Gå til sygdomsliste

Behandling af neuroendokrine tumorer (NET) i lungerne

Behandling af NET i lungerne afhænger af om sygdommen har spredt sig eller ej. Operation vil altid blive overvejet som behandling, derudover kan kemoterapi, hormonterapi, strålebehandling og radiofrekvensbehandling komme på tale. Det er også muligt at få en kombination af flere behandlinger.

Operation ved NET i lungerne

Lægerne overvejer altid operation ved NET i tidlige stadier.

Afhængig af tumorens størrelse og placering i lungen vil operationen bestå i fjernelse af:

Illustration af lungerne

De to lunger er delt op i lungelapper. Venstre lunge har to lapper, højre lunge har tre.

  • Tumoren med det omkringliggende lungevæv (kileresektion)
  • En lungelap (lobektomi)
  • Hele den ene lunge (pneumonectomi)

Under operationen får man som regel også fjernet nogle lymfeknuder i nærheden af lungerne for at få afgjort, om kræften har spredt sig.

Hvis det er muligt, får man fjernet al kræftvævet ved operation. Hvis NET kan fjernes helt ved operation er prognosen god. Det gælder specielt for de typiske karcinoider.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at fjerne al kræftvævet, kan du evt. få fjernet så meget som muligt af kræftvævet (debulking). Det afhænger af din alder, øvrig tilstand og andre faktorer.

'Debulking' er en operation, der kan mindske symptomerne og forbedre effekten af supplerende medicinsk behandling.

Inden jeg fik min diagnose, havde tumoren vokset sig meget stor og havde derfor vokset sig ind i nervebaner og væv. Heldigvis kunne lægerne fjerne hele tumoren og den ene lungelap og helbrede mig for kræften.

Anette, NET i lungen

Kikkertoperation i brysthulen (VATS) ved NET i lungerne

I nogle tilfælde kan man få fjernet NET i lungerne med en teknik kaldet VATS.

VATS er en forkortelse for 'video assisted thoracic surgery', det vil sige en kikkertoperation i brysthulen.

Ved denne type operation kan lægen se ind i lungehulen med en kikkert. Lægen laver flere ting under operationen: 

  • Undersøger brysthulen
  • Tager vævsprøver
  • Fjerner en lungelap

Ved operationen føres en kikkert igennem et lille hul mellem ribbenene. Lægen laver tre små snit til det lille videokamera og sine instrumenter. Operationen foregår i fuld bedøvelse. Man er som regel indlagt i en til tre dage.

Da det ikke altid er muligt at få tilstrækkeligt overblik over brysthulen med kikkerten, kan det blive nødvendigt at åbne brystkassen mellem to ribben (thorakotomi) for at foretage operationen.

Da VATS er et mindre indgreb, kommer man sig hurtigere efter operationen sammenlignet med en traditionel lungeoperation.

Radiofrekvensbehandling (RFA) af lungerne

Radiofrekvensbehandling (RFA) kan være en mulighed, hvis du ikke ønsker eller ikke kan tåle operation på grund af anden sygdom. RFA er en forkortelse for radiofrekvensablation.

Ved radiofrekvensbehandling opvarmes tumoren, så kræftcellerne dør. RFA er et mindre og hurtigere indgreb i forhold til en egentlig lungeoperation. Tumorstørrelse, antal og placering er afgørende for, om RFA-behandling er muligt.

RFA-behandlingen foregår ved, at lægen via et lille snit i huden mellem ribbenene placerer en speciel nål inde i tumoren. Tumoren varmes derefter op ved hjælp af radiofrekvensbølger til ca. 90 grader, som gør at tumorvævet bliver ødelagt. Der brændes i en såkaldt sikkerhedszone 1 cm hele vejen rundt om tumor.

Man er indlagt mellem en og tre dage, og behandlingen kan gentages flere gange.

Aarhus Universitetshospital laver RFA-behandling af lungerne for hele landet.

Behandling af spredning til leveren

Hvis NET i lungerne har spredt sig til leveren kan behandlingsmetoden embolisering være en mulighed.

Ved embolisering får man blokeret blodtilførslen til kræftknuden. Der findes tre former: Embolisering med små plastikkugler, kemoembolisering og radioembolisering.

Via et tyndt kateter i lysken får man sprøjtet behandlingen direkte ind i det kræftramte område i leveren via de blodkar, der forsyner kræftknuden.

Behandlingen er ofte effektiv og medfører lindring af symptomerne hos 50-90 pct. og effekten af behandlingen varer mellem et til to år.

Effektiviteten af denne behandling kan formentlig forbedres, hvis man samtidig får sprøjtet lokal kemoterapi ind i knuden.

Behandling af NET med spredning til leveren

Indre strålebehandling med isotoper (radionuklidbehandling) som behandling af NET i lungerne

Ved indre strålebehandling med isotoper får man indsprøjtet et radioaktivt lægemiddel i en blodåre. Herefter binder det sig til somatostatin-receptorer på kræftcellernes overflade og afgiver stråling, der får kræftcellerne til at dø.

Indre strålebehandling med isotoper er en mulighed, når der ikke længere er effekt af kemoterapi og somatostatin-analoger.

Behandlingen forbedrer livskvaliteten væsentligt hos de fleste med NET.

Indre strålebehandling med isotoper (radionuklidbehandling) ved NET

Behandling med everolimus ved NET i lungerne

Stoffet everolimus har vist sig at have effekt ved NET i lungerne.

Everolimus er en mulighed, hvis du har typisk eller atypisk NET i lungerne og op til 10 pct. i det såkaldte Ki67 indeks (mål for hvor hurtigt cellerne deler sig).

Læs mere om behandling med everolimus:

Målrettede behandlinger med everolimus og sunitib ved NET

Behandling af NET i lungerne med spredning ved diagnosen

Små-cellede og stor-cellede neuroendokrine karcinomer har ofte spredt sig til andre dele af kroppen på diagnosetidspunktet.

Behandlingen starter derfor ofte med en kombination af forskellige kemoterapistoffer af den såkaldte platin-type.

I sjældne tilfælde hvor NET er uden tegn på spredning (lokaliseret), kan strålebehandling og/eller operation komme på tale ud over kemoterapi.

Da den type af NET i lungerne, der hedder stor-cellet neuroendokrin karcinom, er meget sjældent, findes der ingen standardbehandling. Afhængigt af sygdommens stadium kan behandlingen eventuelt være kemoterapi og operation derefter. Kemoterapi er også behandlingen ved spredning. Kemoterapikuren ligner generelt behandlingen af små-cellet lungekræft. Læs mere her:

Behandling af små-cellet lungekræft

Kontrolforløb ved NET i lungerne

Ved NET i lungerne bliver du tilbudt regelmæssig kontrol i mange år. Kontrollen foregår på et af landets specialiserede NET-centre. Læs mere her:

Kontrol ved neuroendokrine tumorer (NET)

Kemoterapi ved NET i lungerne

Afhængig af hvor fremskreden kræften er, kan man i nogle tilfælde få anbefalet supplerende behandling med kemoterapi efter operation af karcinoide tumorer (de hyppigste NET tumorer) i lungerne.

Da disse tumorer er så sjældne, findes der ingen standard kemoterapi til karcinoide tumorer, der ikke kan fjernes ved lungeoperation, eller som har spredt sig til andre organer.

Man kan få kemoterapi som ved små-cellet lungekræft, eller man kan indgå i en egnet forsøgsbehandling. Tal med din læge om, hvilke forsøgsbehandling der kunne være en mulighed.

Behandling af småcellet lungekræft

Cancerforsoeg.dk

Hormonterapi med somatostatin-analoger ved NET i lungerne

Karcinoide tumorer i lungerne, der ikke kan fjernes ved operation, kan behandles med månedlige indsprøjtninger med såkaldte somatostatin-analoger.

Behandling med somatostatin-analoger kan afhjælpe hormonsymptomer og kan i nogle tilfælde hæmme kræften. 

Somatostatin-analoger som behandling af NET

Strålebehandling af NET i lungerne

Strålebehandling er behandling af kræft med ioniserende stråling, som regel i form af røntgenstråler.

Strålerne virker ved at påvirke kræftcellernes arvemateriale, så de enten dør eller holder op med at dele sig.

Man kan få strålebehandling efter operation af NET i lungerne. Strålebehandling bruges også til at lindre symptomer, hvis operation ikke er mulig - især ved spredning til knoglerne eller hjernen.

Læs mere og se video om strålebehandling:

Strålebehandling


Læs alt om neuroendokrine tumorer (NET)

Neuroendokrine tumorer (NET) – forsiden

 
Få hjælp af en rådgiver

Har du eller en af dine nærmeste kræft, kan du få gratis hjælp:

   

Rådgivning


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Neuroendokrine tumorer" på Cancerforum.