Skip navigation

Undersøgelser og diagnose

Ved mistanke om NET, bliver du undersøgt nærmere på et af landets tre specialiserede NET-centre. Undersøgelserne er bl.a. blodprøver, scanninger og kikkertundersøgelser. Diagnosen neuroendokrine tumorer (NET) kan først stilles, hvis en vævsprøve har vist, at der er neuroendokrine tumorceller til stede.