Gå til sygdomsliste

Immunmodulerende behandlinger

Ved immunmodulation stimuleres kroppens immunsystem. Lenalidomid og pomalidomid hindrer både kræftcellernes udvikling og stimulerer samtidig kroppens immunsystem til at angribe kræftcellerne.

Behandling af myelomatose med thalidomid

Opdagelsen af at thalidomid er aktivt ved behandling af myelomatose var et stort gennembrud og har ført til udvikling af en helt ny gruppe af stoffer, de såkaldt immunmodulerende lægemidler. Thalidomid blev for mange år siden berygtet for at fremkalde en verdensomspændende katastrofe, idet stoffet medfører misdannelser, hvis gravide kvinder tager medicinen.

De nye immunmodulerende lægemidler, lenalidomid og pomalidomid, har en stærkere virkning på myelomatose end thalidomid og tåles som regel bedre end thalidomid. Thalidomid giver betydelig risiko for føleforstyrrelser (nerveskade), som kan være permanent og forringe livskvaliteten, og bør derfor ikke eller kun undtagelsesvist anvendes.

Alle lægemidlerne i den gruppe menes at give stor risiko for alvorlige medfødte misdannelser hos fostret, hvis gravide indtager medicinen. De immunmodulerende stoffer indebærer også en øget risiko for blodpropper, hvorfor man skal have forebyggende blodfortyndende behandling samtidigt (hjertemagnyl eller stærkere virkende lægemidler).

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Melphalan (Alkeran®)

Prednisolon

Lenalidomid og pomalidomid er to lægemidler med thalidomidlignende virkning, der har samme eller bedre effekt med færre bivirkninger.

Lenalidomid er et effektivt immunmodulerende og celledræbende middel 

Lenalidomid er et immunmodulerende og celledræbende middel, som har vist sig effektivt i behandlingen af myelomatose. Midlet skal anvendes i kombination med binyrebarkhormon undtagen ved vedligeholdelsesbehandling, hvor lenalidomid anvendes til langtidsbehandling, efter at sygdommen er bragt i ro med autolog stamcelletransplantation.

Det er en kapselbehandling, som man får en gang i døgnet i tre uger, og derefter holder man en uges pause i en 4 ugers cyklus eller i kombination med bortezomib som RVD i en 3 ugers cyklus.

Behandlingen kan hæmme knoglemarven og føre til et lavt antal hvide blodceller. Sker det, kan man få stimuleret dannelsen af hvide blodceller med stoffet G-CSF og dermed minimere risikoen for at få infektioner. Der er en øget risiko for blodpropper i benenes vener, og lægerne anbefaler derfor forebyggende behandling med f.eks. hjertemagnyl.

Lenalidomid er beslægtet med thalidomid og kan måske give risiko for alvorlige medfødte misdannelser hos fostret, hvis gravide indtager lægemidlet.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Lenalidomid (Revlimid®)

G-CSF (knoglemarvsstimulerende hormon)

Pomalidomid ved tilbagefald af sygdommen

Pomalidomid kan være effektivt til at behandle myelomatose, hvis sygdommen ikke reagerer på eller udvikler sig efter behandling med lenalidomid. Du skal have fået mindst en tidligere behandlingslinie med lenalidomid for at blive behandlet med pomalidomid.

Pomalidomid anvendes ligesom lenalidomid i kombination med dexamethason.

Behandlingen er én kapsel om dagen og skal tages i behandlingsperioder på 4 uger. Medicinen tages på samme tidspunkt hver dag i de første 3 uger af perioden, hvorefter der følger 1 uge uden behandling. Dexamethason tages en gang om ugen. Pomalidomid kan også gives i kombination med bortezomib.

Behandlingen kan hæmme knoglemarven og føre til et lavt antal hvide blodceller. Sker det, kan du få stimuleret dannelsen af hvide blodceller med stoffet G-CSF (knoglemarvsstimulerende hormon) og dermed minimere risikoen for at få infektioner. Der er en øget risiko for blodpropper i benenes vener, og lægerne anbefaler derfor forebyggende behandling med f.eks. hjertemagnyl.

Pomalidomid er beslægtet med thalidomid og kan måske give stor risiko for alvorlige medfødte misdannelser hos fostret, hvis gravide indtager lægemidlet.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger:

Pomalidomid (Imnovid®)

Dexamethason

G-CSF (knoglemarvsstimulerende hormon) 


Læs om andre behandlingsmuligheder til behandling af myelomatose:

Behandling rettet mod myelomatosecellerne (oversigt)

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Knoglemarvskræft" på Cancerforum.