Gå til sygdomsliste

Alfa-interferon som behandling af NET

Alfa-interferon kan bruges ved behandling af NET, hvor der kun er få celler, der deler sig - især ved NET i tyndtarmen med spredning. Alfa-interferon bruges i mindre omfang i dag end tidligere, da der er kommet nye og bedre behandlinger af NET.

Kroppen danner naturligt stoffet alfa-interferon til bekæmpelse af virusinfektioner, men stoffet bliver også produceret som medicin.

Behandling med alfa-interferon kaldes også bioterapi

Alfa-interferon kaldes også bioterapi, da det er behandling med et stof, der ligner det, som kroppen selv producerer.

Alfa-interferon stimulerer kroppens immunforsvar til at bekæmpe kræften og påvirker blodforsyningen til kræftknuden.

Behandling med alfa-interferon har flere virkninger:

  • Alfa-interferon mindsker tumoren hos cirka 10 pct.
  • Bremser yderligere tumorvækst hos cirka 50 pct.
  • Hæmmer hormonelle symptomer i visse tilfælde

Alfa-interferon anvendes dog i mindre omfang, da effekten er sparsomt underbygget, og der kan være alvorlige bivirkninger. Nogle tåler dog behandlingen uden problemer.

Alfa-interferon især egnet til NET med lavt Ki67 

Alfa-interferon egner sig især til behandling af neuroendokrine tumorer (NET), hvor der kun er få celler, der deler sig. Det vil sige NET med såkaldt lavt Ki67, hvor det er 5-10 pct. af tumorcellerne, der deler sig.

Alfa-interferon bruges især ved NET, der er opstået i tyndtarmen, med spredning.

Ki67 er et mål for, hvor mange tumorceller der deler sig
  • Lavt Ki67 (WHO Grad 1) - mindre end 2 pct. af tumorcellerne deler sig
  • Mellem Ki67 (WHO Grad 2) - mellem 3-20 pct.
  • Højt Ki67 (WHO Grad 3) - mere end 20 pct.

Læs mere om måling af Ki67 ved NET:

Vævsprøve og måling af Ki67

Alfa-interferon gives som indsprøjtninger

Behandling med alfa-interferon sker i form af indsprøjtninger tre gange om ugen.

En anden mulighed er et såkaldt depotpræparat, hvor man så kun skal have én indsprøjtning om ugen.

Bivirkninger ved alfa-interferon

Man kan få influenzalignende symptomer i de første uger af behandlingen, som kan afhjælpes med paracetamol.

Andre bivirkninger kan være udtalt træthed, vægttab, depression og gener fra nervesystemet.

Når man er i behandling med alfa-interferon, får man derfor kontrolleret vægten og taget blodprøver hver tredje til sjette måned.

Læs mere om medicinens virkning og bivirkninger på min.medicin.dk:

Alfa-interferon

Alfa-interferon til behandling af NET i tyndtarmen

Alfa-interferon har ved NET i tyndtarmen effekt på symptomerne hos 40-60 pct. og tumoren bliver mindre hos 10 pct. af patienterne. Effekten af behandlingen er som regel langvarig, ofte flere år.

Behandlingen med en kombination af alfa-interferon og et somatostatin-analog kan give yderligere mulighed for at kontrollere symptomerne og væksten af tumoren.

Somatostatin-analoger som behandling af NET

Læs om andre behandlingsformer ved NET:

Behandling af neuroendokrine tumorer (NET)


Læs alt om neuroendokrine tumorer (NET)

Neuroendokrine tumorer (NET) – forsiden

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende