Gå til sygdomsliste

Behandling af næse- og bihulekræft

Kræft i næse- og bihuler kan behandles med operation og/eller strålebehandling. Valg af behandling afgøres ud fra sygdommens stadie.

Her får du en oversigt over mulighederne for behandling af kræft i næse og bihuler med links til mere viden.

Mand sidder med sin iPad

Når man skal i behandling for kræft, kan det opleves som en undtagelsestilstand. Det kan være svært at forestille sig, at hverdagen bliver normal igen, men heldigvis oplever de fleste, at der med tiden kommer ro på hverdagen.

I de senere år har forskellige former for specifik målrettet terapi, der blokerer f.eks. vækstfaktorer, vist sig lovende ved kræft i hoved- og hals og kan vise sig også at virke i behandlingen af kræft i næse- og bihuler.

Overlæge Henrik Bredahl, Øre-næse-halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Operation ved næse- og bihulekræft

Behandlingen af kræft i næse- og bihuler er først og fremmest operation, hvis det er muligt. Her kan du læse om operation ved næse- og bihulekræft:

Operation af næse- og bihulekræft


Strålebehandling for næse- og bihulekræft

I nogle tilfælde er det ikke muligt at foretage en operation først. I disse tilfælde får man i stedet strålebehandling til at starte med. Efter 6-10 uger vurderer lægen igen, om det er blevet muligt at operere. I nogle tilfælde får man samtidig tilbudt kemoterapi, ligesom man også kan få tilbudt stoffet nimorazol, der forbedrer strålebehandlingseffekten. Læs mere:

Strålebehandling ved næse- og bihulekræft


Kemoterapi ved næse- og bihulekræft

Kemoterapi bliver i nogle tilfælde brugt til at få kræften i næse- og bihule til at skrumpe nok til, at kræften efterfølgende kan fjernes ved operation. Læs mere:

Kemoterapi ved næse- og bihulekræft


Behandling ved tilbagefald af kræft i næse- og bihuler

Hvis næse- og bihulekræft kommer igen, vil lægen forsøge at fjerne kræften helt. Hvis det ikke er muligt, vil lægen tilbyde lindrende behandling. Læs mere om behandling ved tilbagefald:

Behandling ved tilbagefald af næse- og bihulekræft


Behandling ved spredning af næse- og bihulekræft

Hvis kræften har spredt sig, vil behandlingen som regel være operation og strålebehandling. Læs mere:

Behandling ved spredning af næse- og bihulekræft


Lindrende behandling af fremskreden sygdom

Hvis man har gener som følge af kræftsygdommen, kan man få lindrende behandling. Læs mere:

Lindrende behandling af næse- og bihulekræft


Vær åben om sygdommen og prøv at få snakket åbent om de svære følelser som sorg, angst for at dø og ensomhed. Måske du kan have glæde af at snakke med Kræftens Bekæmpelse. Det gælder også dine pårørende.

Kræftpatient

Forsøgsbehandling for kræft i næse- og bihulekræft

Se her om der findes en forsøgsbehandling i Danmark, der er relevant for dig:

Forsøgsbehandling for næse- og bihulekræft


Behandlingssteder for næse- bihulekræft

Behandlingen af kræft i næse- og bihuler sker i et tæt samarbejde mellem øre-næse-halskirurger, kræftlæger, billeddiagnostikere, patologer (som undersøger vævsprøver) og tandlæger og eventuelt plastik- , øjen- , neuro- og kæbekirurger. Behandling sker på landets fem centre for hoved- og halskræft. Se hvor i landet centrene ligger:

Behandlingssteder for næse- og bihulekræft


Læs mere

Læs om gode vaner, når du er indlagt eller er i behandling:

Undgå fejl og komplikationer under dit kræftforløb

Se en liste over ny kræftmedicin, som er godkendt i EU eller USA - og læs om, hvordan du kan få adgang til ny medicin:

Ny kræftmedicin

Gode råd om, hvad du kan gøre ved f.eks. mundproblemer, kvalme, træthed, fordøjelsesbesvær eller åndenød:

Bivirkninger og senfølger

Find opskrifter og få viden om kost, ernæring og kosttilskud:

Kost til kræftpatienter

Læs om, hvor meget du må bruge kroppen før, under og efter behandling:

Fysisk aktivitet for kræftpatienter

Netværk henvendt til patienter, der har eller har haft kræft i hals- og/eller mundhule samt deres pårørende:

Netværk for patienter med hals- og mundhulekræft


Læs alt om næse- og bihulekræft

Næse- og bihulekræft – forsiden


 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Opret en profil på cancerforum og mød andre patienter og pårørende, som du kan dele tanker og erfaringer med.