Gå til sygdomsliste

Diagnose og stadieinddeling af neuroendokrine tumorer (NET)

Diagnosen neuroendokrine tumorer (NET) kan først stilles, hvis en vævsprøve har vist, at der er neuroendokrine tumorceller til stede. Det er vigtigt at få stillet den præcise diagnose, for at du kan få tilbudt den bedst mulige behandling.

Det var en lettelse at få diagnosen. Nu ved jeg, hvad jeg er oppe imod.

Jens, 55 år

NET kan forekomme mange forskellige steder i kroppen, og inddeles først og fremmest efter hvor i kroppen kræften er opstået - f.eks. NET i bugspytkirtlen, NET i tyndtarmen eller NET i spiserøret.

Godartet eller ondartet NET

Neuroendokrine tumorer (NET) kan også inddeles efter, om tumoren er en godartet eller en ondartet knude (tumor = knude).

En godartet knude vokser, men spreder sig ikke. Mens en ondartet knude er kræftceller, der kan vokse ind i andre nærliggende organer eller sprede sig til andre dele af kroppen via blodet eller lymfesystemet.

Alle neuroendokrine tumorer kan blive til kræft med større eller mindre sandsynlighed.

Hvor ondartet NET udvikler sig, afhænger af, hvor tumoren befinder sig i kroppen og hvor aggressivt cellerne vokser.

Et par sidder på en bænk i haven og taler sammen

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok. Det tager tid at forholde sig til sygdommen, både for en selv og for de nærmeste.

Tillad dig selv at være vred, ked af det eller andre følelser, som dukker op. Mit råd er at sørge for at kontakte nogen, som kan hjælpe dig gennem de første chokreaktioner, f.eks. en rådgiver hos Kræftens Bekæmpelse.

Kræftpatient

Hvor aggressiv er tumor

Lægen bedømmer tumorens aggressivitet ud fra: 

  • Cellernes udseende i mikroskop
  • Hvor hurtigt cellerne deler sig
  • Tumorens størrelse og indvækst i andre organer
  • Om der er spredning

NET inddeles i tre hovedgrupper

Hvis man har fået konstateret kræft i form af NET, inddeles sygdommen i tre sværhedsgrader på baggrund af cellernes udseende (højt eller lavt differentieret), og hvor hurtigt de deler sig.

Man taler om NET grad 1, NET grad 2 eller NET grad 3. At inddele NET i hovedgrupper er vigtigt for, at du kan få tilbudt den behandling, som er bedst for dig.

Højt og lavt differentierede tumorer

Kræftcellers udseende afviger mere eller mindre fra normale cellers udseende.

'Differentiering' er en betegnelse for, om kræftcellerne har større eller mindre lighed med de normale celler, som kræften er opstået fra.

Højt differentierede kræftceller ligner stadig de normale celler.

Lavt differentierede kræftceller ligner ikke de normale celler ret meget.

Jo lavere differentierede kræftcellerne er, jo mere aggressivt vokser de.

Ki67: Hvor hurtigt cellerne deler sig

Proliferationsindekset Ki67 (eller bare Ki67) er et mål, som lægen bruger til at sige, hvor mange af cellerne i tumoren der deler sig:

  • Lavt Ki67 - mindre end 2 pct. af cellerne i tumor deler sig
  • Mellem Ki67 - mellem 3-20 pct. af cellerne i tumor deler sig
  • Højt Ki67 - mere end 20 pct. af cellerne i tumor deler sig

I fremtiden vil lægerne arbejde med endnu en gruppe, som er en NET grad 3, hvor Ki67 er større end 20 pct. og hvor kræftcellerne o mikroskop er veldifferentierede.

De tre hovedgrupper af NET

NET grad 1 (NET G1)

Højt differentierede tumorer:

Tumorcellerne ligner normale celler meget

Ki67 lavt:
Få celler deler sig i tumor
Udgør omkring 45 pct. af alle typer af NET
NET grad 2
(NET G2)

Middelhøjt differentierede tumorer:

Tumorcellerne ligner i mindre grad normale celler

Ki67 mellem:
3-20 pct. af cellerne i tumorerne deler sig
Udgør omkring 40 pct. af alle typer af NET
NET grad 3
(NEC G3)

Lavt differentierede karcinomer:

Tumorcellerne ligner ikke normale celler

Ki67 højt:
Tumorcellerne deler sig hurtigt
Udgør omkring 15 pct. af alle typer af NET

Produktion af hormon eller ej

Når lægerne skal bestemme den præcise diagnose for en neuroendokrin tumor, ser de også på, om tumoren producerer hormon eller ej.

Når en neuroendokrin tumor producerer hormoner, der giver hormonspecifikke symptomer, kaldes den 'fungerende'.

Når den ikke producerer hormoner, kaldes den 'ikke-fungerende'.

Hvis den neuroendokrine tumor (NET) producerer hormon, opkaldes tumoren ofte efter det hormon, den producerer.

Eksempelvis kaldes en neuroendokrin tumor, der producerer insulin, for et 'insulinom'.

Andre eksempler er på NET, der får navn efter hormonet, der udskilles er 'gastrinom', 'somatostatinom', og 'glucagom'.

Stadieinddeling ved ondartede tumorer

Når der er tale om en ondartet tumor, inddeler man den i stadier alt efter, hvor udbredt sygdommen er. Dette kaldes at stadieinddele kræftsygdommen. 

Lægen bruger stadieinddelingen til at vurdere, hvilken behandling der vil have den bedste effekt, og til at vurdere sygdomsforløbet.

System til stadieinddeling af NET

Det såkaldte TNM-system bruges til at bestemme, hvor udbredt sygdommen er. Med TNM-systemet kan lægerne kategorisere knudens størrelse og spredning til væv, lymfeknuder eller andre dele af kroppen.

  • T beskriver, hvor dybt knuden (Tumor) er vokset
  • N beskriver graden af spredning til lymfeknuder (Nodes)
  • M beskriver, om der er spredning (Metastaser)

Stadieinddeling af kræftsygdomme

Læs mere om TNM-systemet og stadieinddeling af kræftsygdomme generelt:

Stadieinddeling af kræftsygdomme

Reaktioner og følelser, når man får kræft

For de fleste mennesker kommer en kræftdiagnose som et chok – også selvom man måske længe har haft mistanken om noget alvorligt.

Det tager tid at forholde sig til en kræftsygdom – både for en selv og for ens pårørende.

Reaktioner og følelser

Kræft og parforhold

Råd til pårørende

Få hjælp og vejledning til at komme videre

Få hjælp af en professionel rådgiver

Det kan være en hjælp at tale med en professionel. Du kan tale med personalet på hospitalet, din egen læge eller en psykolog. Du kan også få hjælp på en af Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger eller ved at ringe til Kræftlinjen. Læs mere om Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud - de er gratis:

Kræftens Bekæmpelses rådgivning

Mød andre i samme situation

Netpa er en forening for patienter med neuroendokrine tumorer. Foreningen støtter patienter og pårørende, du kan ringe på NET-telefonen eller skrive til foreningen.

Netpa Danmark

Del dine tanker og erfaringer med andre patienter og pårørende i gruppen 'Neuroendokrine tumorer' på cancerforum:

Cancerforum.dk


Læs alt om neuroendokrine tumorer (NET)

Neuroendokrine tumorer (NET) – forsiden

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Til pårørende

Råd til pårørende

Hvordan støtter man som pårørende en kræftpatient bedst, mens man også passer på sig selv?

Råd til pårørende