Gå til sygdomsliste

Opfølgning efter næse- og bihulekræft

Når du har afsluttet din behandling for kræft i næse- og bihuler, bliver du typisk tilbudt at følge et opfølgningsprogram i en periode efter behandlingens afslutning. Ved opfølgningsbesøgene taler du med lægen om eventuelle symptomer og bliver undersøgt for, om der er tegn på, at sygdommen er vendt tilbage.  

Første opfølgningsbesøg er som regel 14 dage efter din sidste strålebehandling, hvorefter de næste besøg er efter 2 og 6 måneder. Ofte møder man hver 4.-6. måned i de første to år. Herefter ligger opfølgningsbesøgene en gang om året i op til 5 år. 

Opfølgningsbesøgene foregår på hospitalet og er ambulant. Det vil sige, at du ikke skal indlægges. 

Hvad sker der på et opfølgningsbesøg?

Ved opfølgningsmøderne taler du med lægen om eventuelle symptomer og bliver undersøgt for, om der er tegn på, at sygdommen er vendt tilbage.   
 
Det er vigtigt, at du gør lægen opmærksom på nye symptomer eller ændringer, så lægen om muligt kan tilbyde supplerende undersøgelser og evt. behandling eller lindring.   

Ved opfølgningsbesøget vil lægen undersøge det behandlede område via kikkert og føle efter hævede lymfeknuder på halsen. Nogle gange udfører lægen en syns- eller høreundersøgelse. Man bliver som regel MR- eller PET/CT-scannet 2 måneder, 1 år og 2 år efter behandling, og herefter kun ved mistanke om tilbagefald. 

Hvis der er mistanke om tilbagefald, får du foretaget flere undersøgelser som f.eks. blodprøver, forskellige scanninger og andet.

Vær opmærksom på kroppens signaler

Opdager du nye symptomer, eller bliver du bekymret mellem opfølgningsbesøgene, så kontakt lægen.

Symptomer på tilbagefald kan være: 

  • Blodigt sekret fra næsen 
  • Synlig knude i næsen 
  • Hævelse af kinden 
  • En knude på halsen i mere end 3 uger 
  • Tåreflåd og dobbeltsyn 

Spørgsmål til lægen 

Opfølgningsbesøgene er en god anledning til, at du kan tale med lægen om dine spørgsmål, bekymringer og problemer. Det er en god idé at skrive dine spørgsmål ned i forvejen, og du kan også tage en pårørende med til samtalen. 

Behandling af gener eller senfølger 

Lægen kan søge at behandle og lindre eventuelle opståede gener opstået efter behandlingen.    

Ved besøgene kan du også få råd om kost, livsstil og hjælpemidler, hvis du har behov for det. Der kan evt. være behov for henvisning til specialiseret genoptræning eller videre behandling af følgesygdomme i en anden afdeling.    

Gode råd om at gå til opfølgning
  • Ved udskrivningen kan du spørge din læge på afdelingen, hvor tit du skal komme til opfølgning 
  • Hør også hvilke særlige symptomer, du skal være opmærksom på, og hvem du skal kontakte, hvis symptomerne opstår 
  • Skriv ned, hvordan du har haft det siden sidste besøg, og giv denne viden videre ved opfølgningsbesøget 
  • Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned i forvejen 
  • Tag gerne en pårørende eller en ven med til besøgene. Det er en god støtte for mange 

Her kan du få inspiration til, hvordan du kan forberede dig til mødet med lægen:

Forbered dig på opfølgningsforløb

Du kan læse mere om opfølgningsforløb generelt

Opfølgningsforløb efter behandling for kræft

Læs mere:

Læs mere om hverdagsliv og få gode råd til at håndtere eventuelle senfølger efter behandlingen for næse- og bihulekræft:

At leve med næse- og bihulekræft

Læs mere om bivirkninger og senfølger og hvad der kan gøres ved dem: 

Bivirkninger og senfølger 

Kan jeg selv gøre noget? 
Få viden og gode råd om bl.a. kost, alternativ behandling og motion - som kan forbedre din livskvalitet: 

Hvad kan du selv gøre

Bekymring for tilbagefald   

Det er helt normalt at være bekymret for tilbagefald efter endt behandling, også selvom blodprøverne og andre undersøgelser ser fine ud.    
  
Bekymringen kan påvirke din hverdag – måske får du svært ved at sove eller får problemer med at huske og koncentrere dig.    
  
Det kan være en hjælp at tale med sygehusafdelingen, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp af Kræftens Bekæmpelse. Vi tilbyder gratis rådgivning, hvor du enten kan møde op i en af vores kræftrådgivninger eller ringe og tale med en rådgiver på Kræftlinjen. Læs mere:

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation  
Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende på cancerforum:  

Cancerforum.dk  


Ved tilbagefald af næse- og bihulekræft

Risikoen for tilbagefald af kræft i næse- og bihuler afhænger af sygdommens stadium før behandling, og hvilken behandling du tidligere har fået. Hvis sygdommen blusser op igen, kan du som regel få behandling igen.

Hvad er tilbagefald af kræft?

Tilbagefald af en kræftsygdom betyder, at sygdommen er vendt tilbage igen, efter man har været fri for kræft. Det kaldes også recidiv. Man kan få lokalt tilbagefald og/eller tilbagefald med spredning. 

Lokalt tilbagefald 

Det kaldes lokalt tilbagefald, hvis kræften vender tilbage til den del af kroppen, hvor kræften først opstod. 

Tilbagefald med spredning 

Kræft kan også vende tilbage i form af spredning af sygdommen. Kræften kan være vokset ind i lymfebanen og derfor have spredt sig til lymfeknuderne eller være vokset ind i blodbanen og via blodet være spredt til andre organer i kroppen. 

Det kaldes metastaser, når kræftceller fra en kræftknude spreder sig med blodet eller lymfen og danner nye kræftknuder andre steder i kroppen. 

En metastase består af samme type kræftceller, som den oprindelige kræftknude bestod af. Det vil sige, at f.eks. brystkræft, der har spredt sig til knoglerne, består af brystkræftceller. 

Ved mistanke om tilbagefald vil lægen foretage forskellige undersøgelser. Ofte får du foretaget både PET/CT- og MR-scanning for at få maksimal information om spredning.

Afhængig af hvor syg du er, vil lægen forsøge at fjerne al kræften eller tilbyde lindring af generende symptomer.  

Læs mere om behandling af sygdommen: 

Behandling af tilbagefald af næse- og bihulekræft

Hvis kræften ikke forsvinder

Selvom der er muligheder for behandling, kan det være, at man skal indstille sig på at leve med en kræftsygdom, der måske ikke kan helbredes. 

Ingen kan forudsige, hvordan netop dit forløb bliver. Men lægerne kan på baggrund af viden, statistik og deres erfaring sige noget om, hvad du kan forvente.


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.