekymring for tilbagefald  

Det er helt normalt at være bekymret for tilbagefald efter endt behandling, også selvom blodprøverne og andre undersøgelser ser fine ud.   
 
Bekymringen kan påvirke din hverdag – måske får du svært ved at sove eller får problemer med at huske og koncentrere dig.   
 
Det kan være en hjælp at tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp af Kræftens Bekæmpelse. Vi tilbyder gratis rådgivning, hvor du enten kan møde op i en af vores kræftrådgivninger eller ringe og tale med en rådgiver på Kræftlinjen. Læs mere:  

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation  
Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum:  

Cancerforum.dk  


Tilbagefald ved kræft i munden

Risikoen for, at sygdommen vender tilbage, afhænger af sygdommens stadie før behandlingen og hvilken behandling, man tidligere har fået. For de fleste er det overvældende at få besked om, at kræften er kommet igen, men er det tilfældet, er der flere muligheder for behandling.

Hvad er tilbagefald af kræft?

Tilbagefald af en kræftsygdom betyder, at sygdommen er vendt tilbage igen, efter man har været fri for kræft. Det kaldes også recidiv. Man kan få lokalt tilbagefald og/eller tilbagefald med spredning. 

Lokalt tilbagefald 

Det kaldes lokalt tilbagefald, hvis kræften vender tilbage til den del af kroppen, hvor kræften først opstod. 

Tilbagefald med spredning 

Kræft kan også vende tilbage i form af spredning af sygdommen. Kræften kan være vokset ind i lymfebanen og derfor have spredt sig til lymfeknuderne eller være vokset ind i blodbanen og via blodet være spredt til andre organer i kroppen. 

Det kaldes metastaser, når kræftceller fra en kræftknude spreder sig med blodet eller lymfen og danner nye kræftknuder andre steder i kroppen. 

En metastase består af samme type kræftceller, som den oprindelige kræftknude bestod af. Det vil sige, at f.eks. brystkræft, der har spredt sig til knoglerne, består af brystkræftceller. 

Hvis kræft i munden spreder sig, spreder kræften sig som regel til lymfeknuderne på halsen. Spredning til andre dele af kroppen er sjældne. 

Elektrokemoterapi ved tilbagefald af kræft i munden 

I udvalgte tilfælde, hvor man ikke kan få yderligere operation eller strålebehandling, kan elektrokemoterapi være en mulighed ved et lokaliseret tilbagefald. Det er en lindrende behandling med en kombination af kemoterapi og strøm. Behandlingen gives kun på Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet 

Brachyterapi ved tilbagefald af kræft i munden 

I enkelte tilfælde kan man ved tilbagefald få behandling med brachyterapi, som er en lokalbehandling, hvor lægen lægger radioaktive nåle ind i det syge væv. Behandlingen udføres i udlandet, f.eks. i Göteborg og Örebro i Sverige, og efter aftale med danske læger. 

Forsøgsbehandling (kliniske forsøg) 

Hvis sygdommen blusser op igen, efter at man er blevet opereret og har fået strålebehandling - og der ikke er mulighed for yderligere operationer eller strålebehandling - vil det blive vurderet, om man kan deltage i protokollerede forsøg. 

Forsøgsbehandling for kræft i munden

Hvis kræften ikke forsvinder 

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes. 

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente. 


Læs alt om kræft i munden

Mundhulekræft – forsiden


 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen "Hals- og mundhulekræft" på Cancerforum.