Gå til sygdomsliste

At leve med myelomatose

Det er meget forskelligt, hvordan man har det, mens man får behandling for myelomatose, og efter behandlingen er færdig. Her kan du læse om bl.a. kost, familieliv, arbejde og om reaktioner i et kræftforløb.

De fleste patienter får det bedre af behandlingen, og patienter med myelomatose lever længere i dag end tidligere og har en væsentligt bedre livskvalitet. Det skyldes bl.a., at der er indført intensiv kemoterapi med stamcelletransplantation, behandling med bisfosfonat og andre nye medicinske behandlinger.

Reaktioner og følelser

Alvorlig sygdom fører mange tanker og følelser med sig. Nogle gange kommer den psykiske reaktion måske først, når behandlingen er færdig. Det er også krævende at være pårørende til en kræftramt, og de mange følelsesmæssige svingninger kan påvirke parforholdet.

Reaktioner og følelser

Kræft og parforhold

Træning og genoptræning

Det er meget vigtigt at være fysisk aktiv. Skader i knoglerne kan forebygges, fordi fysisk aktivitet modvirker afkalkning af skelettet. Hos mange patienter med myelomatose er ryghvirvlerne svækket af sygdommen. Det er derfor vigtigt at bruge en korrekt løfteteknik og undgå noget, der er tungt. Det er en god idé at lægge et træningsprogram med en fysioterapeut.

Efter kemoterapi og/eller strålebehandling har nogle brug for genoptræning, fordi de har fysiske gener. Det er vigtigt, at man får en genoptræningsplan, inden man bliver udskrevet fra hospitalet, for at have ret til genoptræning.

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Genoptræning

Kost og kræft

Du kan styrke din krop under en kræftbehandling ved at have fokus på, hvad du spiser. Sund mad kan også være med til at give dig ny energi og styrke kroppen.

Kost til kræftpatienter

Opskrifter på sund mad og til spiseproblemer

Arbejde og kræft

Nogle kræftpatienter kan fortsætte med deres arbejde, mens behandlingen står på. Andre er sygemeldt i hele perioden. Der er flere muligheder for at komme tilbage til arbejdet på forskellige vilkår. Ikke alle kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og må gå på pension.

Arbejde og kræft

Kræftsygdommen kan påvirke din seksualitet

Mange kræftramte oplever, at kræftsygdommen og behandlingen får betydning for, hvad de kan, vil og har lyst til seksuelt. Du kan stadig bevare intimiteten.

Seksualitet

Mentale teknikker og tro

Mentale teknikker som visualisering og meditation kan bruges til at lindre smerter, afhjælpe angst og forbedre livskvaliteten, når man er i behandling for kræft.

Mentale redskaber

Ændret kropsopfattelse

Din sygdom og behandling gør måske, at du skal lære at leve med en ændret krop. Måske er kroppen tilsyneladende uændret, men din opfattelse af kroppen er blevet anderledes. De fleste oplever, at få tillid til kroppen igen. Læs mere:

Hvis krop og udseende ændrer sig ved en kræftsygdom

Gode råd til bivirkninger og senfølger

Selvom immunforsvaret ikke er helt intakt ved myelomatose, er der ingen grund til at isolere sig fra andre, heller ikke hvis de er forkølede. Vask ofte hænder for at mindske risikoen for smitte. Hvis du selv får feber og hoste, skal du straks kontakte den læge, som har ansvaret for behandlingen, og få en vurdering af, om der er behov for antibiotisk behandling.

Få forslag til, hvordan du tackler hverdagen med f.eks. træthed eller andre bivirkninger og senfølger bedst muligt.

Bivirkninger og senfølger

Mand sidder med en kop kaffe ved sit bord i stuen

Det er forskelligt fra menneske til menneske, hvordan man har det, når man får behandling. Du kan selv gøre noget for at få et godt liv på trods af sygdommen.

Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan også være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan desuden få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen.

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Offentlige rehabiliteringstilbud

På sundhed.dk kan du finde en oversigt over rehabiliteringstilbud for kræftpatienter i din kommune eller region:

Sundhedstilbud

Mød andre i samme situation

Patientforening

Dansk Myelomatose Forening

Mød andre online på Cancerforum

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen 'leverkræft' på cancerforum.

Cancerforum.dk


Alt om myelomatose (kræft i knoglemarven)

Myelomatose – forsiden

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Knoglemarvskræft" på Cancerforum.


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende